Bezpieczeństwo IT w administracji – jakie występują zagrożenia?

Bezpieczeństwo IT w administracji – jakie występują zagrożenia?

lip 29, 2020

Administracja związana jest ściśle z wykorzystywaniem systemów komputerowych oraz do zarządzania danymi osobowymi potencjalnych klientów. Aby bezpiecznie przechowywać dane należy stosować skomplikowane zabezpieczenia oraz systemy, które przeprowadzają odpowiednie audyty zabezpieczeń oraz sprawdzają zgodność działalności przedsiębiorstwa z zasadami RODO.

Zagrożenia IT w administracji publicznej – sektor publiczny i komercyjny

Sektor publiczny od komercyjnego różni się na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim ze względu na różnorodne zagrożenia, na które mogą być narażone określone organizacje pracujące dla rządu. Administracja zagrożona jest przede wszystkim atakami cyberprzestępców, którzy chcą wykraść i sprzedać nielegalnie dane osobowe, które są przechowywane.

Instytucje publiczne są narażone w większym stopniu na ataki oraz mają także charakter, który ma na celu upokorzenie instytucji Państwowych. Należy więc odpowiednio monitorować niebezpieczną aktywność w firmie – zabezpieczenia powinny być więc niemalże na tak wysokim poziomie jak w bankach. Obecnie komunikacja pomiędzy sektorem administracyjnym w kraju jak i poza nim odbywa się drogą elektroniczną co wymaga stosowania wielu zabezpieczeń sieciowych, które zapobiegają atakom hakerskim.

Warto wiedzieć, że cyberprzestępcy rzadko pochodzą z kraju, w którym dokonuje się ataku przez co jeszcze ciężej jest ich namierzyć. Pliki, które są najbardziej narażone na kradzież to głównie dane osobowe oraz różne formy identyfikacji użytkownika w sieci. Niestety ochrona tego typu danych nie jest łatwa ani tania. Organizacje rządowe w sektorze publicznym mają dostęp niemalże do wszystkich danych osobowych jakie mogą być pozyskiwane przez banki, placówki ochrony zdrowia czy inne rodzaje firm. Administracja publiczna przechowuje natomiast całokształt tych danych, dlatego ich ochrona przed wyciekiem jest niezwykle ważna.

Jakie narzędzia pozwalają zabezpieczać zasoby IT w administracji publicznej?

Zarówno sektor publiczny jak i komercyjny musi ponosić koszty związane z zabezpieczeniem danych osobowych przed wyciekami. Infrastruktura w takowych organizacjach jest niemalże taka sama. W dzisiejszych czasach wprowadzane są systemy, które monitorują oraz pozwalają kontrolować aktywność użytkowników w infrastrukturze sieciowej organizacji.

Obecnie wiadomo, że każdy z użytkowników może przyczynić się do wycieku danych, dlatego ich kontrola jest tak ważna. Za sprawą nowoczesnych technologii administracja publiczna pozwala obywatelom na załatwienie wielu spraw drogą elektroniczną. Oczywiście ma to swoje zalety jak i wady, jednakże zabezpieczenia, które są wprowadzane – między innymi autoryzacja za pośrednictwem bankowości internetowej pozwalają na bezpieczne przesyłanie wniosków do urzędów bez ryzyka przechwycenia danych przez cyberprzestępców.

bezpieczeństwo danych - IT

Sektor publiczny ze względu na szeroką skalę działania poza ochroną własnej sieci komputerowej powinien być odpowiedzialny za gromadzone informacje o zagrożeniach oraz ich rozpowszechnianie. Niestety obecny poziom bezpieczeństwa w administracji publicznej plasuje się na niezadowalającym poziomie. Ogromnym minusem jest słabe podejście do aktualizacji oprogramowania, które pozwalają wprowadzać nowe poprawki zabezpieczeń.

Często zwleka się z przeprowadzeniem aktualizacji co może wpłynąć bezpośrednio na bezpieczeństwo w organizacji. Brak takowej systematyczności znacznie podnosi skalę zagrożeń oraz wycieków danych osobowych. Biorąc pod uwagę sektor komercyjny można śmiało stwierdzić, że bardzo dobrze radzi on sobie z wdrażaniem nowych systemów oprogramowania oraz zarządzania bezpieczeństwem. Bardzo często wykorzystywane są też rozwiązania oparte na tzw. chmurze danych.

Sektor bankowości internetowej jest jednym z najszybciej wdrażających nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT. Dzięki temu powstają nowe modele funkcjonowania firm, które obecnie się sprawdzają i dają niemalże 100% bezpieczeństwa dla użytkowników oraz przedsiębiorstwa.

Organizacje rządowe a bezpieczeństwo danych osobowych

Warto wiedzieć, że organizacje rządowe oraz administracja publiczna przechwytuje dane, które zbierane są przez banki oraz inne organizacje funkcjonujące w kraju. Oznacza to, że sektor publiczny, a w tym rząd posiada wszystkie dane osobowe prawie każdego człowieka. Ważne jest, aby organizacje rządowe odpowiednio zabezpieczały takowe dane przed wyciekami, ponieważ wiąże się to z wieloma konsekwencjami.

Utrzymanie prawidłowego poziomu zabezpieczeń jest istotne nie tylko w zakresie ochrony danych osobowych, ale także ogółu dobra Państwowego, ponieważ przechowywane dane mogą zawierać informacje o występujących kryzysach bądź zagrożeniach w Państwie. Wyciek takowych informacji może mieć wysoce negatywne skutki dla kraju.