Książki katolickie – dlaczego warto je czytać?

Książki katolickie – dlaczego warto je czytać?

paź 5, 2015

Definicja wiary – czy może być jednoznaczna?

Wiara jest pojęciem, które nastręczać może niemałych trudności. Generalnie pojęcie to nie jest łatwe w zdefiniowaniu i pozostawia wiele niedopowiedzeń, także u osób, które teoretycznie posiadają najszerszą wiedzę z zakresu teologii. W naszym kraju wiodącą wiarą jest chrześcijaństwo, natomiast wiodącym wyznaniem jest katolicyzm, który deklaruje aż ponad 95% społeczeństwa. Inaczej wygląda sytuacja z osobami, które deklarują swoją aktywność – tj. chodzenie do kościoła. Tutaj wynik jest ponad dwukrotnie niższy, natomiast badania księży donoszą o tym, że praktykujących katolików jest jeszcze mniej – około 20-25%, w niektórych miejscach kraju wynik jest wielokrotnie wyższy, natomiast w innych – niższy. Średnia jest jednakże zdecydowania niższa aniżeli wskazuje na to deklaracja. W tym miejscu nie będziemy jednak doszukiwać się powodów takiego a nie innego wyniku związanego z uczęszczaniem na Mszę Świętą, przyjrzymy się natomiast temu, to może być ciekawe nie tylko dla osób praktykujących swą katolicką wiarę, ale też dla osób, które mówią o tym iż są ateistami, agnostykami bądź wyznają inne podejście do wiary – np. prawosławie, protestantyzm, buddyzm czy nawet są członkami społeczności wspierającymi dawne wyznania i dawnych bogów Słowian – takich jak Perun czy Światowid.

Księgarnia katolicka - o czym traktują książki?

Relacje z Bogiem a książki katolickie

Bóg jest jednakże ważny dla wielu osób, także dla tych, którzy nie praktykują. Lata spędzone razem z członkami społeczności katolickiej wpływają na człowieka i zrzeknięcie się wiary należy do wyjątkowych rzadkich rzeczy. Tzw. apostazja jest dokonywana w Polsce niezmiernie rzadko. Książki katolickie ukazują nam różne podejście do wiary. Także od strony jej braku. Literatura religijna jest doskonałym źródłem przykładów, porównań, przywoływania historii. Ukazują różne oblicza, różne poglądy, sympatie, antypatie, dają do myślenia, a nierzadko także rozbudzają ludzi do konkretnego działania lub napawają ich wiedzą, którą chcą się dzielić i którą chcą pielęgnować. Książki katolickie nie traktują wyłącznie o wspaniałości tego wyznania i konieczności kochania Boga. Są natomiast uzupełnieniem wiary i przedstawiają różne podejście człowieka do Boga, oraz Boga do człowieka. Uczą moralności, etyki, pokazują jak słuchać i w jaki sposób sprawić aby to nas słuchano.

Jak wygląda podejście do wiary u różnych osób?

Księgarnie katolickie oferują różnorodne pozycje dla każdej osoby – tak jak wspomnieliśmy również dla tych, którzy niekoniecznie pałają miłością do Boga. Dzięki nim mogą jednak ukształtować swój światopogląd, który rzeczywiście może zostać potwierdzony konkretnymi argumentami, przykładami czy historiami. Nie ma nic gorszego niż ignorancja, dlatego też książki pozwalają czytelnikom na utożsamienie się z różnorodnymi poglądami, przekonaniami czy nawet odłamami wiary. Warto czytać pozycje, które nie wprost traktują o wierze czy o Bogu – są raczej historiami osób, które kroczą pewną drogą zbudowaną przez ich własną moralność czy etykę. My polecamy Wam historię muzyka zespołu Luxtorpeda, która wespół z kaznodzieją toczą rozmowę na temat życia, zła i wewnętrznych dylematów.