Obróbka skrawaniem a maszyny dla stolarzy

Obróbka skrawaniem a maszyny dla stolarzy

cze 27, 2016

 Stolarz tworzy z różnych rodzajów drewna oraz materiałów drewnopochodnych przedmioty codziennego użytku i meble. Potrzebuje do tego nie tylko wiedzy i umiejętność, ale także odpowiednich narzędzi. Maszyny stolarskie używane są do obróbka skrawaniem, wytwarzania mebli i wykonywania stolarki budowlanej i otworowej.

Maszyny do obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem jest to obrabianie danego materiału, w tym przypadku drewna poprzez ścinanie małych części zwanych wiórami. Obróbkę skrawaniem dzieli się na obróbkę wiórową i obróbkę ścierną. Obróbka wiórowa usuwa nadmiar materiału narzędziami skrawającymi, który zamieniony zostaje na wióry. Maszyny stolarskie używane do tego typu obróbki to frezarki, tokarki, wiertarki i strugarki. Frezarki wykonują frezowanie przeciwbieżne i współbieżne. Pierwszy rodzaj frezowania polega na tym, iż krawędź tnąca porusza się wzdłuż powierzchni obrabianej, będąc stopniowo coraz silniej do niej dociskaną.

Maszyny stolarskie

W pierwszej fazie pracy siła dociskająca jest tak mała, że krawędź tnąca narzędzia ślizga się po materiale, utwardzając go oraz tępiąc się. Tego typu obróbka daje gorszą jakość powierzchni.  Wyraźnie widać ślady miejsc, w których frez przestaje się ślizgać i zaczyna ciąć. Jest to najczęściej stosowany rodzaj frezowania, gdyż siły działające na frez są mniejsze i mają charakter bardziej ciągłego nacisku niż wibracji. Współbieżne frezowanie jest wykonywane zgodnie z posuwem materiału. Narzędzie tnące zaczyna ciąć w dobrze określonym punkcie, odcinając gruby wiór, którego grubość spada do zera. Współbieżne frezowanie powoduje wyrzucanie wiórów za narzędziem, co ułatwia ich usunięcie. Wykonywana praca charakteryzuje się wyższą, jakością wykonania. Krawędź tnąca nie trze powierzchni obrabianego materiału, co zwiększa żywotność narzędzia i nie powoduje utwardzania materiału. Wadą tego frezowania są silne wibracje oraz duże siły działające na frez. Nie należy wykonywać tego typu prac na frezarkach starego typu lub zużytych frezach.

Innego typu są maszyny stolarskie używane do strugania i dłutowania. Struganie jest to wyrównanie powierzchni i uzyskanie pożądanych wymiarów grubości i szerokości. Inny rodzaj obróbki skrawaniem to dłutowanie, które polega na skrawaniu materiału nożem umocowanym do suwaka wykonujący ruch pionowy lub poziomy ruch posuwisto-zwrotny.

Jak wykorzystywane są strugarki?

Do strugania wykorzystywane są strugarki, które dzielą się na strugarki do płaszczyzn i do strugania kształtowego. Pierwszy rodzaj nadaje struganej desce określonej grubości, a strug kształtowy za pomocą noży nadaje odpowiedni kształt obrabianemu materiałowi. Maszyny stolarskie używane do dłutowania to dłutownice łańcuchowe. Posiadają prowadnice boczne o dużej powierzchni, co pozwala na precyzyjne prowadzenie i dokładne ustawianie. Dłutownice wykonują otwory czopowe i frezują rowki o głębokości dłutowania do 150 milimetrów. Maszyny wykonują ruch prostoliniowy w płaszczyźnie pionowej na imaku nożowym lub specjalnych oprawkach wraz z niosącym je suwakiem. Często wyposażone są w stoły obrotowe wraz z podzielnicą, co ułatwia ustawienie kątowe przedmiotu obrabianego.