BRC food a sieci handlowe posiadające tzw. „markę własną”

BRC food a sieci handlowe posiadające tzw. „markę własną”

sty 14, 2021

Standard dla żywności BRC Food jest brytyjską odpowiedzią na stworzony przez niemieckie i francuskie sieci handlowe standardu IFS, wprowadzającą ujednolicone wymogi dla audytowania bezpieczeństwa żywności sprzedawanej pod marką własną sieci spożywczych. BRC Food, podobnie jak IFS, jest standardem globalnym, uznawanym na arenie międzynarodowej i akceptowanym (a w niektórych przypadkach wymaganym) przez różne międzynarodowe sieci handlowe, sprzedawców, dostawców oraz konsumentów. Jakie założenia przedstawia standard BRC Food, kto musi się do niego dostosowywać i w jaki sposób wymogi standardu wpływają na marki własne największych sieci handlowych.

Czym jest standard BRC Food?

Standard BRC Food jest jednym z kilku w rodzinie BRC Global Standards opracowanej w celach audytowania bezpieczeństwa żywności trafiającej na półki w największych sklepach sieciowych. Standard opracowało Stowarzyszenie Brytyjskich Sprzedawców Detalicznych (British Retail Consortium, stąd skrót BRC) i stanowi podstawę do oceny kryteriów jakości oraz kryteriów operacyjnych dla zakładów produkcyjnych, które wytwarzają i dostarczają żywność na sklepowe półki.

Standard ma z jednej strony zagwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności, a z drugiej sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów.

W ramach wymagań w standardzie BRC pojawia się między innymi potrzeba wdrożenia przez producentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, spełnienia wymogów w zakresie zaangażowania kadr kierowniczych, wdrożenia planu bezpieczeństwa żywności HACCP, wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, spełnienia norm dotyczących zakładu, wdrożenia kontroli produktów, kontroli procesów oraz personelu, a także potrzeba wdrożenia postępowań audytowych w celu weryfikacji stosowania założeń standardów.

Kogo i do czego zobowiązuje system BRC Food?

Podstawowym celem wdrożenia standardu BRC Food było stworzenie jednolitych podstaw do oceny firm produkujących i dostarczających żywność na rynek. Nowy standard ma za zadanie regulować utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości przez producentów żywności, których produkty trafiają do sprzedaży w sieciach handlowych pod marką własną marketów. W przeciwieństwie do żywności wytwarzanej przez międzynarodowe koncerny i duże marki spożywcze, marki własne sklepów i sieci handlowych często wzbudzały wśród konsumentów wątpliwości – ich niższa cena i brak rozpoznawalnej marki poddawały w wątpliwość jakość samych produktów, a i same sieci handlowe nie były w stanie skutecznie dopilnować zachowania jednakowego poziomu jakości pomiędzy różnymi dostawcami. BRC Food zredukowało ryzyko pojawienia się żywności niespełniającej określonych standardów na sklepowych półkach – do konsumentów trafiają wyłącznie najlepsze produkty, a dostawcy nieprzygotowani do uzyskania certyfikatu BRC Food nie mają szans na podjęcie współpracy z największymi sieciami.

BRC Food

Struktura standardu BRC Food oraz przedstawione w nim wymagania pozwalają na przeprowadzenie dokładnej oceny dostawcy i każdego etapu prowadzonej przez niego produkcji, począwszy od stosowanego systemu operacyjnego, warunków produkcji, bezpieczeństwa produktu i jego składowych, a także samego procesu dostawy. BRC Food wymaga, by ocena została wykonana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i niezależnych audytorów zewnętrznych, ale też opierała się o wdrożoną zasadę regularnych kontroli wewnętrznych dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa i jakości produktów.

Okres ważności certyfikatu BRC Food uzależniony jest od liczby i rodzaju niezgodności zidentyfikowanych podczas audytu certyfikacyjnego – może wynosić 6 lub 12 miesięcy, w których trakcie konieczne jest zachowanie pełnej zgodności z wymogami standardu, ale też wdrażanie zmian prowadzących do eliminacji wykrytych wcześniej niezgodności przed ponownym audytem certyfikacyjnym.

Marki własne sieci handlowych – dlaczego wymagania BRC Food są dla nich ważne?

Marka własna sieci handlowej to nic innego, jak gama produktów tworzonych na zlecenie i sprzedawanych pod logo sieci handlowej, bez markowego brandingu dużych i rozpoznawalnych koncernów spożywczych. Produkty sprzedawane pod marką własną mogą pochodzić od tych samych producentów, co produkty znanych marek, jednak do ich dystrybucji upoważniona jest jedynie sama sieć handlowa, a ceny produktów są z reguły niższe niż ceny standardowych produktów rozpoznawalnej konkurencji. Wdrożenie systemu BRC Food u producentów, którzy zajmują się produkcją towarów pod marki własne jest niezwykle istotne – sieć handlowa może korzystać z różnych dostawców i producentów, ale powinna móc zapewnić spójną jakość produktów w przekroju całej marki własnej. Ujednolicony standard pozwala na zachowanie takiej spójności i eliminowanie problemów związanych z niedostarczeniem konsumentowi oczekiwanej przez niego jakości produktów.