Co można osiągnąć dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością?

Co można osiągnąć dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością?

gru 22, 2021

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw skupia się bardzo na tym, by produkty wypuszczane przez nie na rynek miały jak najlepszą gwarantowaną jakość.

Nie jest to proste zadanie, ponieważ wiąże się z podjęciem wielu kroków takich jak audyty, procesy certyfikacji itp., które bez odpowiedniego zorganizowania nie przyniosą zbyt wielu korzyści.

Dlatego też powstał tzw. Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ZSZJ).

Czym jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością?

Jest to połączenie procesów, praktyk i działań realizowanych w przedsiębiorstwach i organizacjach w celu wdrożenia polityki i kreowania warunków ulepszających jakość produktów zgodną z wymaganiami klienta.

Choć definicja ta jest dość złożona, to w ułatwieniu mówi ona o tym, że Zintegrowany System Zarządzania Jakością zostaje wprowadzony w firmach, by zagwarantować klientom wysoką jakość produktów i pełnię satysfakcji przy ich korzystaniu.

Sam system zarządzania jakością jest określany przez normy ISO 9001, jednak opisywany tu rodzaj łączy ze sobą jeszcze inne rodzaje systemów np. zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które również, choć odrębnie działające, w połączeniu w zintegrowany system świadczą o wysokiej jakości produktów i pracy danej firmy.

Gdzie można go wdrożyć? 

Nie ma reguły, która mówi, że w danej firmie nie można wdrożyć ZSZJ. Natomiast najbardziej opłaca się go wprowadzić w firmach chcących poprawić efektywność oraz ogólnie działalność całej organizacji. Często w takich firmach pojawiają się różnego rodzaju błędy w produkcji, które system w łatwy sposób może zniwelować.

Mówi się, że ZSZJ jest przeznaczony dla większych firm, jednak niezależnie od wielkości, poziomu wiedzy kierownictwa czy poziomu skomplikowania procesów produkcji każde przedsiębiorstwo skorzysta z możliwości, jakie ów system może dać.

Jak wygląda proces wdrożenia ZSZJ?

Najogólniej rzecz biorąc, wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wygląda podobnie jak wdrożenie normy ISO 9001, a zatem:

 1. Rozpoczyna się od identyfikacji systemu zarządzania jakością w firmie.
 2. Następnie przygotowuje się harmonogram prac.
 3. Przechodząc przez aktualizację celów i strategii.
 4. Opracowanie polityki jakości.
 5. Organizowanie szkoleń dla pełnomocników zespołów pracowniczych.
 6. Sporządzanie dokumentacji.
 7. Zastosowanie początkowych zmian.
 8. Szkolenie audytorów wewnętrznych i pracowników.
 9. Badanie i doskonalenie systemu.
 10. Opracowanie księgi jakości.
 11. Wykonanie audytu, którego przebieg decyduje o zgłoszeniu do certyfikacji.
 12. Podjęcie ostatecznych działań korygujących.

Jak można zauważyć, choć proces wdrożenia jest bardzo rozbudowany, to niezbyt skomplikowany. Wystarczy działać zgodnie z wymogami i podaną kolejnością, a zdobycie certyfikatu będzie formalnością.

Korzyści płynące z wdrożenia ZSZJ

Nieraz wiele przedsiębiorstw nie jest pozytywnie nastawiona do wdrażania zintegrowanego systemu. Najczęściej poprzestają oni na wprowadzeniu norm ISO 9001, jednak warto zauważyć, że jego rozbudowana forma może przynieść więcej dobrego, np.:

 • Zagwarantować przejrzyste kompetencje pracowników.
 • Ulepszyć kanały komunikacji.
 • Zmniejszyć nakłady procesów audytowych.
 • Zredukować koszty osobowe.
 • Zagwarantować jednolity proces stałego udoskonalania firmy.
 • Skrócić czas i koszty audytów.
 • Zwiększyć przewagę nad konkurencją.
szkolenie zarządzania jakością

Kwestie finansowe

Nie da się ukryć, że wprowadzenie ZSZJ wiąże się z większymi kosztami niż choćby wdrażanie ISO 9001, dlatego mniejsze firmy często rezygnują z takiej możliwości. Nie znaczy to jednak, że zostają one pozbawione możliwości doskonalenia kwestii zarządzania jakością.

Wiele organizacji przeprowadza szkolenia zarządzania jakością dla pracowników firm. Wyznaczani przez kierownictwo członkowie personelu uczą się tam najczęściej jak wdrożyć taki system oraz jak nim zarządzać. W większych przedsiębiorstwach taka wiedza może nie wystarczyć, ponieważ liczy się głównie doświadczenie, natomiast w mniejszych, gdzie polityka firmy nie jest tak rozbudowana, teoria przekazana na takiego typu szkoleniach z pewnością wystarczy. 

Dzięki temu małe firmy będą mogły stale rozwijać swoje kompetencje i dać klientom gwarancję najwyższej jakości pracy i produktów za niewielką cenę.

Można zatem zauważyć, że Zintegrowany System Zarządzania Jakością jest dużym atutem w dostarczaniu klientom pełni satysfakcji w użytkowaniu z produktów firmy. Ponadto niektóre z elementów tego systemu, np. działania prośrodowiskowe mogą zachęcić nowych konsumentów do skorzystania z jej towaru czy usług dając przy tym danemu przedsiębiorstwu możliwość szybkiego rozwoju na rynku.