Objawy depresji. Jak rozpoznać osobę z depresją?

Objawy depresji. Jak rozpoznać osobę z depresją?

cze 23, 2022

Depresja to zaburzenie afektywne zaliczane do grupy chorób cywilizacyjnych, nazywanych również społecznymi, występujących zarówno w społeczeństwach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia depresja znajduje się na czwartym miejscu na liście najistotniejszych problemów zdrowotnych, dotykając ponad 300 milionów osób na całym świecie. Występuje w różnych grupach wiekowych niezależnie od płci, wykształcenia i pozycji społecznej. Depresja jest jedną z głównych przyczyn samobójstw, które stanowią drugą po wypadkach komunikacyjnych przyczynę zgonów wśród ludzi w wieku od 15 do 29 lat.

Przyczyny depresji

Przyczyny depresji dzieli się na endogenne i egzogenne.

 • Endogenne przyczyny depresji

Przyczyny endogenne, zwane również konstytucjonalnymi, to, mówiąc prościej, uwarunkowania genetyczne. Według specjalistów zajmujących się badaniem depresji, u niektórych osób skłonność do tej choroby może być dziedziczna. Depresja o podłożu endogennym cechuje się dużym stopniem nasilenia i stanowi najcięższą postać choroby.

 • Egzogenne przyczyny depresji

Przyczyny egzogenne, zwane również zewnętrznymi, to przede wszystkim stres, traumatyczne przeżycia, niekorzystne wydarzenia o tle psychospołecznym, a także choroby somatyczne i różnorodne uzależnienia, przede wszystkim od substancji o działaniu psychoaktywnym oraz środków farmaceutycznych. Zespół depresyjny pojawia się często w wypadku osób cierpiących z powodu problemów z odżywianiem, nerwic oraz zaburzeń o podłożu psychotycznym.

Objawy depresji

Depresja nie bez powodu określana jest chorobą zarówno ducha, jak i ciała. Towarzyszą jej bowiem liczne objawy nie tylko psychiczne, lecz także fizyczne. Najczęściej występującymi symptomami depresji są:

 • pogorszenie nastroju,
 • obniżenie poziomu energii,
 • poczucie zobojętnienia,
 • utrata zdolności odczuwania przyjemności i radości,
 • utrata dotychczasowych zainteresowań,
 • wycofanie z wszelkich aktywności,
 • izolacja lub całkowite zerwanie kontaktów z otoczeniem,
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia snu,
 • zmniejszenie lub całkowita utrata apetytu,
 • spadek masy ciała,
 • zaburzenia trawienia,
 • bóle karku,
 • spadek libido,
 • zaniedbanie higieny osobistej.

W przebiegu choroby wielokrotnie dochodzi do wystąpienia zaburzeń lękowych w postaci nieustannego niepokoju oraz poczucia napięcia i zagrożenia. Depresji towarzyszą również zaburzenia myślenia – spadek samooceny, brak wiary we własne możliwości, brak motywacji oraz ogólne zniechęcenie do życia. Chorzy często odczuwają także poczucie winy, cechuje ich ponadto pesymistyczne widzenie przyszłości mogące prowadzić do myśli, a nawet czynów samobójczych.

Dlaczego tak łatwo nie rozpoznać lub zignorować objawy depresji?

Początkowo depresja może mieć łagodny przebieg, dając objawy, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować, co utrudnia postawienie właściwej diagnozy. Często zdarza się, że objawy choroby, choć widoczne, są ignorowane. Wynika to w znacznej mierze z niezrozumienia specyfiki problemu i przekonania, iż depresja jest tym samym, co zły nastrój i przejdzie samoistnie lub pod wpływem aktywności fizycznej bądź zmiany nastawienia. Szczególny problem dotyczy diagnozowania nastolatków, których otoczenie często bagatelizuje chorobę, zwalając niepokojące zachowanie na karb młodzieńczego buntu. Nierozpoznana depresja rozwija się, czyniąc spustoszenie w życiu dotkniętego nią człowieka, dlatego tak istotne jest zachowanie czujności i dokładne obserwowanie zarówno siebie, jak i członków rodziny oraz przyjaciół, i konsultowanie niepokojących zmian w zachowaniu ze specjalistą.

Czy można wyleczyć depresję samodzielnie?

Wiele osób zastanawia się, jak wyleczyć depresję samemu. Wbrew temu, co twierdzą liczni „życzliwi”, samodzielne pokonanie choroby jest właściwie niemożliwe. Aktywność fizyczna, przebywanie na świeżym powietrzu i afirmacje mogą pomóc w złagodzeniu objawów, odsuwając negatywne myśli, stanowi to jednak rozwiązanie chwilowe, tylko czasowo przykrywające problem. Zarówno ćwiczenia, jak i spacery są pomocne w leczeniu depresji, jednak dopiero w formie wsparcia właściwej terapii.

Leczenie depresji

Leczenie depresji powinno odbywać się w kontrolowanych warunkach, pod okiem doświadczonego specjalisty posiadającego odpowiednią wiedzę pozwalającą mu poznać problem chorej osoby i udzielić jej niezbędnej pomocy. Istotnym punktem terapii jest przekonanie pacjenta, iż wbrew własnemu przekonaniu jest on rozumiany i wspierany. W leczeniu depresji, poza psychoterapią w postaci terapii indywidualnej i grupowej, wykorzystywana jest również farmakoterapia. W ciężkich przypadkach specjalista może zadecydować o hospitalizacji pacjenta.