Jak działa sprężarka śrubowa?

Jak działa sprężarka śrubowa?

wrz 16, 2020

Sprężanie powietrza jest bardzo popularne od wielu lat. Istnieje dużo sposobów na sprężanie powietrza. Do tego celu wykorzystuje się różne technologie. Sprężarka śrubowa jest rodzajem urządzenia, które spręża powietrze odbywa się w momencie, gdy pomiędzy pracującymi śrubami od otworów ssawnych do otworów tłocznych, znacznie zmniejsza się odległość. Jakość sprężanego powietrza jest w dużej mierze zależna od odległości pomiędzy dwiema śrubami oraz przestrzeni między śrubami, a obudową.


Sprężarki śrubowe są wykorzystywane np. w kolejnictwie. Często można je również spotkać na placach budowy. Urządzenia te mają bowiem za zadanie zasilać różne maszyny budowlane. Dziś, sprężarki tego typu pracują o wiele ciszej.
Obecnie, wciąż ulepsza się urządzenia, jakimi są sprężarki śrubowe. Producenci oferują coraz mniejsze i wygodniejsze w użyciu sprężarki. Poza tym, nowoczesne sprężarki cechują się łagodną i cichą pracą. W wielu modelach bowiem, pracy sprężarki towarzyszą głośne wibracje. Biorąc pod uwagę nowe potrzeby przemysłu, producenci oferują lepsze modele, które dopasowane są do wymagań konkretnych instalacji.

W sprężarkach śrubowych wykorzystuje się technologię zmiennego przepływu. Urządzenia te są idealne w pracy, podczas której mamy do czynienia ze zmiennym poborem powietrza.

 

Działanie systemu powietrznego (bezolejowego)

W sprężarkach bezolejowych, sprężanie powietrza jest możliwe dzięki zmniejszaniu się odległości między obracającymi się wirnikami. Przestrzeń między wirnikami nie jest uszczelniana.
Sprężanie powietrza w ten sposób jest proste. Przez specjalny filtr wlotowy, zostaje wessane powietrze do sprężarki. Następnie, powietrze jest sprężane w śrubowym elemencie z wtryskiem oleju. Powietrze do tego miejsca dostaje się przez zawór wlotowy.
Później, następuje wtryskiwanie oleju do komory sprężonego powietrza. Powietrze wymieszane z olejem musi przedostać się do zbiornika zwanego separatorem oleju. Mieszanina dostaje się tam dzięki obecności zaworu zwrotnego.
Powietrze następnie przedostaje się do chłodnicy końcowej. Sprężone powietrze dostaje się tam przez zawór ciśnienia minimalnego.
Ostatnim etapem w tym systemie, jest usunięcie kondensatu. Odbywa się to poprzez zintegrowany niskociśnieniowy bezstratny separator. W etapie tym, bierze również udział elektroniczny spust kondensatu. Tak sprężone powietrze dostaje się następnie do konkretnego rodzaju instalacji.

 

System olejowy w sprężarce śrubowej

Olej jest cieczą, która w procesie sprężania powietrza ma za zadanie natłuszczać, chłodzić oraz uszczelniać. Olej, który znajduje się w zbiorniku separatora, może przemieszczać się dzięki różnicom ciśnień.
Ciecz przepływa przez:

  • Termostatyczny zawór objętościowy, jest częścią, dzięki której sprężarka śrubowa dość szybko osiąga temperaturę właściwą, zaraz po jej uruchomieniu. Oprócz tego, element ten pilnuje, by w razie niskich dociążeń olej nie dostawał się do chłodnicy końcowej.
  • Chłodnica oleju ma za zadanie utrzymywać prawidłową i bezpieczną temperaturę oleju. Chłodzenie oleju może odbywać się poprzez zastosowanie wody lub powietrza.
  • Filtr oleju – wysokowydajny – jest to część, która zapewnia odpowiedni poziom filtracji oleju.
  • Zawór, którego zadaniem jest zatrzymywanie oleju przed wytryśnięciem do komory, w której sprężane jest powietrze.

W sprężarkach śrubowych, które są chłodzone powietrzem, znajduje się specjalny wentylator promieniowy. Urządzenie to jest ciche. Jego zadaniem jest zapewnianie powietrza w chłodnicach (końcowej powietrznej i olejowej). Dzięki obecności wentylatora, temperatura jest optymalna przez cały proces sprężania powietrza.
W tym systemie, woda, która zostaje uzdatniona, jest bezpieczna i może być legalnie odprowadzana do ścieków.