Jak pomóc osobie cierpiącej na depresję alkoholową?

Jak pomóc osobie cierpiącej na depresję alkoholową?

kw. 20, 2023

Depresja jest zaburzeniem afektywnym z grupy chorób społecznych. Choroba ta dotyka ponad 300 milionów ludzi na całym świecie i znajduje się na czwartym miejscu listy najistotniejszych problemów zdrowotnych WHO. Występuje w różnych grupach wiekowych niezależnie od płci, wykształcenia i pozycji społecznej. Depresja często współwystępuje z uzależnieniem od alkoholu. Określa się ją wtedy mianem depresji alkoholowej. 

 1. Czym jest depresja alkoholowa? 

Depresja alkoholowa to depresja ściśle związana z uzależnieniem od alkoholu. Relacja między tymi dwiema chorobami ma przy tym charakter obopólny – depresja może wpływać na rozwój nałogu, a nałóg często przyczynia się do rozwoju depresji. Z tego powodu wyróżnia się dwa rozpoznania depresji alkoholowej: depresję pierwotną do wtórnego alkoholizmu i depresję wtórną do pierwotnego alkoholizmu. 

 • Depresja pierwotna do wtórnego alkoholizmu 

Wiele cierpiących z powodu depresji osób sięga po alkohol w celu poprawy ogólnego komfortu fizycznego i zagłuszenia odczuwanych emocji. Dzięki napojom wyskokowym mogą się one rozluźnić i na chwilę zapomnieć o własnych problemach. Działanie alkoholu utrzymuje się jednak tylko przez chwilę. Cierpiąca na depresję osoba pije więc coraz więcej i coraz częściej, co prowadzi ostatecznie do rozwinięcia się uzależnienia. 

 • Depresja wtórna do pierwotnego alkoholizmu 

Depresja stanowi często skutek nadużywania alkoholu. Rozwija się pod wpływem negatywnego oddziaływania etanolu na psychikę człowieka. Substancja ta powoduje bowiem większą podatność na zmienność nastrojów i sprzyja powstawaniu zaburzeń psychicznych. 

depresja

Tylko 10% wszystkich przypadków depresji alkoholowej stanowi wariant, w którym depresja jest chorobą pierwotną. Przeważająca większość zachorowań zalicza się do drugiego rodzaju – depresji wtórnej do pierwotnego alkoholizmu. 

 1. Objawy depresji alkoholowej 

Depresja alkoholowa daje zarówno objawy psychiczne, jak i fizyczne. Osoba chora doświadcza przede wszystkim znacznego pogorszenia nastroju, obniżenia poziomu energii i zmniejszenia aktywności życiowej. Innymi objawami występującymi przy depresji alkoholowej są: 

 • poczucie zobojętnienia, 
 • zaburzenia koncentracji, 
 • zaburzenia snu, objawiające się nadmierną sennością lub bezsennością,
 • utrata zdolności odczuwania przyjemności i radości, 
 • utrata dotychczasowych zainteresowań, 
 • wycofanie z wszelkich aktywności, 
 • izolacja lub całkowite zerwanie kontaktów z otoczeniem, 
 • zmniejszenie lub całkowita utrata apetytu, 
 • zaburzenia trawienia, 
 • spadek masy ciała, 
 • spadek libido,
 • zaniedbanie higieny osobistej.

U osób dotkniętych depresją alkoholową często występują również zaburzenia lękowe. Pojawiają się ponadto zaburzenia myślenia, polegające na spadku samooceny, braku motywacji do działania i wiary we własne możliwości. Objawem choroby jest także ogólne uczucie zniechęcenia i pesymistyczne widzenie przyszłości, które może prowadzić do myśli, a nawet prób samobójczych. Depresja alkoholowa powoduje duże trudności w leczeniu nałogu. Prowadzi do nasilenia objawów i częstych nawrotów choroby alkoholowej. 

 1. Leczenie depresji alkoholowej 

Leczenie depresji alkoholowej nastręcza wielu trudności. Osoby uzależnione często nie przyznają się do posiadanego problemu i nie chcą poddać się terapii. Dodatkowe utrudnienia wynikają ze zmian w układzie neurologicznym, jakie towarzyszą przebiegowi depresji wtórnej do alkoholizmu. Leczenie depresji alkoholowej powinno odbywać się w kontrolowanych warunkach, pod okiem doświadczonego specjalisty. Pacjent musi zostać objęty opieką psychiatryczną oraz szczególnym nadzorem medycznym, gdyż wraz z odstawieniem alkoholu może dojść do nasilenia objawów, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu chorego. Istotną funkcję terapeutyczną pełni psychoterapia, przyjmująca formę zarówno indywidualną, jak i grupową. W leczeniu depresji alkoholowej stosowana jest również farmakoterapia z wykorzystaniem leków psychotropowych. W ciężkich przypadkach może być konieczna hospitalizacja pacjenta. 

 1. W jaki sposób można pomóc osobie cierpiącej na depresję alkoholową? 

Bliscy osoby cierpiącej na depresję alkoholową powinni otoczyć ją wsparciem oraz zachęcić do skorzystania z pomocy specjalistów i rozpoczęcia leczenia podwójnej diagnozy. W terapii tej choroby niezwykle istotne jest zachowanie abstynencji. Skutecznym sposobem na zaprzestanie picia i utrzymanie stanu trzeźwości jest aplikacja esperalu – leku, którego działanie pozwala skojarzyć spożycie napojów wyskokowych z silnie negatywnymi odczuciami i sprzyja wykształceniu się odruchów warunkowych. Zabieg implantacji wszywki alkoholowej we Wrocławiu przeprowadzają specjaliści z prywatnego ośrodka medycznego Nasz Gabinet, specjalizującego się w leczeniu alkoholizmu.