Co powinien zawierać raport zrównoważonego rozwoju?

Co powinien zawierać raport zrównoważonego rozwoju?

lis 27, 2022

Komunikacja środowiskowa przedsiębiorstwa to jedno z najczęściej pojawiających się zagadnień w ostatnich latach. To, że każda organizacja powinna być odpowiedzialna za środowisko naturalne i zmniejszać tym samym swój negatywny wpływ, wiadomo nie od dzisiaj.

Dlatego tak istotne jest, aby przedsiębiorstwa którym zależy jednocześnie na rozwoju i budowaniu zaufania wśród potencjalnych interesariuszy, wypełniało zobowiązanie jakim jest opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju. 

Firmy sporządzające raport zrównoważonego rozwoju zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi i weryfikacją, mają stałą kontrolę nad tym, jak ich działania wpływają na środowisko. Ma to aktualnie ogromne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Coraz więcej klientów i współpracowników zwraca uwagę na takie kwestie jak wpływ społeczny i środowiskowy działań podejmowanych przez organizacje. 

Czym jest raport zrównoważonego rozwoju? Kto i kiedy może go stworzyć? 

Co należy wiedzieć o raporcie zrównoważonego rozwoju? 

Raport zrównoważonego rozwoju to nic innego jak niefinansowe sprawozdanie z działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. W raporcie powinny znaleźć się wszystkie informacje, które dokładnie wyjaśniają wpływ krótko i długofalowy organizacji na środowisko naturalne. Ma to na celu nie tylko kontrolowanie konsekwencji decyzji biznesowych czy efektywnym zarządzaniu kapitałem, ale przede wszystkim sprawdzać do jakiego stopnia organizacja może przyczynić się do pogorszenia się stanu środowiska. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie odpowiednich działań korygujących. 

Raport zrównoważonego rozwoju to także narzędzie wykorzystywane do ochrony i szerzenia wiedzy o środowisku naturalnym, jak i również do szukania rozwiązań przydatnych w niesieniu pomocy dla społeczności lokalnych. 

Raporty zrównoważonego rozwoju są tworzone na podstawie konkretnych wytycznych. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie standardów, pozwalających na opracowanie dokumentu według najlepszych praktyk dla przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o standard GRI, a dokładnie GRI Standards – Global Reporting Initiative, będący zbiorem wszystkich wytycznych do raportowania zrównoważonego rozwoju. 

Kiedy należy sporządzić raport zrównoważonego rozwoju? 

Wbrew pozorom opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju nie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa. Jednakże transparentność organizacji to ogromne korzyści zarówno finansowe, jak i wizerunkowe, dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na jego sporządzenie. 

Standard GRI umożliwia tym samym sporządzanie raportu zrównoważonego rozwoju  przez organizacje o różnej wielkości, dochodach czy sektorze działalności. Nie ma tu również znaczenia lokalizacja firmy. 

Zasady raportowania według ram standardu GRI są traktowane jako najważniejsze i najwiarygodniejszy sposób udostępniania informacji z działalności niefinansowej. Raport zrównoważonego rozwoju jest opracowywany dla konkretnych celów: 

  • demonstracji wpływu całej organizacji na  środowisko naturalne zarówno a negatywnym, jak i pozytywnym aspekcie;
  • porównanie wpływu organizacji do innych przedsiębiorstw; 
  • stworzenie punktu odniesienia i podstaw do oceny po weryfikacji m.in. dobrowolnych inicjatyw. 

Jakie elementy powinien zawierać raport zrównoważonego rozwoju? 

Raport zrównoważonego rozwoju powinien opierać się na trzech najważniejszych obszarach strategii zrównoważonego rozwoju – biznesie, człowieku oraz środowisku

W raporcie należy zatem zawrzeć wszelkiego rodzaju decyzje biznesowe podejmowane przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian oraz innowacji mających na celu ograniczenie zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych. Należy uwzględnić te kwestie, które faktycznie przyczyniły się do ograniczenia zużycia przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa pracy. 

Jednym z elementów raportu jest uwzględnienie roli człowieka w przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju. Szerzej ujmując chodzi o organizację szkoleń dla pracowników czy zawartych współpracach. 

Z racji tego, że raport zrównoważonego rozwoju jest opracowywany w celu sprawdzenia wpływu organizacji i podejmowanych przez nią działań na środowisko, należy także uwzględnić w nim wszystkie podjęte kroki, które nie wywarły negatywnego wpływu na przyrodę. Chodzi tutaj o takie kwestie jak:

  • wspieranie bioróżnorodności
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
  • zmniejszenie ilości produkowanych odpadów czy zużycia wody. 

Raport zrównoważonego rozwoju przed szerszym udostępnieniem warto poddać szczegółowej weryfikacji. Zlecenie weryfikacji zewnętrznej firmie to spore korzyści dla przedsiębiorstwa, a także szansa na znalezienie kolejnych sposobów na skuteczną realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Weryfikacja jest przeprowadzana z uwzględnieniem takich kryteriów jak: istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju, uwzględnienia interesariuszy, równowagi czy przejrzystości i porównywalności.