Certyfikacja gospodarki leśnej – jakie systemy wyróżniamy?

Certyfikacja gospodarki leśnej – jakie systemy wyróżniamy?

sie 11, 2020

Systemy certyfikacji gospodarki leśnej pozwalają na lepsze zarządzanie naturalnymi zasobami i zachowanie równowagi światowego zalesienia przez świadomy wybór materiałów z certyfikatem przez producentów i konsumentów. Uznane na arenie międzynarodowej i stawiające wysokie standardy odnośnie kontroli drewna w całym łańcuchu dostaw, certyfikaty PFEC, FSC, OLB, SFI oraz Paper By Nature chronią globalne lasy, jednocześnie gwarantując dostęp do najwyższej jakości produktu. Jakie systemy certyfikacji są obecnie dostępne i dlaczego warto się na nie zdecydować?

Certyfikaty PEFC i FSC – dwa najważniejsze certyfikaty dla gospodarki leśnej

PEFC (z angielskiego The Programme for the Endorsement of Forest Certification, czyli Program Zatwierdzania Certyfikacji w Leśnictwie) jest międzynarodową organizacją non-profit skupioną na wspieraniu zrównoważonej gospodarki leśnej przez monitorowanie produkcji wyrobów z drewna w formie certyfikacji. PEFC oferuje certyfikację strony trzeciej, a więc całego łańcucha dostaw drewna, dbając o to by produkcja odbywała się z poszanowaniem standardów ekologicznych, społecznych i etycznych. W ramach PEFC można uzyskać certyfikaty PEFC Gospodarka Leśna, przeznaczony dla firm samodzielnie zarządzających swoimi zasobami leśnymi, oraz PEFC Kontrola Legalności Pozyskiwania Drewna, przeznaczony dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem lub wykorzystaniem produktów z drewna oznaczonych certyfikatem PEFC.

Stosowanie się do standardów PEFC otwiera drogę do rynku korzystającego wyłącznie z produktów sprawdzonych, pochodzących ze zrównoważonych upraw drzewa. Certyfikaty są nie tylko sygnałem pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw i przygotowania do korzystania wyłącznie z zaufanych dostawców, ale i sygnałem dla klienta o jakości i pochodzeniu produktów z drewna.

Podobnie jak certyfikaty PEFC, dużą popularnością i zaufaniem cieszy się certyfikacja FSC (Forest Stewardship Council) pozwalająca odróżnić wyroby z drewna pozyskiwane z odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Program FSC opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk, umożliwiając śledzenie handlu i produkcji wyrobów z drewna pochodzącego z certyfikowanych lasów. FSC wspiera odpowiedzialną gospodarkę leśną, weryfikując produkty z certyfikatem FSC na całej długości łańcucha dostaw. Na certyfikację taką powinny zdecydować się firmy zarządzające lasami oraz te wykorzystujące produkty z drewna w swoich produktach.

 

Certyfikacja FSC

Pomoc w uzyskaniu takiego certyfikatu może zapewnić na przykład firma Bureau Veritas,
której grono ekspertów posiada rozbudowaną wiedzę na temat złożonej gospodarki leśnej. 

 

Certyfikat OLB – legalne pochodzenie drewna

Certyfikaty dla zrównoważonej gospodarki leśnej skupiają się w głównej mierze na kontrolowaniu legalności pochodzenia drewna i jego uprawy. Na podobne wartości stawia certyfikat OLB, „Timber Legality Origin”, skupiający się w głównej mierze na legalnej wycince drzew. System OLB został opracowany przez Bureau Veritas Certification i jest skierowany do firm handlowych oraz firm z sektora leśnictwa, które spełniając wymagania certyfikatu dbają o legalność pochodzenia drewna i pełną identyfikowalność jego pochodzenia poprzez kontrolę produktów.

Certyfikat Paper By Nature

Nakierowany bezpośrednio na przemysł papierniczy certyfikat ma oferować konsumentom pewność jakości i pochodzenia wyrobów papierniczych. System uwzględnia najlepsze praktyki przygotowania papieru i wyrobów z papieru już na etapie pozyskiwania surowców i aż po uzyskanie produktu końcowego. Certyfikat Paper By Nature jest uznany międzynarodowo, na rynku ogólnoeuropejskim i może być stosowany dla wszystkich produktów w przemyśle papierniczym spełniających wymogi określone w warunkach certyfikacji i potwierdzone podczas audytu zewnętrznego.

Certyfikat SFI – inicjatywa dla zrównoważonego leśnictwa

Ostatnim, choć nie mniej ważnym systemem certyfikacji gospodarki leśnej jest system Sustainable Forestry Initiative (SFI) – niezależnej organizacji non-profit, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie, kontrolowanie i usprawnianie działań w obrębie zrównoważonego leśnictwa.

SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE (INICJATYWA ZRÓWNOWAŻONE LEŚNICTWO)

Sustainable Forestry Initiative (SFI) to niezależna organizacja non-profit odpowiedzialna za utrzymanie, kontrolowanie i usprawnianie programu certyfikacji w obszarze zrównoważonego leśnictwa. Wiarygodność certyfikatu gwarantowana jest przez audyty strony trzeciej, prowadzone przez niezależne jednostki upewniające się o prawidłowym stosowaniu się do wymogów certyfikatu przez firmy ubiegające się o jego przyznanie. Sam system SFI opiera się o podobne wartości, jak certyfikaty PEFC, FSC czy OLB – wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, skupiając się na kontrolach w zakresie zaopatrzenia w surowce. System ma największe znaczenie w krajach Ameryki Północnej, choć jest rozpoznawalny międzynarodowo. Samo użycie certyfikatu SFI na produkcie (po wcześniejszym audycie) poświadcza pochodzenie produktu z drewna lub papieru, gwarantując wykorzystanie drewna z certyfikowanych i legalnie wycinanych lasów.