Ślad węglowy materiałów budowlanych

Ślad węglowy materiałów budowlanych

sie 11, 2022

Rozwój cywilizacji oraz technologii sprawia, że możemy osiągać znacznie więcej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Obecnie ludzie na ziemi żyją w znacznie lepszych warunkach, niż miało to miejsce lata wcześniej. Wydawać by się mogło, że taki postęp i rozwój przynosi jedynie same korzyści.

W rzeczywistości jednak warto pamiętać o tym, że wraz z postępem zwiększa się również ilość zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych emitowanych przez przemysł i inne dziedziny działalności człowieka. To sprawia, że obecnie świat zmaga się z wieloma poważnymi problemami, których przyczyną jest działalność człowieka i lekceważenie wpływu tych działań na środowisko.

Emisja gazów cieplarnianych ma w tym przypadku ogromne znaczenie. Chcąc lepiej poznać ich źródło oraz obliczyć szkodliwość poszczególnych obszarów działalności człowieka, stworzono pojęcie śladu węglowego. Warto więc wiedzieć czym jest ślad węglowy, co składa się na ślad węglowy materiałów budowlanych, jakiś ślad węglowy generują poszczególne rodzaje materiałów budowlanych i dlaczego producenci powinni starać się zminimalizować ślad węglowy swoich produktów?

Czym jest ślad węglowy?

Gazy cieplarniane to wszelkiego rodzaju gazy, które przepuszczają większość promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi ze Słońca, jednocześnie pochłaniając promieniowanie podczerwone odbijane przez powierzchnię Ziemi. Poprzez absorpcję promieniowania podczerwonego, gazy cieplarniane przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego, czyli zjawiska polegającego na podwyższeniu temperatury planety. 

Szkodliwość gazów cieplarnianych dla naszej planety oraz wszelkich form życia na niej jest więc niepodważalna. Z tego względu stworzono parametr nazywany śladem węglowym, który określa całkowitą emisję gazów cieplarnianych przez daną organizację, produkt, usługę lub inne działanie człowieka. Parametr ten wyrażony jest jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu. Obejmuje on emisję:

  • dwutlenku węgla,
  • metanu,
  • podtlenku azotu

 i innych gazów cieplarnianych, nazywanych często także gazami szklarniowymi.

Co składa się na ślad węglowy materiałów budowlanych

Praktycznie każde działanie człowieka generuje mniejszą lub większą ilość gazów cieplarnianych. W praktyce jednak oczywistą sprawą jest to, że za emisję tych gazów w sporym stopniu odpowiedzialny jest przemysł, transport i inne tego typu działania. Spory wpływ na te kwestie ma również sektor budownictwa. Według danych i analiz branża ta odpowiada za niemal 40% światowej emisji gazów cieplarnianych, co jest bardzo dużą ilością.

Na tę wartość składa się wiele różnych elementów, a między innymi również materiały budowlane używane do konstruowania budynków i innych obiektów. Chcąc wyliczyć ślad węglowy dla materiałów budowlanych, należy jednak wiedzieć, co należy wziąć pod uwagę podczas tej analizy. Nie wystarczy tutaj pamiętać jedynie o samym procesie produkcji tego typu wyrobów, ponieważ na ślad węglowy składa się również wydobycie niezbędnych surowców, przetransportowanie ich do miejsca, w którym wyprodukowany zostanie dany materiał budowlany, obróbka tych surowców i produkcja danego wyrobu, jego opakowanie, transport, magazynowanie, sprzedaż itd. Wszystko to generuje ślad węglowy, który finalnie może okazać się znacznie większy, niż się wydawało na początku.

Rodzaj materiałów a ślad węglowy

W budownictwie wykorzystuje się wiele różnych materiałów budowlanych, których proces wytwarzania i użytkowania znacząco się od siebie różni. Z tego względu różnić się będzie również ślad węglowy, jaki dany materiał generuje. Do materiałów budowlanych o największym śladzie węglowym należy cement. Z kolei materiał, który generuje najmniejszy ślad węglowy, a często nawet ujemny ślad węglowy to drewno, o ile pochodzi z certyfikowanych plantacji prowadzonych w sposób zrównoważony i następnie jest właściwie wykorzystywane. Jeśli tak nie jest, to ślad węglowy drewna może być również wysoki.

Dlaczego producenci materiałów budowlanych powinni starać się zminimalizować ślad węglowy w Polsce?

Minimalizacja śladu węglowego to najprostsza droga do zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Dzięki temu można skutecznie spowolnić proces ocieplania klimatu, a nawet go zatrzymać. Z tego względu producenci materiałów budowlanych powinni starać się zminimalizować ślad węglowy swoich wyrobów. Jest to tak ważne w przypadku tego typu produktów, ponieważ każdego dnia produkowana jest ich ogromna ilość, a ponadto sektor budownictwa odpowiedzialny jest za sporą część wszelkich emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Oznacza to, że właśnie ta branża daje największe możliwości zmniejszenia śladu węglowego w Polsce.