W jaki sposób odbywa się wycena nieruchomości?

W jaki sposób odbywa się wycena nieruchomości?

maj 24, 2017

Po pierwsze, należy wspomnieć, że wyceną nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca. Jest to osoba na tyle kompetentna, aby odpowiednio podejść do określenia wartości danej nieruchomości. Określony budynek czy gmach ocenia się na podstawie wartości rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej. Wszystkie dodatkowe rodzaje stanowiące o wartości nieruchomości, również wliczają się w skład, na podstawie którego wycenia się nieruchomość. Rzeczoznawca ma za zadanie na podstawie zebranych informacji ustalić pismo, w którym zawarte zostanie szczegółowe określenie wyceny nieruchomości. Dodatkowo, rzeczoznawca musi zawrzeć w piśmie cel wyceny. Istnieją różne sposoby wyceniania nieruchomości. Najbardziej rozpoznawalną jest wycena dokonywana na podstawie działania różnych czynników, które wpływają w pewien sposób na wartość nieruchomości.

Kim jest rzeczoznawca?kalkulator - wycena nieruchomości

Rzeczoznawca jest osobą, która zawodowo zajmuje się określaniem wartości danej nieruchomości. Warto wiedzieć, że aby zostać rzeczoznawcą, należy posiadać uprawnienia. Są one przyznawane przez samego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Rzeczoznawca ma za zadanie nie tylko określać wartość nieruchomości na podstawie uzyskanych informacji. Jest on również uprawniony do sporządzania różnego rodzaju ekspertyz czy opracowań. Ponadto, rzeczoznawca ma obowiązki, których musi bezwzględnie przestrzegać. Nie może on być stronniczy. Powinien on także dotrzymywać tajemnicy zawodowej. Rzeczoznawca bowiem to zawód publiczny – każdy rzeczoznawca musi wykonywać swój zawód w ściśle określony sposób. Rzeczoznawca zobowiązany jest również do stałego podnoszenia i rozszerzania swoich kwalifikacji.

W jakim celu wycenia się nieruchomości

Rzeczoznawca, wyceniając dane nieruchomości, kieruje się przede wszystkim informacjami, które uzyska od właściciela, dokumentami dotyczącymi nieruchomości itp. Celem wyceny nieruchomości jest zakup lub sprzedaż nieruchomości, ustalanie wysokości podatków, podziału majątku lub wyburzenia nieruchomości. Rzeczoznawca jest osobą, która doskonale zna się na wszystkich przepisach dotyczących nieruchomości. Dzięki temu będzie on mógł wyszukać ewentualne dodatkowe czynniki wpływające na wartość nieruchomości. Ponadto, rzeczoznawca musi sporządzić na samym końcu pismo, w którym odnosząc się do dowodów, ustala ostateczną kwotę, jaką można byłoby przeznaczyć na zakup nieruchomości.

Wynik końcowy wyceny nieruchomości

Ostateczny wynik wyceny nieruchomości zależy od wszystkich zebranych dokumentów i informacji na temat wszelkich dodatkowych czynników, które mogą wpływać na wartość nieruchomości. Wynik końcowy wyceny jest tym, który zostaje oddany w ręce władz. Dzięki temu można rozważać dalsze losy nieruchomości. Rzeczoznawca, by umieć prawidłowo ocenić wartość nieruchomości, musi zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i wcześniejsze wyceny. Wycena bowiem musi zostać ustalona w sposób rzetelny i bardzo dokładny. Poprzez każdą dodatkową informację i dokument, który możemy podpiąć pod ustalanie wyceny, rzeczoznawca ma możliwość w sposób prawidłowy ustalić wycenę nieruchomości.