Jakie są najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkoleń ISO 14001:2015?

Jakie są najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkoleń ISO 14001:2015?

lut 24, 2023

Norma ISO 14001:2015 to standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Jego wdrożenie stanowi potwierdzenie konsekwentnego implementowania rozwiązań mających na celu doprowadzenie do maksymalnego ograniczenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. 

 1. Jak wyglądają szkolenia ISO 14001:2015?

Szkolenia ISO 14001:2015 można podzielić na kilka etapów.

 1. Wprowadzenie

Na początku szkolenia z normy ISO 14001:2015 jego uczestnicy zostają wprowadzeni w świat Systemu Zarządzania Środowiskiem. W pierwszej fazie kursu omawiane są korzyści płynące z wprowadzenia tego systemu w przedsiębiorstwie

 1. Prezentacja wymagań normy ISO 14001:2015

Następnie uczestnicy szkolenia zapoznają się z wymaganiami normy ISO 14001:2015, dotyczącymi takich dziedzin, jak: 

 • strategiczne zarządzanie środowiskowe,
 • ochrona środowiska, 
 • efektywność środowiskowa, 
 • myślenie oparte na cyklu życia, 
 • przywództwo, 
 • komunikacja,
 • dokumentacja. 

Kursanci zostają zaznajomieni także ze szczegółowymi wymaganiami prawnymi związanymi z prezentowaną normą. 

 1. Ćwiczenia praktyczne

Ostatnią częścią szkolenia jest część praktyczna, w trakcie której uczestnicy wykonują specjalnie przygotowane ćwiczenia. Mogą oni w ten sposób sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce. 

szkolenia
 1. Wystawienie certyfikatu

Ewaluacja uczestników szkolenia prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania zarówno w fazie teoretycznej, jak i praktycznej kursu. Na potwierdzenie odbycia szkolenia kursanci otrzymują stosowny certyfikat. 

 1. Kto przeprowadza szkolenia ISO 14001:2015?

Szkolenia z normy ISO 14001:2015 przeprowadzane są przez profesjonalne, certyfikowane ośrodki szkoleniowe. W Polsce wiodącym dostawcą tego typu usług jest Bureau Veritas – firma będąca światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification), posiadająca niemal dwustuletnie doświadczenie. 

Uczestnicy przeprowadzanego przez Bureau Veritas szkolenia ISO 14001:2015 przyswajają wymagania oraz zasady funkcjonowania tej normy i nabywają umiejętności niezbędne do przygotowania się do audytu. Kursanci zostają również zapoznani z zasadami przygotowywania dokumentacji systemowej pod wymogi standardu ISO 14001:2015. 

 1. Tematy poruszane w ramach szkoleń ISO 14001:2015 

W ramach szkoleń ISO 14001:2015 poruszane są następujące tematy: 

 1. Kluczowe warunki oraz definicje zawarte w normie ISO 14001:2015.
 2. Struktura wewnętrzna normy ISO 14001:2015. 
 3. Załącznik SL – dokument zawierający wspólne elementy dla norm odnoszących się do różnych systemów zarządzania. 
 4. Znaczenie normy ISO 14001:2015 dla przedsiębiorstwa i korzyści płynące z jej wdrożenia.
 5. Główne idee wynikające z normy ISO 14001:2015 – podejście procesowe, podejście Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj, koncepcja cyklu życia, aspekty oraz wpływy. 
 6. Cele Systemu Zarządzania Środowiskowego. 
 7. Normy dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego. 
 8. Korzyści biznesowe i społeczne związane z wpływem przedsiębiorstwa na środowisko. 
 9. Przebieg i cel audytu oraz zewnętrznej certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego. 
 10. Rola i obowiązki audytora w zakresie planowania, przeprowadzania i kontrolowania audytu potwierdzającego zgodność z normą ISO 14001:2015. 
 11. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i nadzorowanie procesu ciągłego doskonalenia. 
 12. Przedstawianie uzgodnień dotyczących ochrony środowiska ustawodawcy, klientom i opinii publicznej. 

Osoba, która ukończyła szkolenie z normy ISO 14001:2015 potrafi: 

 • właściwie zinterpretować wymagania normy, 
 • zarządzać ryzykami środowiskowymi, 
 • doskonalić system zarządzania środowiskowego. 

Umiejętności te sprawiają, że jest ona w stanie skutecznie wdrożyć normę ISO 14001:2015 w przedsiębiorstwie. 

 1. Kto powinien wziąć udział w szkoleniach ISO 14001:2015? 

Szkolenia z normy ISO 14001:2015 są przeznaczone do pracowników wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie. Z kursu powinny skorzystać przede wszystkim:

 • kadra kierownicza firmy, 
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, 
 • osoby pełniące funkcję Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego.  

Skierowanie wytypowanych pracowników na szkolenie z ISO 14001:2015 wiąże się z licznymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Przez dostosowanie się do wymogów normy, jest ono bowiem w stanie:

 • zwiększyć efektywność, obniżając tym samym koszty prowadzenia działalności, 
 • zmniejszyć pobór energii, 
 • zmniejszyć ilość produkowanych odpadów, 
 • wypełnić zobowiązania prawne, 
 • zdobyć nowe możliwości biznesowe, 
 • zdobyć większe zaufanie kontrahentów i klientów. 

Dzięki wdrożeniu ISO 14001:2015 przedsiębiorstwo może także wzmocnić rolę zaangażowania najwyższego szczebla kierowniczego i rozwinąć podejście procesowe. Skutkiem dostosowania się do wymogów normy jest również podniesienie wagi monitoringu efektów działania systemu zarządzania środowiskowego oraz zintegrowanie system zarządzania środowiskowego z procesami biznesowymi przedsiębiorstwa.