Szukasz wsparcia w kwestii egzekwowania długów? Dowiedz się, gdzie uzyskać taką pomoc

Szukasz wsparcia w kwestii egzekwowania długów? Dowiedz się, gdzie uzyskać taką pomoc

lis 27, 2022

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy jest dość często bardzo trudne. Zdarza się bowiem, że pożyczkobiorca nie spłaca zobowiązania w terminie i zgodnie z zawartą umową. W takiej sytuacji niezbędne jest zastosowanie środków mających na celu wyegzekwowanie długów. Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji i jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Czym jest egzekwowanie długów?

O długu można mówić wtedy, gdy termin wymagalności świadczenia minął. W praktyce oznacza to, że tym pojęciem określa się wszystkie zobowiązania, które nie zostały oddane w terminie. Wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek za opóźnienie w spłacie.

Odzyskiwanie długu to proces windykacji. Postępowanie to rozpoczyna się w momencie opóźnienia w spłacie zobowiązania. Jeśli Twój dłużnik nie podejmuje prób kontaktu i polubownego rozwiązania sprawy, to możesz rozpocząć windykację swoich należności. Są to różnego rodzaju czynności procesowe, które mają na celu zmotywować dłużnika do zwrotu pożyczki.

Jakie rodzaje windykacji się wyróżnia?

Biorąc pod uwagę sposób postępowania z dłużnikiem, można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje windykacji. Pierwsza z nich, czyli miękka, polega na łagodnym, ale bardzo częstym przypominaniu o niezapłaconych należnościach. Taka windykacja może odbywać się poprzez wysyłanie wiadomości SMS, e-mail, a także wykonywanie telefonów w celu zmotywowania dłużnika do zapłaty. Jeśli nie przynosi ona żadnych efektów, to można skorzystać z windykacji twardej. Polega ona na wpisaniu zadłużonego na listę dłużników, a także na rozpoczęciu postępowania sądowego.

Jak przebiega windykacja?

Pierwszym etapem jest powstanie zobowiązania. Jest to sytuacja, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą należności. Pierwsze kroki podejmuje się zazwyczaj po upływie 60 dni od momentu, gdy upłynął termin. Nie jest to jednak regułą, gdyż windykację można zacząć zdecydowanie wcześniej.

Kolejnym krokiem, który nie jest jednak obowiązkowy, jest postępowanie polubowne. Polega ono na wysłaniu wezwania do zapłaty lub stworzeniu harmonogramu spłaty. Podjęte działania mają być dowodem dla sądu dotyczącym tego, że wierzyciel chciał dojść do porozumienia z dłużnikiem, ale nie udało mu się z nim skontaktować.

Jeśli wysyłane wezwania do zapłaty i próby kontaktu nie przynoszą żadnego skutku, to wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową. Niezbędne jest złożenie pozwu o zapłatę. Musi być on właściwie napisany, gdyż w przeciwnym razie sąd może go oddalić. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże sporządzić takie pismo. Na rynku działa wiele kancelarii oferujących porady prawne. Szczecin to jedno z miast, w którym można taką znaleźć.

Jeśli złożony wniosek zostanie przez sąd rozpatrzony pozytywnie, to wydaje nakaz zapłaty, niezbędny do rozpoczęcia postępowania komorniczego. W momencie otrzymania przez komornika wniosku o rozpoczęcie egzekucji, może on podjąć kroki związane z odzyskaniem długu.

Gdzie zgłosić się o pomoc w odzyskiwaniu długów?

Samodzielne odzyskiwanie długu może być bardzo trudne. Szczególnie jeśli dłużnik nie wykazuje chęci do polubownego rozwiązania sprawy. W takim przypadku konieczne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika. Pomoże on sporządzić niezbędne pisma i dokumenty, takie jak wezwanie do zapłaty czy pozew sądowy, a także będzie wsparciem w całym procesie windykacyjnym.

Na rynku działają także firmy specjalizujące się w egzekwowaniu należności. W takim przypadku można skorzystać z pomocy Krajowego Rejestru Długów. Jest to rejestr, do którego trafiają wszyscy dłużnicy nie wywiązujący się ze swoich zobowiązań. Możliwość dopisania nieuczciwego dłużnika do takiego rejestru bardzo często działa motywująco. Taki wpis jest dużym utrudnieniem zarówno dla osoby prywatnej, jak i dla przedsiębiorcy. KRD może przeprowadzić windykację na podstawie podpisanej z wierzycielem umowy o przekazanie informacji gospodarczych. W ten sposób to właśnie Krajowy Rejestr Długów przejmuje windykację.

Wierzyciele, którzy bezskutecznie próbują odzyskać swoje należności samodzielnie, mogą skorzystać zarówno z pomocy doświadczonego prawnika, jak i firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu długów. Warto skorzystać z takiej pomocy, gdyż najczęściej jest ona jedynym sposobem na to, aby wyegzekwować od dłużnika należne pieniądze.