Przegląd ofert z Internetu

Handel wg zasad fair play

Handel wg zasad fair play

Gru 12, 2014

Fair trade to ruch konsumentów o zasięgu międzynarodowym, organizacji pozarządowych, spółek, zajmujących się importem oraz spółdzielni niewielkich producentów w państwach tak zwanego Trzeciego Świata. Ruch ten ma na celu pomaganie drobnym rzemieślnikom, wytwórcom itd. Wszystko odbywać ma się dzięki metodom wypracowanym przez biznes, a to z kolei utworzyć ma system handlowy o globalnym zasięgu. Sprawiedliwy handel ma nieść pomoc pokrzywdzonym i po prostu zmarginalizowanym państwom w nawiązaniu relacji ekonomicznych z krajami, które rozwijają się lepiej, po to by zatrzeć różnicę, którą widać w poziomie życia mieszkańców regionów całego świata.
Jakie są prymarne cele sprawiedliwego handlu?1079686_clothesbasket__
Powiększenie akcesu do rynku, co ułatwi lokalnym producentom rozwijać swoje początkujące biznesy
Praktykowanie sprawiedliwości społecznej, ekologicznej, bezpieczeństwa ekonomicznego
Ochrona dzieci przed ich wykorzystywaniem podczas ciężkiej pracy, ochrona kobiet i społeczeństwa tubylczego
Polepszenie życia producentów, zapewnienie wyższych płac, ciągłość stosunków handlowych
Szczególna inicjatywna sprawiedliwego handlu istnieje po to by darzyć szacunkiem oraz troską ludzi i przyrodę, by ludzkie potrzeby przedkładać przed zyskiem. Lokalni producenci mają być wspierani, a ich oferty mają nieść pożytek lokalnym mieszkańcom. Sprawiedliwy handel chce by nabwycy płacili tyle, by cena zapewniała producentowi godne wynagrodzenie za jego pracę oraz dochód do zaakceptowania przez organizacje handlowe.