Usługi prawne dla szpitali – dlaczego są one niezbędne w strategii opieki zdrowotnej?

Usługi prawne dla szpitali – dlaczego są one niezbędne w strategii opieki zdrowotnej?

sie 11, 2022

Szpitale, jak każde inne placówki i firmy, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów. W przypadku placówek szpitalnych sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana ze względu na ochronę życia i zdrowia pacjentów, pracę jaką wykonują lekarze oraz personel medyczny, czy konieczność utrzymania przyjętej strategii związanej z ochroną zdrowia. Dlatego też każdy szpital i placówka medyczna powinna regularnie korzystać z usług prawnych, aby zagwarantować bezpieczeństwo i pewność zatrudnionemu personelowi, jak i zachować ciągłość pracy.

W przypadku szpitali obecność stałej pomocy prawnej jest jedną z najważniejszych kwestii, o jaką należy zadbać. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki pracy w służbie zdrowia. Coraz więcej pacjentów decyduje się na składanie pozwów związanych z domniemanym błędem lekarskim, co może narazić na karę zarówno lekarza, personel medyczny, jak i sam szpital. Do tego dochodzą również kwestie organizacyjne.

Usługi prawne dla szpitali – rodzaje

Usługi prawne oferowane dla placówek medycznych, głównie szpitali, są różne i najczęściej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb. W praktyce jednak szeroki zakres usług jest jedną z kluczowych kwestii, jaką kieruje się zarząd szpitala przy wyborze kancelarii, która będzie takie usługi oferowała. Dlatego warto wiedzieć, w jakim zakresie usługi prawne mogą być niezbędne.

Rodzaje usług prawnych pozwalają na dopasowanie zakresu pomocy do specyficznych potrzeb szpitala. W ramach pomocy prawnej oferowane są m.in. porady z zakresu:

  • pomocy prawnej dla lekarzy,
  • ochrony danych osobowych,
  • wsparcie przy kontrolach jednostek nadrzędnych i sprawujących pieczę nad szpitalem,
  • prowadzenie dokumentacji, tworzenie regulaminów oraz sprawowanie kontroli nad ich zgodnością z przepisami prawa.

Dodatkowo niezbędna może się okazać pomoc prawna przy zakupie sprzętu medycznego czy innych, podlegających pod szpital placówek medycznych. Warto z pomocy prawnej skorzystać się również w momencie cesji czy przekształceniach.

Kiedy pomoc prawna jest niezbędna dla szpitala

Pomoc prawna jest nieodzownym elementem pracy każdego szpitala. Wynika to z konieczności ochrony reputacji i finansów samej placówki, jak i zatrudnionych tam lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego.

Szczególnie istotna jest tutaj pomoc prawna dla lekarzy. Reprezentacja lekarzy w trakcie sporów sądowych dotyczących naruszeń praw pacjenta czy o popełnienie błędów medycznych jest ważna ze względu na wysokie kary finansowe, a nawet możliwość utraty prawa do wykonywania zawodu. Taka pomoc może być również niezbędna w rozprawach przed sądami lekarskimi lub związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi za naruszenia związane ze stosunkiem pracy. Doświadczenie w prowadzeniu spraw za błąd lekarski i reprezentacja całego szpitala jest niezbędna.

Oprócz tego pomoc prawna może być niezbędna przy zachowaniu ciągłości pracy podmiotu. Chodzi tutaj w szczególności o sprawowanie kontroli nad dokumentacją, przygotowaniem się do kontroli organów nadrzędnych czy nawet negocjacji umów medycznych – z firmami zewnętrznymi lub publicznymi. Pomoc radcy prawnego może być także niezbędna w procesie pozyskiwania nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inną kwestią, jaka może wymagać profesjonalnej obsługi prawnej szpitala jest ochrona danych osobowych pacjentów. Obowiązki wynikające z RODO niejako zmuszają szpitale do rozpoczęcia konsultacji w tym obszarze, aby uniknąć wysokich kar administracyjnych i finansowych związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych pacjentów lub niedopilnowaniem wszystkich formalności z tym związanych.

Obsługa prawna szpitali – gdzie warto się zgłosić?

Zewnętrzna obsługa prawna szpitali to najlepszy wybór dla placówek medycznych. Kancelaria radców prawnych, specjalizująca się w niesieniu pomocy prawnej jednostkom medycznym, to nieodzowne wsparcie w procesie utrzymania szpitala i jego strategii ochrony zdrowia.

Pomoc prawna w szpitalu pozwala na dopracowanie całej dokumentacji, a także dokładne przeszkolenie personelu, dzięki czemu placówka jest przygotowana na ewentualne kontrole. Jednocześnie stała, zewnętrzna obsługa prawna to gwarancja dla całej placówki i zatrudnionych lekarzy, iż w razie problemów zawsze mogą liczyć na wsparcie i radę.

Zakres usług oferowanych przez kancelarie specjalizujące się w obsłudze prawnej szpitali jest jednak znacznie szerszy. Dlatego warto powierzyć wszystkie kwestie prawne zaufanym osobom, które dopilnują wszystkich formalności, a w razie konieczności – podejmą się spraw związanych z reprezentacją.