BHP a praca przy komputerze – Szkolenia okresowe dla pracowników biurowych

BHP a praca przy komputerze – Szkolenia okresowe dla pracowników biurowych

lip 29, 2022

Chcąc, aby praca przebiegała w wydajny, sprawny i co bardzo ważne bezpieczny sposób, niezbędne jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków na ich stanowiskach pracy. Odnosi się to do każdej branży i każdego zawodu, w tym także do pracowników biurowych i pracy przy komputerze.

Oczywiście wymagania w tej kwestii będą zupełnie inne, niż ma to miejsce w przypadku osób pracujących w przemyśle czy np. w różnego rodzaju firmach produkcyjnych, gdzie zagrożenia są zdecydowanie większe, jednak nadal niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich zasad BHP. Bardzo ważną rolę w tej kwestii odkrywają szkolenia okresowe dla pracowników biurowych. Warto więc wiedzieć czym są tego typu szkolenia, jak wyglądają, kiedy i jak często powinny być one realizowane oraz jakie obowiązki mają pracodawcy w związku z zapewnieniem odpowiedniego stanowiska pracy swoim pracownikom?

Obowiązki pracodawcy związane ze stanowiskiem pracy

Stanowisko pracy to miejsce, w którym dany pracownik realizuje wszelkie zadania i obowiązki związane z pracą, jaką wykonuje. Oczywiście w zależności od branży i wykonywanej czynności stanowiska pracy mogą się znacząco od siebie różnić. Jednak bez względu na tę kwestię, obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników w swojej firmie jest to, aby zapewnić im odpowiednie warunki pracy. Stanowisko dla każdego pracownika powinno być przygotowane w taki sposób, aby panowały na nim komfortowe warunki, aby pracownik mógł w sposób wydajny realizować wszelkie powierzone mu zadania i aby czuł się i był bezpieczny. Szczególnie ta ostatnia kwestia jest bardzo ważna i warto pamiętać, że to właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek zadbania o bezpieczeństwo na każdym stanowisku pracy. Bardzo ważną kwestią jest również to, że to pracodawca odpowiada za organizację wstępnego szkolenia dla nowych pracowników oraz szkoleń okresowych

Szkolenia okresowe dla pracowników biurowych

Szkolenia okresowe dla pracowników biurowych to najlepszy sposób na przypomnienie i utrwalenie obowiązujących przepisów BHP. Ponadto dzięki takim szkoleniom można również zapoznać pracowników z nowymi zasadami i przepisami, jeśli takie się pojawiły. Organizacja i realizacja tego typu szkoleń to obowiązek pracodawcy, który może samodzielnie podjąć się tego zadania, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje. Innym rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia szkolenia zewnętrznej jednostce organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Szkolenia okresowe to nie tylko obowiązek, ale także nauka zasad, które mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Z tego względu pracodawca musi zadbać o odpowiednią organizację tych szkoleń, a pracownik powinien aktywnie i uważnie w nich uczestniczyć. Tylko w takiej sytuacji szkolenia te mogą przynieść zamierzony efekt.

Jak wyglądają szkolenia okresowe dla pracowników biurowych?

W przypadku pracowników biurowych szkolenia okresowe nie są zbyt skomplikowanie, czego przyczyną jest dość prosta i pozbawiona znaczących zagrożeń praca. Zazwyczaj prowadzone są one w formie spotkań lub poprzez specjalną platformę szkoleniową, gdzie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje przybliża uczestnikom wszelkie obowiązujące aktualnie zasady i przepisy BHP. Regularne realizowanie szkoleń okresowych pomaga utrwalić u pracowników wszelkie zasady i jednocześnie zapoznać ich z nowymi przepisami, jeśli takie się ukażą. Szkolenie tego typu może być zakończone testem wiedzy w zakresie BHP, a po jego zdaniu pracownik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu kursu z pozytywnym wynikiem. 

biuro

Kiedy i jak często pracownicy biurowi powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych BHP?

Jeszcze do niedawna szkolenia okresowe BHP dotyczyły wszystkich pracowników biurowych. Obecnie od stycznia 2019 przepisy te uległy pewnej zmianie i teraz nie wszyscy pracownicy mają taki obowiązek. Zwolnieni z konieczności uczestniczenia w okresowych szkoleniach BHP są pracownicy biurowi, którzy zatrudnieni są u pracodawców zakwalifikowanych do grupy zawodowej, dla której uznano nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. W grupie tej znajdują się takie działalności jak m.in. produkcja odzieży, skór i wyrobów skórzanych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, handel detaliczny, transport lotniczy, edukacja, i wiele innych. Pracownicy biurowi, którzy pracują dla pracodawcy zakwalifikowanego do grupy wyższej niż trzecia, mają obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP we Wrocławiu.