Sprawy karne i ich historia

Sprawy karne i ich historia

gru 9, 2022

Żyjemy w kraju demokratycznym, gdzie każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do obrońcy w swojej sprawie oraz przesłanek, które mogą złagodzić karę w razie stwierdzenia, że dana osoba jest winna. Jednakże nie zawsze tak było, a najlepiej pokazuje to historia prawa karnego i procesu karnego na przestrzeni dziejów. A trzeba przyznać, że jest to historia bardzo ciekawa, pełna zwrotów w podejściu do niektórych spraw oraz ideologii jaka stała za prawem karnym.

Kara dla tych, którzy nie żyją zgodnie z prawem

Ludzi będących częścią jakiejś społeczności, którzy dopuścili się czynu zabronionego, zawsze w jakiś sposób karano. Odbywało się to na zasadach plemiennych, gdyż w ludach koczowniczych panowała zasada starszyzny. Osoba dopuszczająca się kradzieży była stawiana przed oblicze starszyzny i w ten sposób decydowano o jej losie. Karą mogła być np. banicja lub kary cielesne.

Gdy ludzie zaczęli się osiedlać i zaczęły postawać zalążki państwowości, zasady procesów karnych uległy zmianie. Na czele bowiem stał król lub książę, który dzierżył władzę absolutną, bardzo często był także sędzią w sprawach własnych poddanych. Tak to też się odbywało jednakże trzeba podkreślić, że wieki temu istotny w sprawach karnych był status i pozycja społeczna danej osoby. Niewolnicy (ponieważ wówczas mieliśmy do czynienia z takimi osobami) w procesie karnym mieli status równy zwierzęciu, a nie człowiekowi. Z kolei klasy wyższe miały liczne przywileje i bardzo często nawet nie można było im wytoczyć prawy karnej.

Kiedy prawo karne było najbardziej surowe?

Średniowiecze to okres bardzo mroczny, w kwestii prawa karnego. Prowadzenie spraw karnych bowiem, miało niewiele wspólnego ze sprawiedliwością. Procesy karne były bardzo instrumentalne, służyły do skazywania na śmierć osób „niewygodnych”, ponieważ dla niektórych wpływowych. Obciążano winą ludzi, którzy wcale nie dopuścili się żadnej zbrodni, tylko dlatego, aby szlachcic nie poniósł jakiejś kary. Stosowano bardzo szeroko tortury jako środek w procesie karnym, w celu wymuszenia zeznań. Przyznanie się do winy było bowiem koronnym dowodem, w tak zwanej „hierarchii dowodów w sprawach karnych”. Jeżeli dana osób przyznała się do winy, automatycznie była winna danego czynu niezależnie czy go popełniła czy nie.

kancelaria prawna

Jak zmieniało się prawo karne?

Kolejne wieki oraz rozwój różnych idei wśród społeczeństwa spowodował, że prawo karne i postępowanie karne zmieniło się w sposób znaczący. Zniknęło niewolnictwo jako grupa społeczna, w większości krajów wprowadzono rządzy demokratyczne i pozbawiano władzy absolutnej monarchów, rozwijały się idee praw człowieka, praw obywatelskich oraz równości wszystkich ludzi. Wprowadzono także w życie idee niezawisłości sądów oraz zakaz sądzenia we własnej sprawie, aby maksymalnie zobiektywizować procesy karne.

Obecnie każdy człowiek ma prawo do procesu karnego, obrońcy z urzędu oraz odwołania się do wyższej instancji. Oczywiście aktualny proces karny ma także swoje wady, jednak cały czas jest modyfikowany, w taki sposób, aby wszystkie prowadzone sprawy były maksymalnie obiektywne, a wymierzane kary współmierne i sprawiedliwe w stosunku do popełnionego czynu. Jednak w celu uzyskania profesjonalnej, aktualnej wiedzy w tym zakresie najlepiej skorzystać z usługi adwokata w Szczecinie, specjalizującego się w sprawach karnych. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie, niż działanie samodzielne.