Odzież ochronna a odzież robocza

Odzież ochronna a odzież robocza

sie 30, 2016

Dla naprawdę wielu z nas odzież robocza oraz także odzież ochronna to jedno i to samo. Niestety, ale zamienne używanie tych dwóch pojęć jest błędem i to ogromnym. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są oczywiście w Kodeksie Pracy, jasno określają pomiędzy tymi pojęciami różnice. Odzież robocza używana jest tak naprawdę w zastępstwie odzieży pracownika. Ubrania robocze są przeznaczone do wykonywania pracy, przy której występują czynniki, które powodują przyśpieszone niszczenie odzieży, gdzie pracownik silnie się brudzi jakimiś substancjami, które są nieszkodliwe dla zdrowia jak i także gdy jest konieczna specjalna czystość produktu, który powstaje.

Odzież BHP bez tajemnic

Oczywiście w zależności od pracy, która przyszło nam wykonywać na odzież roboczą mogą się składać elementy pojedyncze garderoby takie jak kask, rękawice, obuwie czy też okulary, bądź też nawet cały komplet ubrań. Na roboczą odzież składają się między innymi fartuchy ochronne, kombinezony, kamizelki, bluzy, spodnie, bielizna, koszule czy też koszulki. Do roboczej odzieży zalicza się także pewnego rodzaju jednorazowe ubrania. Ponadto robocze ubrania bardzo często określają także zawód wykonywany przez pracownika na przykład odzież dla służby zdrowia pielęgniarka czy też lekarz lub w gastronomii kelnerka czy też kucharz. Odzież ochronna zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy jest środkiem indywidualnej ochrony. Służy oczywiście do zakrycia osobistej odzieży jak i czasem także ją całkowicie zastępuje. W przeciwieństwo do roboczej odzieży, która chroni pracownika przed zagrożeniem dla życia czy dla zdrowia. Jeśli chodzi o te zagrożenia to mam oczywiście na myśli zagrożenia chemiczne, zagrożenia mechaniczne, zagrożenia biologiczne, zagrożenia termiczne czy też wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne.

gabi

Bardzo ważnym aspektem jest fakt, aby ochronna odzież miała certyfikaty odpowiednie potwierdzające spełnianie obowiązujących norm odpowiadającej każdemu z zagrożeń, z którymi pracownik ma oczywiście do czynienia. Wśród ochronnej odzieży możemy wyróżnić następujące rodzaje odzieży: ostrzegawczą (z odblaskowymi pasami), odzieżą przeznaczoną do stosowania przy zagrożeniach jakimś wybuchem, chroniącą przez promieniowaniem elektromagnetycznym jak i jonizujący, odzieżą chroniąca przed czynnikami biologicznymi, chroniącą przed czynnikami chemicznymi, chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, chroniącą przed pyłami, chroniącą przed porażeniem prądem jak i także odporną na różnego rodzaju warunku atmosferyczne.

BHP a obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany także dostarczyć pracownikami oczywiście nieodpłatnie obuwie robocze jak i także odzież roboczą. Odzież ta musi spełniać wszelkie określone normy. W przypadku zaś pracy na stanowiskach, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży to pracodawca musi obowiązkowo wypłacić im ekwiwalent pieniędzy w wysokości ceny aktualnej danej odzieży. Fartuchy ochronne są naprawdę bardzo ważnym elementem. Funkcje ochronnych fartuchów (takich jak tutaj) to oczywiście funkcja chroniąca nasze ciało czy też nasze ubranie. Chronią oczywiście od działania zagrażających nam substancjom czy też od różnego rodzaju zabrudzenia jak i także przed różnego rodzaju bakteriami.