Etapy wdrażania standardu TISAX

Etapy wdrażania standardu TISAX

cze 17, 2022

Współcześnie przemysł motoryzacyjny posiada specyficzne wymagania, które wyróżniają go na tle innych branż. Jednocześnie nie można zapomnieć o tym, że jedną z kluczowych kwestii w branży motoryzacyjnej jest szybka i sprawnie funkcjonująca wymiana informacji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych, a także usprawniona komunikacja z firmami zewnętrznymi.

Bezpieczeństwo informacji w branży motoryzacyjnej to zatem jedna z najbardziej kluczowych kwestii, o jaką muszą zadbać przedsiębiorstwa do niej zaliczane. Nie tylko konieczne jest spełnienie wszystkim wymagań stawianych przez międzynarodową normę ISO 27001, ale również dodatkowe związane z konkretnymi sektorami. Ochrona danych pozwala na ograniczenie zaangażowania osób trzecich, zabezpieczenie istotnej dokumentacji, a co najważniejsze – zapewnienie bezpieczeństwa wykonanym prototypom. W związku z tym wzrosło zainteresowanie wdrożeniami standardu TISAX, mającego na celu utrzymanie przejrzystości wymiany informacji, przy jednoczesny zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.

Czym jest standard TISAX?

TISAX to jeden z największych systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Otrzymanie etykiety TISAX jest jednoznaczne z tym, że firma jest godna zaufania pod kątem ochrony informacji, co sprzyja podejmowaniu nowych współprac i lepszą komunikację innymi przedstawicielami rynku. Na standard TISAX składa się nie tylko przyznany certyfikat, ale również otrzymanie uprawnień do rejestracji na platformie TISAX, zrzeszającej jedynie sprawdzonych użytkowników.

Platforma internetowa TISAX to nowoczesne narzędzie, która umożliwia wszystkim zarejestrowanym w niej użytkownikom wymianę danych wraz oceną. Dzięki temu dochodzi do łatwiejszej komunikacji pomiędzy konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami oraz do kontaktu z dostawcami audytów.

Przemysł motoryzacyjny zaliczany jest do branży, w której każdy powinien wszystko wiedzieć. Jednak udostępnianie informacji o samym procesie produkcji mija się z celem. Organizacje za wszelką cenę pragną chronić swoje dane dotyczące innowacji i prototypów, gdyż wiedzą, że każdy wyciek informacji może oznaczać ogromne straty finansowe. Jednocześnie nowoczesne technologie sprawiają, ze znacznie wyprzedzają swoją konkurencję, a co się z tym wiąże – brak ochrony danych może doprowadzić do poważnych strat wizerunkowych.

W sektorze motoryzacyjnym istnieje wiele standardów bezpieczeństwa informacji. Jednak to właśnie TISAX jako norma uniwersalna dla całej branży motoryzacyjnej. Oprócz procedur i regulaminów porusza ona takie kwestie jak współpraca z osobami trzecimi – audytorami, dostawcami zewnętrznymi.

Jakie firmy muszą wdrożyć standard TISAX?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić jakie przedsiębiorstwa powinny starać się o wdrożenie standardu TISAX. Uczestnictwo w procesie jego wdrażania jest zupełnie dobrowolne. Warto jednak zaznaczyć, że wymogi standardu są dostosowywane do tego, jaką konkretnie działalność oraz jej skalę prowadzi dana organizacji. Wynika z tego wniosek, że małe przedsiębiorstwo motoryzacyjne nie będzie potrzebowało w taki sam sposób chronić danych i bezpieczeństwa informacji, jak duże korporacje. Wymogi również będą dostosowane właśnie do tych potrzeb.

Etapy wdrażania systemu TISAX

Wdrożenie standardu TISAX składa się z 6 kroków:

  1. Ocena dojrzałości organizacji – potencjalny uczestnik musi uzupełnić arkusz VDA, będący jednocześnie potwierdzeniem aktualnego poziomu bezpieczeństwa.
  2. Rejestracja na platformie ENX – rejestracja na platformie wymiany informacji opiera się na przydzieleniu ID do uczestnika standardu. Bez spełnienia tej formalności dalsze wdrożenie TISAX jest niemożliwe.
  3. Audyt bezpieczeństwa informacji – wybranie jednostki certyfikowanej, która przeprowadzi audyt. Istotne, aby audyt przeprowadziła jedynie akredytowany podmiot, posiadający stosowne uprawnienia.
  4. Wystawienie raportu z audytu i rekomendacje dla uczestnika – w raporcie powinny zostać zebrane podczas audytu dane, wraz z propozycją podjęcia działań korygujących.
  5. Działania korygujące – na ich podstawie organizacja tworzy plan doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji, a następnie powinna potwierdzić jego realizację.
  6. Klasyfikacja organizacji – po spełnieniu wszystkich wymogów, organizacja dostaje raport końcowy, który znajduje się również na platformie ENX. W raporcie znajduje się m.in. klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa informacji – widoczna dla innych użytkowników platformy.

Jak usprawnić proces wdrażania systemu TISAX?

Przed rozpoczęciem wdrażania sytemu TISAX można przygotować się do całej procedury poprzez odbycie wcześniejszych szkoleń. W trakcie szkoleń organizacja poznaje certyfikację TISAX od podstaw, a także zapoznaje się ze wszystkimi wymaganiami. Dzięki temu z łatwością może przygotować się do audytu, unikając tym samym wprowadzania działań korygujących.