Plastik biodegradowalny – z czego jest wytwarzany?

Plastik biodegradowalny – z czego jest wytwarzany?

maj 22, 2023

Plastik stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tego materiału wytwarza się wiele produktów, które następnie trafiają do śmieci. Proces rozkładu plastiku jest jednak bardzo długi, a jego obecność w przyrodzie ma na nią negatywny wpływ. Aby zmniejszyć to zagrożenie, stosuje się alternatywne materiały. Coraz większą popularnością cieszy się także bioplastik. Dowiedz się nieco więcej na temat tego tworzywa oraz przekonaj się, z czego może być on zrobiony.

Czym jest bioplastik?

Bioplastik jest tworzywem sztucznym wytwarzanym z odnawialnych lub biodegradowalnych surowców. Swoim wyglądem oraz funkcjonalnością przypominają tradycyjny plastik, z tą różnicą, że rozkładają się dużo szybciej. Ich wprowadzenie na rynek ma za zadanie ograniczyć emisję zanieczyszczeń. W porównaniu do zwykłego plastiku materiał ten ma mniej negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Z czego najczęściej wytwarza się bioplastik?

Naukowcy wciąż pracują nad tym, jak wytwarzać bioplastik, aby mógł on w pełni zastąpić swój mniej ekologiczny odpowiednik. Jednym ze składników wykorzystywanym do jego produkcji jest skrobia ziemniaczana. Proces ten został opracowany przez polskich naukowców. Skrobia pozyskiwana z mąki ziemniaczanej jest następnie mieszana z innymi polimerami. Powstały w ten sposób materiał jest termoplastyczny, dzięki czemu można do formować.

Bioplastik jest także wytwarzany ze składników pozyskanych z cukru, a dokładniej dwóch związków alkoholi cukrowych. To tworzywo produkuje się również z:

  • olejów roślinnych, 
  • biomasy, 
  • ścieków komunalnych 
  • celuloz,
  • alg.

Bioplastik ma szerokie zastosowanie i można go wykorzystać wszędzie tam, gdzie obecnie wykorzystywany jest tradycyjna odmiana tego tworzywa. Można wytwarzać z niego różnego rodzaju opakowania, które dzięki temu, że do jego produkcji nie używa się pochodnych ropy naftowej, są bezpieczne także dla żywności. Z bioplastiku robi się także naczynia jednorazowe czy worki na śmieci. 

Bioplastik ma także zastosowanie w rolnictwie. Wytwarza się z niego różnego rodzaju akcesoria stosowane w tej branży. Uniwersalny charakter tego tworzywa sprawia, że świetnie sprawdza się także w medycynie, przemyśle motoryzacyjnym oraz do produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Jego zastosowanie jest więc praktycznie nieograniczone. 

Jakie wymagania muszą spełniać producenci bioplastiku?

Producenci ekologicznego plastiku muszą spełniać pewne wymogi, które określają, że wyrób może być nazywany materiałem biodegradowalnym. Nie każdy bowiem plastik jest w pełni przyjazny dla środowiska. Niektóre z nich są na tyle trwałe, że nie ulegają biodegradacji. Inne z nich potrzebują do tego specjalnych warunków.

Producenci muszą stosować do produkcji bioplastiku surowce odnawialne lub biodegradowalne, które są przyjazne dla środowiska. Niezbędne jest także to, aby pochodziły z ekologicznie zrównoważonych źródeł. Niezwykle ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków samego procesu produkcji. Konieczne jest stosowanie odpowiedzialnych oraz zrównoważonych praktyk w tym zakresie. Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją bioplastiku musi także stosować normy dotyczące zarządzania zużyciem energii i wody oraz emisji gazów cieplarnianych. Taka firma musi mieć więc wdrożone zasady zrównoważonego rozwoju, które pozwalają minimalizować emisję niebezpiecznych zanieczyszczeń oraz odpadów. 

W przypadku, gdy plastik ma być wypuszczony na rynek pod hasłem jego biodegradowalności, musi wcześniej przejść odpowiednie testy oraz uzyskać niezbędne certyfikaty, które to zaświadczą. Konieczne jest także przestrzeganie lokalnych norm oraz przepisów, które określają, jakie wymogi musi spełnić to tworzywo, aby mogło zostać uznane za biodegradowalne i przyjazne dla środowiska naturalnego. 

plastik

Producent nie może także zatajać składników czy przebiegu produkcji. Wszystko to musi być przejrzyste i potwierdzone odpowiednimi raportami. Konieczne jest także precyzyjne określenie wpływu wyprodukowanego bioplastiku na środowisko naturalne. Jego produkcja musi być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, co potwierdzą stosowne certyfikaty zgodności. 

Bioplastik może w przyszłości skutecznie zastąpić tak powszechnie stosowane obecnie tworzywo sztuczne. Problem zanieczyszczenia środowiska tego rodzaju odpadami jest bardzo duży, dlatego wszelkie kroki podejmowane w kierunku jego zmniejszenia powinny być stosowane na większą skalę. Producenci ekologicznego plastiku muszą jednak mieć na uwadze to, że niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań, jakie przede nimi stoją, aby taki produkt mógł być wypuszczony na rynek.