Czym jest benefit pracowniczy?

Czym jest benefit pracowniczy?

gru 21, 2020

Benefit pracowniczy jest dodatkowym, bezgotówkowym dodatkiem świadczonym pracownikowi przez pracodawcę. Dzięki niemu może on zaspokajać potrzeby pracownika w zakresie między innymi dokształcania się i opieki medycznej. Przyznanie benefitu często jest uzależnione od zajmowanego przez pracownika stanowiska, stażu pracy, a także wysokości wynagrodzenia oraz realizacji celów firmy założonych na rok lub kwartał. 

Cele benefitów pracowniczych, a kursy językowe dla firm

Benefity pracownicze są idealnym sposobem na zatrzymanie dobrego pracownika w firmie. Nie przyznanie ich przez pracodawcę może w dłuższej perspektywie nie opłacać się firmie, tym bardziej, że jest to forma wspierania pracowników bardzo przez nich lubiana. Przyznanie benefitów to sytuacja niezwykle korzystna nie tylko dla osoby zatrudnionej, ale również dla pracodawcy, który dzięki temu zwolniony jest od opłacania za nie składek ZUS lub do pewnej kwoty również podatku dochodowego. Mogą być one realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wtedy tylko niektóre z nich, zapisane w ustawie o ZFŚS mogą być z niego finansowane. W sytuacji opłacania ich ze środków obrotowych firmy może ona finansować benefity według własnych zasad, realizując w ten sposób swoje cele. Niektóre benefity stają się standardem oferowanym osobie poszukującej pracy już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Według prognoz rynek benefitów pracowniczych jest już niezwykle popularny i będzie systematycznie rozwijał się. Benefity stają się często kartą przetargową służącą zatrudnianiu najlepszych fachowców.

kurs angielskiego online dla firm

Dodatki pracownicze, nie muszą wyłącznie funkcji przyciągnięcia fachowców do pracy w danej firmie, ale także pozwala utrzymać pracowników. Według badań pracownicy najczęściej odchodzą nie z powodu niskiej pensji, a z powodu braku ścieżek rozwoju. Dlatego w ramach benefitu pracowniczego warto umożliwić pracownikom rozwijać swoje umiejętności. Dobrym dodatkiem w tym przypadku może okazać się wykupienie kursów językowych dla pracowników. To nie tylko pozwoli im się osobiście rozwijać, ale także pracownicy mogą wykorzystać nowo nabyte umiejętności w trakcie pracy.

Kursy językowe dla firm i inne najbardziej popularne benefity w Polsce

W Polsce stosuje się różne benefity pracownicze, które mogą zwiększyć poziom zadowolenia klientów. Do takich najczęściej oferowanych benefitów pracowniczych można zaliczyć przekazanie samochodu służbowego, pakiet prywatnej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, czy karty sportowe.

Jedną z niezwykle cenionych form wspierania pracowników, którą doceniają młodzi, ambitni ludzie, pragnący nieustannie rozwijać i inwestować w rozwój i karierę zawodową jest dofinansowanie kursów językowych. Poza tym są one korzystne nie tylko dla pracownika, ale także pracodawcy, ponieważ jest to niezwykle korzystna sytuacja dla firmy, planującej nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami. Dla wygody osób zatrudnionych organizowane są na terenie firmy po pracy albo tuż przed jej rozpoczęciem. Zaletą tej formy jest również dostosowanie programu kursu językowego dla firm do potrzeb nie tylko pracownika ale firmy, w której jest zatrudniony. 

Benefity są korzystną i niezwykle przez pracowników lubianą formą wspierania ich przez pracodawcę.