Normy BHP dla elektronarzędzi w zakładzie pracy

Normy BHP dla elektronarzędzi w zakładzie pracy

paź 16, 2015

Normy dla bezpieczeństwa Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy są postanowienia dotyczące badan kontrolnych narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym, dalej zwanych elektronarzędziami, jakie powinny być prowadzone w czasie ich eksploatacji lub po dłuższym okresie składowania. Arkus w zakresie normy bezpieczeństwa …...