Interpretacje w zakresie rachunkowości

Zdarzają się sytuacje, kiedy przepisy prawa podatkowego są sformułowane w sposób, który powoduje rozbieżności podczas interpretowania, a za czym idą wątpliwości podatników dotyczące stosowania przepisów podatkowych. Zła interpretacja może również doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla podatnika. W takiej sytuacji pomocne są interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów. W efekcie wszelkie nieścisłości oraz ewentualne rozbieżności zostają wyeliminowane.

Warto wiedzieć, że Minister Finansów ma możliwość wydania dwóch różnych interpretacji. Pierwsze z nich to interpretacje ogólne, które skierowane są do ogółu podatników. Ich celem jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy uwzględnieniu dotychczasowe orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Z kolei interpretacje indywidualne stanowią pisemne interpretacje prawa podatkowego, które zostały wystosowane w sprawach indywidualnych przez zainteresowanych na ich pisemny wniosek.

Aby jednak uzyskać indywidualną interpretację prawa podatkowego należy wypełnić odpowiedni wniosek, który należy złożyć osobiście bądź też wysłać listem poleconym. Trzeba jednak uiścić odpowiednią opłatę. W takim wniosku należy wyczerpująco i dokładnie przedstawić stan rzeczywisty albo zdarzenie przyszłe w związku, z którym występuje się o wydanie interpretacji. Wnioskodawca powinien również przedstawić swoją ocenę prawną.

Wydawanie interpretacji indywidualnych, jak już zostało wspomniane należy do Ministra właściwego ds. finansów publicznych. Upoważnił on jednak w tym celu cztery Izby Skarbowe, które wydaję interpretacje w jego imieniu. Jeśli natomiast chodzi o kwestie związane z rachunkowością to również zostają one doprecyzowane poprzez wydawanie interpretacji. Interpretacje zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i rachunkowości są bardzo ważne również w przypadku prowadzenia rozliczeń wniosków unijnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą trzeba liczyć się z tym, że każda taka działalność wymaga prowadzenia księgowości. Często bywa tak, że osoby zakładające własne firmy nie znają się na księgowości. Istnieją dwa rozwiązania: można mimo wszystko samemu zdecydować się na prowadzenie księgowości lub można zatrudnić do tego wykwalifikowanego księgowego. Jak się jednak często okazuje, na samym początku działalności firmy zatrudnienie księgowego jest wydatkiem bardzo dużym, dlatego większość właścicieli po prostu na niego nie stać – decydują się więc na samodzielne prowadzenie księgowości swojej firmy.

Samodzielne prowadzenie księgowości na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowane. Starszą przepisy, mówiące o tym, że błędne rozliczenie podatku może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji np. w Urzędzie Skarbowym. Na samym początku dobrym pomysłem jest prowadzenie brudnopisu, w którym można na bieżąco notować wszelkie koszty. Uwaga! Taki brudnopis musi mieć wyraźne oznaczenie (na każdej stronie na czerwono należy napisać słowo BRUDNOPIS), muszą to być pojedyncze, luźne kartki. Każdy zapis z brudnopisu musi znajdować się w księdze, a po przepisaniu kartkę z brudnopisu najlepiej spalić. NIE WOLNO bowiem prowadzić podwójnej księgowości – to przestępstwo [1]!

Gdy firma zacznie przynosić większe zyski, a ilość dokumentów księgowych wzrośnie, najlepiej oddać ją w ręce specjalistów – w ten sposób można zaoszczędzić sporo czasu i energii. Tutaj bardzo łatwo się pomylić (szczególnie jeśli liczba dokumentów przekroczyła liczbę 50), a każda pomyłka może dużo kosztować. Najlepiej więc wynająć biuro księgowe, które wykona za nas wszystkie obliczenia – należy jednak pamiętać, że za ewentualne pomyłki to my odpowiadamy, dlatego bardzo ważne jest, żeby sprawdzać efekty pracy swoich księgowych.

[1] – Dowiedz się więcej na: http://podatki-online.pl/wilanow/