Warunki klimatyczne w miejscu pracy

Warunki klimatyczne w miejscu pracy

lis 13, 2018

Warunki mikroklimatyczne panujące w środowisku pracy mają znaczący wpływ na samopoczucie, zdrowie i komfort przebywających tam pracowników.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury na stanowisku pracy jest niezwykle istotne nie tylko pod kątem chęci zapewnienia pracownikom jak najbardziej komfortowych warunków, ale też ze względu na obowiązujące obecnie przepisy BHP traktujące o warunkach w środowisku pracy. Ogólnie stosowany dziś podział to środowisko umiarkowane, zimne i gorące. Jak wykonywane są pomiary pozwalające określić kategorię danego środowiska pracy i co należy zrobić z pozyskanymi z nich informacjami?

Pomiary warunków mikroklimatycznych w ujęciu prawnym

pomiary

Już na początku warto zaznaczyć, że wykonywanie pomiarów związanych z mikroklimatem w środowisku pracy należy pozostawić wyspecjalizowanym w tym, akredytowanym laboratoriom pomiarowym. Te, pracując w oparciu o najważniejsze normy i regulacje są w stanie przyporządkować dane środowisko do określonej kategorii mikroklimatu i wskazać drogę poprawy panujących tam warunków pracy. Większość tego typu placówek opiera dziś swoje pomiary o wytyczne czterech najważniejszych norm:

  • PN-EN ISO 7726:2002 – Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiarów wielkości fizycznych.
  • PN-EN ISO 11079:2008 – Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego.
  • PN-EN 27243:2005 – Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.
  • PN-EN ISO 7730:2006 – Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

Normy te określają zarówno wytyczne dla warunków pracy, jak i dla narzędzi stosowanych podczas wykonywania pomiarów. Jaką wiedzę dostarczają jednak dla samego pracodawcy, który musi o dane środowiska odpowiednio zadbać?

Wpływ mikroklimatu na komfort pracy

pomiary

Zarówno mikroklimat zimny jak i gorący nie są pożądanymi warunkami pracy. Utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego, a więc mikroklimatu umiarkowanego to zadanie, które pracodawca ma szansę zapewnić poprzez stosowanie odpowiednich środków zapobiegających czynnikom wpływającym na mikroklimat oraz środków ochrony indywidualnej poprawiających komfort pracy.

Niekorzystny mikroklimat przyczynia się nie tylko do odczuwania dyskomfortu, ale może też mieć znaczący wpływ na zdrowie pracowników – problemy z układem krążenia, ośrodkowym układem nerwowym, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, czy wreszcie pogorszenie dynamiki pracy, złe samopoczucie czy szybkie męczenie się to tylko niektóre z objawów złej równowagi mikroklimatycznej. A na tą może wpływać właściwie wszystko.

Podczas pomiarów warunków mikroklimatycznych w danym środowisku pracy bierze się pod uwagę nie tylko temperaturę powietrza odczuwaną przez pracowników, ale też jego wilgotność względną czy prędkość, z jaką porusza się po pomieszczeniu. Zbyt duża wilgotność powietrza utrudnia odprowadzanie potu ze skóry, sprawiając że odczuwana temperatura powietrza jest wyższa niż w rzeczywistości. Mała wilgotność, spotykana często w mikroklimacie zimnym przyczynia się z kolei do wysuszenia śluzówek, bólów głowy czy częstych przeziębień, co oczywiście jest dla pracownika równie niekorzystne.

Obowiązki pracodawców względem mikroklimatów środowiska pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca jak i jego pracownicy powinni być w pełni świadomi warunków mikroklimatycznych panujących na danych stanowiskach pracy. Co więcej, pracodawca powinien podejmować wszelkie działania poprawiające komfort pracy swoich podwładnych, m.in. poprzez zapewnianie im odpowiedniej odzieży chroniącej przed zimnem czy dostępu do wody pitnej w przypadku środowisk gorących. Optymalne warunki mikroklimatyczne wpływają bezpośrednio na efektywność i dynamikę pracy zakładu, dlatego też warto znać je z dużą dokładnością i zadbać odpowiednio o ich poprawę.

Wykonywanie regularnych pomiarów środowiska pracy oferuje firma z Pabianic – Kandela Pomiary.