Jak zdobyć prawo jazdy kategorii C+E?

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii C+E?

mar 22, 2017

Gdy szukasz pracy jako kierowca z pewnością zauważyłeś, że coraz większa ilość pracodawców wymaga posiadania kategorii C+E. Czym ona dokładnie jest? Jak można ją zdobyć?

Podstawą jest posiadanie prawa jazdy  kategorii C!  Aby ubiegać się o kategorię C+E, należy mieć już uprawnienia kategorii C.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o prawo jazdy CE?

Żeby posiadać kategorię C, należy spełniać dwa obowiązkowe warunki: koniecznie należy mieć ukończone 21 lat (aczkolwiek na kurs prawa jazdy można się zapisać już na trzy miesiące przed 21 urodzinami) oraz zdany kurs prawa jazdy na kategorię B.

praca jako kierowca ceOd 24.03.2016r. w życie weszła ustawa, która pozwala robić kurs na kategorię C oraz C+E jednocześnie. Zrobienie kursu na te dwie kategorie jednocześnie wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu. Przed zapisaniem się na kurs należy podejść do badań psychologicznych oraz lekarskich. Badania te są płatne, ich koszt wyznaczany jest ustawowo. Gdy lekarze nie będą mieli zastrzeżeń co do naszego zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego, nic nie stoi na przeszkodzie by rozpocząć kurs prawa jazdy na kategorię C (lub C+E).

Jak wygląda kurs?

Kurs taki obowiązkowo musi składać się minimum z dwudziestu godzin zajęć teoretycznych (gdzie jedna godzina lekcyjna to 45 minut) oraz trzydziestu godzin zajęć praktycznych, czyli jazdy samochodem (tutaj godzina liczona jest jako 60 minut).

Jakie pojazdy można prowadzić?

Gdy już zda się egzamin państwowy zarówno teoretyczny jak i praktyczny, posiadanie kategorii C uprawnia nas do zasiadania przed kierownicą samochodu o masie całkowitej większej niż 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu, na który jest osobna kategoria), a także kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Gdy zaś rozszerzymy swoje uprawnienia o prawo jazdy kategorii C+E (na który kurs może być realizowany wraz z kursem na kategorię C, lub po jej uzyskaniu), będziemy mogli kierować pojazdem samochodowym o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z przyczepą. I tak jak wcześniej, nie może to być autobus, ale może to być ciągnik rolniczy z przyczepą bądź pojazd wolnobieżny z przyczepą. Istnieje też obostrzenie odnośnie wagi przyczepy – rzeczywista jej masa nie może przekraczać rzeczywistej masy samochodu powiększonej o 40%.

Posiadanie prawa jazdy kategorii C+E gwarantuje posiadanie prawa jazdy kategorii C, co z kolei jest gwarantem posiadania prawa jazdy kategorii B. Co za tym idzie, mając kategorię C+E ma się także uprawnienia kategorii B+E, czyli można prowadzić pojazd, którego waga jest mniejsza niż 3,5 tony wraz z przyczepą, której waga nie jest większa niż waga pojazdu ciągnącego.