Norma ISO/TS 16949 a przemysł motoryzacyjny

Norma ISO/TS 16949 a przemysł motoryzacyjny

lut 15, 2024

Rozkwit przemysłu motoryzacyjnego, przypadający głównie na koniec XX i początek XXI wieku to ogromne wyzwanie nie tylko dla samego rynku sprzedaży pojazdów, ale i dla przedsiębiorców operujących w ramach branży motoryzacyjnej.

Fakt, że samochody nie są dziś koniecznie kwestią luksusu, a ich posiadanie wynika często z konieczności sprawił, że firmy muszą weryfikować standardy jakości i bezpieczeństwa stosowane na wszystkich etapach produkcyjnych. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, w porozumieniu z największymi producentami samochodów takimi jak:

  • BMW Group,
  • Chrysler Group,
  • Daimler AG,
  • Fiat Group Automobile,
  • Ford Motor Company,
  • General Motors Company,
  • PSA Peugeot Citroen,
  • Renault SA,
  • Volkswagen AG,
  • oraz stowarzyszenia producentów branży motoryzacyjnej: AIAG (USA), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (Wielka Brytania) oraz VDA (Niemcy)

stworzyła w 2009 roku normę ISO TS 16949, znaną dziś również pod kątem jej następcy, standardu IATF 16949:2016.

Założenia normy ISO/TS 16949

Nowy standard IATF 16949:2016, choć zastępuje dotychczas stosowaną specyfikację techniczną ISO/TS 16949:2009, opiera się w głównej mierze na tych samych wartościach i zasadach co jego poprzednik. Podobnie więc jak ISO/TS 16949, tak IATF 16949:2016 jest uzupełnieniem do normy ISO 9001:2015.

System zarządzania jakością zgodny z założeniami normy ISO/ TS 16949 dotyczy przede wszystkim aspektów działalności takich jak projektowanie, produkcja oraz montaż i serwis produktów motoryzacyjnych. Zawarte w normie wytyczne dotyczą wszystkich obszarów działalności firm motoryzacyjnych, a więc również planowania jakości, dokumentacji techniczna, obowiązkowych audytów, analizy systemów pomiarowych, czy też badania wyrobu niespełniającego określonych wymagań. Dodatkowo, podobnie jak wszystkie normy zarządzania jakością produktów opracowywane przez ISO, norma ISO/TS określa jak zarządzać ryzykiem, linią produkcyjną oraz personelem będącym jej częścią.

Zastosowanie normy ISO TS 16949

System zarządzania jakością wg ISO/TS 16949 został opracowany z myślą o firmach przemysłu motoryzacyjnego funkcjonujących na dowolnym etapie łańcucha produkcyjnego i łańcucha dostaw produktów motoryzacyjnych. Norma ISO/TS 16949 uwzględnia w swoich wymogach indywidualistyczny charakter firm działających w obszarze motoryzacji, mając na uwadze ich konkretne założenia gospodarcze – jej wytyczne zostały opracowane tak, by firmy mogły bez radykalnych zmian dostosować swoje systemy zarządzania do nowo obowiązującej normy. System zarządzania jakością oparty o ISO/ TS 16949 nie jest obowiązkiem narzucanym firmom przez żadne instytucje państwowe, jednak ze względu na swoją naturę staje się coraz bardziej niezbędny dla tych koncernów, które chcą utrzymać się na równym poziomie ze swoją konkurencją lub też wybić się ponad nią.

Linia produkcyjna

Warto wspomnieć tu że w przeciwieństwie do wielu branż przemysłu, motoryzacja to specyficzny model w którym rynek lokalny właściwie nie istnieje – tu wszyscy producenci konkurują o miejsce na arenie międzynarodowej, stąd też zapotrzebowanie na jednolitą normę i standardy.

Dlaczego warto poddać się certyfikacji?

Dzięki certyfikacji do normy ISO/TS 16949, firmy działające w obrębie branży motoryzacyjnej mają szansę na dopasowanie się do wymagań i standardów stawianych przez liderów rynku samochodowego. Proces certyfikacji oraz ostateczne uzyskanie certyfikatu to gwarancja udoskonalenia nie tylko procesów działania firmy, ale i jej wizerunku wśród konsumentów. Szkolenia i certyfikacja w ramach normy przyczyniają się do poprawy jakości działania firmy w oparciu o zwiększone standardy i świadomość pracowników, a także lepiej zorganizowaną pracę firmy przekładającą się na wymierne zyski i ograniczenie ryzyka i ewentualnych strat. Ostateczne, podobnie jak w przypadku innych norm ISO, standard dotyczący branży motoryzacyjnej to forma ujednolicenia zasad obowiązujących w branży i okazja do wprowadzenia norm przekładających się bezpośrednio na bezpieczeństwo i zadowolenie konsumentów.