Studia w Anglii i Szkocji

Studia w Anglii i Szkocji

paź 6, 2015

Zazwyczaj celem polskich studentów na mapie europejskich ośrodków akademickich jest Wielka Brytania. Jednak wśród krajów, które mają niezwykle ciekawą i zróżnicowaną ofertę dydaktyczną na wyższych uczelniach, nie należy pomijać Irlandii.

Dlaczego warto zacząć studia w Szkocji?

Na początku można wspomnieć choćby o fakcie, że w Irlandii studiuje aż 60% młodych obywateli. Jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Właściwie studia w Szkocji prowadzi 7 uniwersytetów, oferujących ponad 2 000 kierunków, 13 politechnik (ok. 2000 kierunków), 6 szkół wyższych wchodzących w skład National University of Ireland oraz kilkadziesiąt kolegiów nauczycielskich. Do tego należy doliczyć uczelnie prywatne.

Najbardziej znane uczelnie to:

  1. University College Dublin (w jego skład wchodzą: University College Galway, University College Cork, i St. Patrick’s College in Maynooth)
  2. University of Dublin, znany też jako Trinity College Dublin (TCD)
  3. The University of Limerick (UL)
  4. Dublin City University (DCU)

uk2W Irlandii nie obowiązuje system boloński, tak jak w większości krajów Unii Europejskiej. System szkolnictwa irlandzkiego dzieli się na 10 stopni, z czego poziomy od 6 do 10 są przyznawane w ramach kształcenia na uczelniach wyższych. Odpowiednio można uzyskać wyższy certyfikat, dyplom zwykłego licencjata, wyższy dyplom lub licencjat, tytuł magistra i wreszcie tytuł doktora.

Same studia w Irlandii są płatne, także dla obywateli UE, i trzeba przyznać, że są dość drogie. Każda uczelnia ustala własny cennik, a czesne wahają się od pięciu do dziesięciu tysięcy euro za rok. Do tego trzeba doliczyć rozmaite dodatkowe opłaty za zajęcia wychowania fizycznego, składki na stowarzyszenia studenckie i inne.

Oczywiście koszty mogą być zniechęcające na pierwszy rzut oka. Warto jednak wiedzieć, że jak większość krajów, w których studia na uczelniach publicznych są płatne, irlandzkie uczelnie oferują studentom atrakcyjne kredyty na czesne oraz stypendia, które mogą pokryć część kosztów utrzymania lub czesne. Zapoznając się z ofertą dydaktyczną konkretnej placówki nie można pominąć sekcji dotyczącej stypendiów i zapomóg.