Sondowanie geotechniczne gruntów – na czym to polega?

Sondowanie geotechniczne gruntów – na czym to polega?

kw. 28, 2022

Sondowanie geotechniczne gruntów, to jedno z wielu rodzajów badań polowych. Celem ich wykonywania, jest uzyskanie informacji na temat parametrów gruntowych. Badanie to pozwala na rozpoznanie jakościowe oraz ilościowe właściwości gruntów. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, lub też przed samym zakupieniem działki, należy znać typ gleby i jej cechy.

Poznanie podłoża gruntowego jest istotne w każdym przypadku. Umożliwi nam to bowiem wytypowanie poszczególnych wskaźników oporu gruntu. Opór możemy napotkać podczas wykonywania takich czynności jak wbijanie, wkręcanie czy wciskanie. Poszczególne rodzaje wykonywania badań polowych znacznie ułatwiają pozyskanie informacji na temat aktualnego stanu gruntu, jego nośności oraz warstw czy odkształcania się. Wszelkie dane i parametry, można uzyskać wykorzystując poniższe sposoby badań.

Istnieje kilka metod, jakimi można wykonać sondowanie geotechniczne gruntów. Każde podłoże oraz rodzaj zabudowy wymaga wykonania nieco innych badań. Najbardziej popularnymi z przeprowadzanych badań gruntowych, są:
• SPT – sondowanie cylindryczne
• DPL – lekka sonda dynamiczna
• Badanie VSS – płyta statyczna

Sondowanie poprzez SPT

Jest to badanie, które polega na zastosowaniu specjalnej końcówki cylindrycznej SPT. Dzięki niej, można określić, w jakim stopniu odkształcają się grunty niespoiste (np. żwir, piasek i ziemia). Poprzez zastosowanie końcówki cylindrycznej, możliwe jest również określanie rodzaju gruntu, jaki znajduje się w miejscu placu budowy. Warto również dodać, że metoda STP pozwala określić typ, plastyczność i odkształcanie gruntów spoistych, takich jak glina.

Badanie to jest wykonywane w dnie wiertniczym. Młot ważący 63,5 kg, spada na kowadło (podbabnik), z wysokości 76 cm. W ten sposób przekazywana jest energia na przewód sondy. Dzięki metodzie SPT, możemy uzyskać liczbę uderzeń młota, która wymagana jest do zagłębienia końcówki cylindrycznej gruncie. Głębokość, na jakiej zostaje umieszczana sonda, może wynosić 15 lub 30 cm.

Sondowanie gruntów metodą DPL

Sonda dynamiczna DPL jest przeznaczona do sondowania tzw. gruntów niespoistych. Wykorzystanie DPL pozwala ocenić stopień zagęszczenia gruntów. Badanie to odbywa się poprzez wbicie kolumny żerdzi, których końcówka ma stożkowate zakończenie. Sondowanie DPL obejmuje grunty do głębokości 0,5 metra. Uderzenia, jakie mają miejsce podczas sondowania, są głównym parametrem. Ich ilość pozwala obliczyć stopień zagęszczenia gruntów. Uzyskana w ten sposób wartość zagęszczenia, możliwe jest wytypowanie parametrów geotechnicznych.

sondowanie

Sondowanie gruntów za pomocą sondy DPL, pozwala wyznaczyć parametry geotechniczne. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie podczas określania nośności gruntu, na których mają zostać przeprowadzone prace budowlane. Poza tym, sondę DPL wykorzystuje się do badań dotyczących sposobu przeprowadzania robót ziemnych.

Badanie VSS

Badanie VSS, inaczej nazywane badaniem płytą statyczną. Tego typu badanie wykorzystywane jest w celu wyznaczenia wartości nośności podbudowy fundamentów. Najczęściej, płyta statyczna znajduje swoje zastosowanie w przypadku obiektów linowych (dróg), kubaturowych czy inżynieryjnych.
Badanie za pomocą VSS wykonuje się po kolei, w każdej warstwie nasypu. Głębokość, na jaką przeprowadza się badanie, wynosi pół metra.

Dzięki przeprowadzeniu badania płytą statyczną, możemy uzyskać przyrost obciążenia oraz przyrost osiadania. Dodatkowo, można określić stosunek między nimi, co pozwala na uzyskanie modułu odkształcenia. Odkształcenie gruntu, jakie poznajemy dzięki metodzie VSS, to odkształcenie pierwotne oraz wtórne. Ten sposób sondowania jest bardzo czasochłonny, jednak wykorzystanie tej metody pozwoli na uzyskanie stanu gruntu.


Artykuł powstał, dzięki współpracy z Geoprofi, firma geodezyjna Kamienna Góra, która swoje usługi świadczy już od 2007 roku. Podczas realizacji zleceń wykorzystywane są nowoczesne techniki geodezyjne, a zespół specjalistów dba o zachowanie terminowości i skuteczną komunikację z klientem.

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: 666 831 566
Adres e-mail: geodezja@geoprofi.pl