Jakie uprawnienia należy posiadać, aby latać i filmować dronem?

Jakie uprawnienia należy posiadać, aby latać i filmować dronem?

lip 2, 2021

Wielu profesjonalistów zajmujących się wykonywaniem fotografii i nagrywaniem filmów korzysta z bezzałogowych statków powietrznych nazywanych dronami. Nowoczesne urządzenia posiadają kamery i obiektywy o wysokiej rozdzielczości, dzięki którym możliwe jest wykonanie precyzyjnych ujęć z lotu ptaka. Osoby zajmujące się fotografowaniem przy pomocy drona muszą posiadać specjalne uprawnienia. 

Zapisy prawne dotyczące wykorzystania dronów

Zgodnie z prawem dotyczącym użytkowania dronów, urządzenia podzielone są na trzy kategorie: otwartą, szczególną i certyfikowaną. 

  • Kategoria otwarta 

Kategoria ta obejmuje drony o masie poniżej 25 kilogramów oraz loty do maksymalnej wysokości 120 metrów, w których zachodzi niewielkie ryzyko wypadków z udziałem osób trzecich. W obrębie tej kategorii wyodrębnić można trzy podkategorie:

  • A1 – loty nad ludźmi 

Dopuszcza się loty nad ludźmi, lecz nie nad zgromadzeniami, gdzie zagęszczenie uniemożliwia przemieszczanie się.

  • A2 – loty blisko ludzi 

Dopuszcza się loty w odległości minimum 30 metrów od ludzi, albo w odległości 5 metrów w wypadku dronów posiadających ogranicznik prędkości lotu.

  • A3 – loty z dala od ludzi 

Dopuszcza się loty w odległości co najmniej 150 metrów od ludzi i zabudowań.

  • Kategoria szczególna

Pod tę kategorię podlegają loty z użyciem drona, przy których występuje ryzyko dla osób trzecich. 

  • Kategoria certyfikowana

Kategoria ta zarezerwowana jest dla lotów z użyciem drona w sytuacji występowania wysokiego ryzyka dla osób trzecich, na przykład w sytuacji przewozu niebezpiecznych materiałów. 

Drony użytkowane przez fotografów komercyjnych znajdują się zazwyczaj w kategorii otwartej. 

nagrywanie z drona warszawa
Jeśli chcesz wzbogacić swój firm promocyjny ujęciami z powietrza, jednak nie posiadasz sprzętu i kwalifikacji, skorzystaj z usługi filmowania z drona Warszawa.

Jakie uprawnienia musi posiadać osoba kierująca dronem?

Operator drona o masie powyżej 250 gramów, niezależnie od jego kategorii, jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego i odbycia właściwego szkolenia, a następnie zdania egzaminu online. W wypadku chęci zdobycia uprawnień z zakresu podkategorii A2, operator drona musi również zaliczyć dodatkowy egzamin teoretyczny prowadzony przez instruktorów z listy udostępnionej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Do obsługi dronów o wadze nieprzekraczającej 250 gramów nie jest konieczne uzyskiwanie specjalnych uprawnień, właściciel ma jednak obowiązek rejestracji samego urządzenia, jeżeli posiada ono aparat bądź kamerę umożliwiające zapis obrazów. 

Gdzie i jak zdobyć konieczne uprawnienia? 

Konieczne uprawnienia można zdobyć za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbywając bezpłatne szkolenie online i zdając test online. Egzamin dla operatorów dronów składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Do uzyskania zaliczenia i pozytywnej oceny testu wymagane jest uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi. Obowiązek rejestracji w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczy wyłącznie osób – nie jest konieczne rejestrowanie dronów w kategorii otwartej i kategorii szczególnej. Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych mają jednak obowiązek umieszczenia swojego numeru rejestracyjnego na każdym użytkowanym przez nich urządzeniu. Warto zaznaczyć, że kwalifikacje uzyskane w Polsce obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. 

Wymagania, jakie należy spełnić, by uzyskać uprawnienia do kierowania dronem

Zgodnie z przepisami prawa lotniczego dostosowującymi prawo krajowe do rozporządzeń unijnych, jako operator bezzałogowych statków powietrznych może zostać zarejestrowana osoba powyżej 14 roku życia. W celu dokonania rejestracji osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. W wypadku osoby pełnoletniej rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego musi zostać wykonana osobiście. 

Osoby posiadające uprawnienia do obsługi dronów przed lotem muszą pamiętać o zapoznaniu się z lokalnymi ograniczeniami w przestrzeni publicznej, na wielu obszarach występuje bowiem zakaz poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. Na terenie Polski zasady wykonywania lotów można sprawdzić na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.