Normy czasu pracy kierowców 2022

Normy czasu pracy kierowców 2022

maj 12, 2022

Praca na stanowisku kierowcy to często dość trudne zadanie, które nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia pojazdu, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Do obowiązków kierowcy należy również wiele innych istotnych czynności, które musi on wykonywać podczas pracy na tym stanowisku.

Ponadto bardzo ważną kwestię pracę kierowcy jest jego czas pracy. W tej kwestii obowiązują ściśle określone przepisy krajowe i międzynarodowe, do której każdy kierowca musi się stosować, aby móc legalnie pracować na tym stanowisku. Z tego względu warto wiedzieć, czym jest czas pracy kierowcy, do jakich zasad i przepisów należy się stosować, wykonując tę pracę, co grozi za przekroczenie czasu pracy kierowcy oraz jak powinien się zachować pracownik, który przekroczył swój dopuszczalny czas pracy.

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy to okres, w którym wykonuje on wszelkiego rodzaju obowiązki związane stanowiskiem pracy. Tutaj zaznaczyć, że czynności, które wliczają się w czas pracy kierowcy to nie tylko prowadzenia pojazdu, ale także szereg innych obowiązków taki jak:

  • czynności związane ze spedycją,
  • obsługa pojazdu i przyczep, załadunek,
  • rozładunek oraz pełnienie nadzoru nad tymi czynnościami w sytuacji, gdy realizowane są one przez osoby trzecie,
  • zabezpieczenie towaru,
  • pomoc oraz nadzór nad osobami wsiadającymi lub wysiadającymi (w przypadku kierowców autobusów i innych pojazdów służących do przewozu osób),
  • utrzymania pojazdu w czystości,
  • pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy

oraz wszelkiego rodzaju niezbędne formalności administracyjne.

Czas pracy kierowcy rejestrowany jest przy pomocy tachografu cyfrowego oraz imiennej karty kierowcy, na której zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące jako pracę czy też parametrów pojazdu.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców w 2022 roku

Przepisy dość rygorystycznie i jasno określają czas pracy kierowców oraz wszelkie zasady, do jakich muszą się oni stosować, wykonując swoją pracę. Czas pracy kierowcy można podzielić na trzy okresy:  dobowy, tygodniowy oraz dwutygodniowy. Doba pracownicza w przypadku kierowcy to nieprzerwany okres 24 godzin zaczynający się od chwili rozpoczęcia przez niego pracy. W tym zakresie ustawodawca wyznaczył dzienne limity czasu pracy kierowcy na 9 godzin. Istnieją jednak pewne wyjątki, które umożliwiają wydłużenie tego czasu do 10 godzin dwa razy w tygodniu.

Tydzień dla kierowcy zawodowego zaczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00 i trwa do godziny 24:00 w niedzielę. W tym czasie kierowca może przepracować nie więcej niż 56 godzin. Daje to średnio 8 godzin pracy dziennie. Przy dłuższych wyjazdach warto uwzględnić również dwutygodniowy czas pracy, ponieważ o ile w pierwszym tygodniu kierowca może przejechać maksymalnie 56 godziny, to w drugim tygodniu jest to jedynie 34 godziny, w przypadku gdy tydzień wcześniej wykorzysta on cały możliwy limit.

W przypadku pracy w podwójnej obsadzie czas pracy liczony jest zarówno dla całej załogi jak i pojedynczego kierowcy. Zmiana robocza załogi, może trwać maksymalnie 30 godzin, a w tym czasie każdy kierowca może pracować przez nie więcej niż 9 godzin (dwa razy w tygodniu maksymalnie 10 godzin) oraz musi mieć zapewnione przynajmniej 9 godzin odpoczynku.

Co grozi za przekroczenie czasu pracy kierowcy?

Kierowcy zawodowi muszę przestrzegać wszelkich limitów dotyczących ich czasu pracy. Jeśli jednak z różnych przyczyn dojdzie do przekroczenia czasu pracy kierowcy, muszą oni liczyć się z różnego rodzaju konsekwencjami, które im grożą.

Jeśli kierowca złamie przepisy dotyczące czasu pracy, to może zostać nałożony na niego oraz na jego firmę mandat, którego wartość często może być bardzo duża, a w szczególności wtedy, gdy doszło do rażącego złamania przepisów. Mandat ten może zostać wystawiony podczas kontroli jednego z upoważnionych do tego organów takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna czy nawet Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeśli dojdzie do tego, że kierowca przekroczy swój maksymalny czas pracy, musi on to niezwłocznie odnotować w wykresówce. Prawo dopuszcza bowiem w niektórych szczególnych przypadkach wydłużenia tego czasu pracy, na przykład, gdy jest to konieczne, aby dojechać do bezpiecznego miejsca postoju, ale musi być to odnotowane, aby uniknąć mandatu w przypadku kontroli.