Czy pozwolenie na wycinkę drzewa jest konieczne?

Czy pozwolenie na wycinkę drzewa jest konieczne?

maj 6, 2021

Częste zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów przyczyniają się do licznych nieporozumień, dlatego też, aby ich uniknąć, warto zapoznać się ze stanem prawnym na rok 2021.

Kiedy trzeba uzyskać zezwolenie na wycinkę, a kiedy nie jest ono konieczne? Gdzie zgłaszać się w celu uzyskania zezwolenia?

Kiedy niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew?

Zgodnie z prawem, usunięcie drzewa znajdującego się na terenie właściciela nieruchomości, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, w sytuacji, gdy obwód drzewa na wysokości 5 cm od ziemi przekracza co najmniej 50 cm. Od reguły tej jest kilka wyjątków, o których mowa poniżej.

  • Aby konieczne było zezwolenie na ścięcie robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego, czy też platanu klonolistnego, obwód pnia musi przekroczyć 65 cm. 
  • Ścięcie klonu srebrzystego i jesionolistnego, wierzby lub topoli nie wymaga zezwolenia, dopóki obwód pnia nie przekracza 80 cm.

W jakich przypadkach uzyskanie zezwolenia może być znacznie utrudnione lub niemożliwe?

Istnieje kilka sytuacji, w których urząd gminy może odmówić zezwolenie na wycięcie drzew. Obejmują one drzewa znajdujące się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, roślinność umiejscowioną na terenie objętym planami zagospodarowania przestrzennego (szczególnie z zamiarem tworzenia terenów zielonych), drzewa znajdujące się na terenach objętych ochroną, wycinka również może być niemożliwa, lub zgoda na usunięcie może być wyrażona jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. drzewo zagraża bezpieczeństwu otoczenia) oraz drzewa spełniające kryteria do określenia ich mianem pomnika przyrody. 

wycinanie drzew
Drzewa Expert to profesjonalna firma, która pomoże Ci w wycince drzew we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach.

Gdzie należy zgłosić się po uzyskanie zezwolenia na wycinkę?

Aby uzyskać zezwolenie, należy wystosować zgłoszenie do urzędu gminy. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać informacje takie, jak dane właściciela nieruchomości, oznaczenie działki, z której ma być ono usunięte, a także mapkę przedstawiającą dokładne usytuowanie drzewa. Po wystosowaniu zgłoszenia, wyznaczony urzędnik musi dokonać oględzin drzewa, obejmujących ustalenie jego gatunku i zmierzenie obwodu pnia, a jeśli drzewo ma kilka pni – musi zmierzyć je wszystkie.

Gmina ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu, a jeśli zgłoszenie zawiera braki, ich uzupełnienie jest konieczne w ciągu 7 dni. Jeśli w ciągu dwóch tygodni urząd nie wniesie sprzeciwu lub wyda zaświadczenie o jego braku, można przystępować do wycinki. Ważną informacją jest również to, że jeśli usunięcie drzewa nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin, konieczne jest, niestety, starania się o pozwolenie od nowa. 

Kiedy uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne?

Prawo przewiduje sytuacje, w których usuwanie drzew i krzewów nie wymaga uzyskiwania zezwoleń. 

Zezwolenie nie jest konieczne w przypadku:

  • drzew i krzewów owocowych,
  • krzewów pełniących funkcje ozdobne,
  • drzew i krzewów likwidowanych w celu przekształcenia terenu na grunt rolniczy,
  • roślinności znajdującej się na terenie rezerwatu lub parku nieobjętego ochroną,
  • roślin znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych i botanicznych,
  • krzewów i drzew przewróconych,
  • usuwania roślinności w ramach zadań ochronnych na obszarach Natura 2000, na terenach parków krajobrazowych i narodowych lub rezerwatów przyrody.

Przepisy dotyczące zezwoleń na wycinkę drzew ulegają zmianie stosunkowo często, dlatego też należy na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie, zwłaszcza jeśli planujesz wycinkę roślinności na swoim terenie. Teraz jednak gdy znasz już najważniejsze informacje, możesz spokojnie przystępować do wprowadzania przekształceń na terenie nieruchomości.