Jak należy pakować artykuły spożywcze?

Jak należy pakować artykuły spożywcze?

kw. 27, 2022

Niemal wszystkie produkty spożywcze wymagają pakowania, dlatego niezwykle istotną kwestią jest wykorzystanie do tego celu bezpiecznych materiałów. Dbałość o zdrowie konsumentów powinno być podstawowym zadaniem producentów żywności. Muszą oni zapewnić produktom najwyższy standard nie tylko wytwarzania, ale również pakowania i przechowywania.

Standardy produkcji żywności

Artykuły spożywcze są towarami szczególnymi ze względu na zdrowie i życie konsumentów, dlatego powinny być najwyższej jakości. Produkcja artykułów przeznaczonych do spożycia wymaga przestrzegania standardów zapewniających bezpieczeństwo żywności. Normy, jakie powinna ona spełniać, regulują akty prawne zarówno każdego z państw UE jak i unijne. Nadzór nad zachowaniem ustalonych standardów sprawuje wiele powołanych do tego instytucji. Pod ich nadzorem znajduje się nie tylko wytwarzanie żywności, ale jej obrót. Przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw artykułów spożywczych powszechnie wdrażają Dobrą Praktykę Higieniczną i Dobrą Praktykę Produkcyjną, które są szeregiem działań mających na celu maksymalną ochronę produktów spożywczych, a także nadzorowanie wszystkich elementów składających się na proces wytwórczy. Oprócz wymienionych wyżej praktyk funkcjonuje system HACCP, czyli system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych, mający na celu wykrycie zagrożeń w trakcie produkcji żywności.

Jaką rolę pełnią opakowania żywności?

Zadaniem opakowań żywności jest jej ochrona przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, a także tlenem, światłem i wilgocią. Izolują one żywność od czynników znajdujących się w otoczeniu, które mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na jej stan, przedłużając w ten sposób żywotność produktów. Dzięki nim możliwy jest także wygodny i sprawny transport. Opakowania gwarantują zachowanie jej odpowiedniego kształtu, konsystencji i smaku, a także uniknięcie ubytków ilości. Poza tym pełnią ważną rolę marketingową, przekazując informacje o produkcie i jego producencie. Atrakcyjne opakowanie przyciąga uwagę potencjalnych klientów i ma ogromny wpływ na podjęcie decyzji o zakupie towaru.

Na czym polega pakowanie produktów spożywczych?

W trosce o zdrowie konsumentów żywność powinna być pakowana ze szczególną dbałością o zachowanie wszelkich standardów. Produkty spożywcze zwykle mają dość krótki termin przydatności do spożycia ze względu na zawartość wody, białka i cukrów. Aby trafiły one na rynek, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone za pomocą również opakowań, które chronią je przed czynnikami takimi jak: tlen, temperatura, dwutlenek węgla oraz wilgoć. Niektóre z produktów, przede wszystkim sypkie, wymagają zastosowania do tego celu specjalnych opakowań, które są dostosowane do kontaktu z tego rodzaju żywnością. Niektóre produkty z kolei są podatne na wysychanie, co prowadzi do obniżenia ich wartości, dlatego w przemyśle spożywczym wykorzystuje się materiały o właściwościach dostosowanych do wymogów produktów spożywczych. Bezpieczeństwo konsumentów wymaga opakowań i folii bitumicznych, które gwarantują bezpieczeństwo żywności.

Jak przechowywać żywność?

Artykuły spożywcze należy przechowywać w sposób właściwy, aby uchronić je przed wpływem czynników zewnętrznych. W związku z tym w magazynie powinny być stworzone specjalne warunki. Uchybienie w jakikolwiek sposób tym zasadom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka z powodu pojawienia się na rynku produktów zepsutych lub skażonych. Różne produkty żywnościowe wymagają odmiennych warunków przechowywania, dlatego potrzebują innego rodzaju opakowań.

Jak bezpiecznie pakować żywność?

Aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywania żywności, należy odpowiednio ją zapakować. Materiał, z którego produkuje się tego rodzaju produkty powinien zawierać w swoim składzie prawnie dopuszczone surowce. Chodzi tu przede wszystkim o przenikanie z opakowania do żywności różnych substancji. Ilość tego rodzaju związków musi być ograniczona do minimum. Pakowanie powinno odbywać się przy zachowaniu najwyższych standardów, co gwarantuje zachowanie najwyższej jakości produktów spożywczych.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy pakowaniu żywności?

Przy pakowaniu produktów żywnościowych należy zwrócić uwagę na pochodzenie  opakowań, które powinny spełniać standardy produktów bezpiecznych. Producenci tego rodzaju akcesoriów muszą w swoich przedsiębiorstwach wdrażać standardy krajowe i unijne. Posiadanie certyfikatu ISO świadczy o rozwoju i doskonaleniu efektywności procesów oraz potwierdza wysoką jakość produktów i usług. Sprawnie działający system zarządzania jakością w firmie jest niezbędny do zapewnienia stabilności i jakości produkowanych wyrobów. Stosowanie norm ISO pozwala kontrolować proces produkcyjny na każdym etapie wytwarzania produktu, co daje możliwość szybkiej reakcji na generowane niezgodności. Posiadanie i przestrzeganie norm i standardów ISO zwiększa zaspokojenie potrzeb i powoduje wzrost satysfakcji klientów oraz sprawia, że producent jest wiarygodnym i rzetelnym przedsiębiorcą.