Czy polskie przedsiębiorstwa potrzebują dotacji? – ilość formalności vs. opłacalność

Czy polskie przedsiębiorstwa potrzebują dotacji? – ilość formalności vs. opłacalność

gru 5, 2022

Czy warto ubiegać się o dotację?

Warto ubiegać się o dotację, ponieważ jest to forma bezzwrotnej pomocy finansowej dla przedsiębiorstw. Wystarczy spełnić warunki zawarte w umowie i dzięki temu uniknąć ryzyka związanego z oddaniem pieniędzy. Przykładem takich warunków jest na przykład utrzymanie działalności przez pewien czas, niepodejmowanie zatrudnienia czy też niezaleganie z innymi zobowiązaniami publicznymi. 

Na, co można wziąć dotację?

Dotację z Unii Europejskiej można przeznaczyć na wiele różnych przedsięwzięć. Pieniądze można na przykład otrzymać na rozwój działalności swojej firmy. Może to być rozbudowa hali produkcyjnej lub zakup nowych maszyn czy urządzeń. Istotne jest to, że te wydatki wcale nie muszą wiązać się z wielkimi inwestycjami. Fundusze europejskie wspierają też wszelkie przedsięwzięcia związane z informatyzacją. Pieniądze można na przykład przeznaczyć na rozwój handlu elektronicznego. Poza tym środki unijne można wydać na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, na przykład takich, które dotyczą zarządzania firmą czy też budowania relacji z klientami.

Inne możliwe kierunki to rozwiązania ekologiczne, a więc przykładowo dotyczące termomodernizacji budynków firmy lub wprowadzania energooszczędnych technologii bądź przebudowy linii produkcyjnej. Z pieniędzy z Unii Europejskiej mogą skorzystać organizacje, które potrzebują modernizacji ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. Na liście znajdują projekty dotyczące tworzenia elektrowni wiatrowych, słonecznych lub geotermalnych. W Programie Europa Wschodnia można uzyskać dotację na działalność za granicą. Pieniądze mogą sfinansować też szkolenia, usługi doradcze, coaching, monitoring czy studia podyplomowe. 

dotacje dla firm

Ile można otrzymać pieniędzy w ramach dotacji unijnych?

Przykładem takiej dotacji są środki na otwarcie działalności gospodarczej uzyskiwane z urzędów pracy. W tym przypadku dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Przeznaczona jest ona dla bezrobotnych, opiekunów osoby niepełnosprawnej, absolwentów centrów integracji społecznej i absolwentów klubu integracji społecznej. Innym przykładem jest dotacja z Unii Europejskiej z programu Czyste Powietrze. W tym przypadku wnioskodawca może otrzymać 37 tysięcy złotych, a nawet 69 tysięcy złotych. Z kolei dofinansowanie unijne na rozwój firmy może sięgnąć nawet 70 procent wysokości kosztów projektu. W celu uniknięcia kłopotów z dotrzymaniem warunków umowy, warto podjąć współpracę z doświadczoną firmą zajmującą się doradztwem w sprawie dotacji unijnych dla firm.

Gdzie ubiegać się o dotacje?

Jednym z przykładów są dotacje z urzędu pracy. Taką dotację jednorazowo może otrzymać osoba bezrobotna, która potrzebuje środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Składając wniosek, trzeba podać kwotę, o jaką się ubiega, rodzaj planowanej działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, specyfikację planowanych wydatków i proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. Innym przykładem są dotacje na własny biznes dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Taka dotacja przyznawana jest z Funduszu Pracy. Warto zainteresować się także ofertą Polskiego Funduszu Rozwoju. Można tam znaleźć pomoc w wejściu na zagraniczne rynki lub znalezieniu partnerów biznesowych. 

Dlaczego warto brać dotację z Unii Europejskiej, jakie one dają szanse firmom?

Dotacje unijne dają szansę na realizację wielu projektów inwestycyjnych, a tym samym rozwój firmy. Pieniądze można przeznaczyć na przykład na sprawy związane z rozwojem infrastruktury, która bardzo odbiega od krajów zachodnioeuropejskich. Jest to istotne, ponieważ inwestycje te mają ogromny wpływ na efektywność gospodarki. Pamiętać należy też o tym, że dotacje z Unii Europejskiej dają też dużą szansę na rozwój infrastruktury na wsi i w małych miejscowościach. Dzięki temu może też powstać nowoczesna sieć dróg i autostrad. Przykładem inwestycji wykonanych z dotacji unijnych są sieci wodno-kanalizacyjne. Fundusze unijne zapewniły również wielu miejscowościom dostęp do internetu. Pieniądze z Unii Europejskiej pozwoliły także na zbudowanie chodników, ścieżek rowerowych i przeprowadzenie wielu ciekawych inwestycji.