Interpretacje w zakresie rachunkowości

Zdarzają się sytuacje, kiedy przepisy prawa podatkowego są sformułowane w sposób, który powoduje rozbieżności podczas interpretowania, a za czym idą wątpliwości podatników dotyczące stosowania przepisów podatkowych. Zła interpretacja może również doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla podatnika. W takiej sytuacji pomocne …...