Do czego może doprowadzić nieleczony alkoholizm?

Do czego może doprowadzić nieleczony alkoholizm?

mar 28, 2022

Jeżeli mowa o skutkach, warto zacząć najpierw od przyczyn. Jest ich wiele, a przy tym są silnie zindywidualizowane. Wśród czynników wpływających na ilość pitego alkoholu oraz podwyższenie ryzyka popadnięcia w uzależnienie można wskazać:

  • czynniki biologiczne, takie jak predyspozycje genetyczne,
  • czynniki społeczne, między innymi wadliwą socjalizację, presję grupy lub dysfunkcyjną rodzinę,
  • czynniki psychologiczne, czyli zestaw cech osobowości sprzyjający podatności na uzależnienia.

Warto pamiętać, że nadmierne spożycie alkoholu i podatność na uzależnienie od tej substancji, nie dotyczy wyłącznie osób ze środowisk patologicznych. Problem ten może dotknąć każdego bez względu na pochodzenie, wykształcenie, status społeczny, wiek czy też płeć.

Fizyczne objawy uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu może być niejednokrotnie trudne do rozpoznania. By określić, czy dana osoba ma problem z piciem, należy wypatrywać następujących objawów fizycznych:

  • ciągła potrzeba sięgania po alkohol zwana głodem alkoholowym,
  • drżenie mięśni, bóle głowy, nudności, nadmierna potliwość i inne objawy abstynencyjne w następstwie nagłego zaprzestania picia,
  • zwiększona tolerancja na alkohol, która powoduje konieczność picia większych ilości tej substancji w celu odczucia efektów jej działania.

Psychiczne objawy uzależnienia od alkoholu

U osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu można zauważyć szereg specyficznych zachowań wskazujących na problem z nałogiem. Jest to między innymi: zaprzeczanie problemowi. Osoby uzależnione od alkoholu nie przyznają się do posiadanego problemu nie tylko przed otoczeniem, lecz także przed samymi sobą.

Osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym do perfekcji opracowały stwarzanie pozorów normalności. Uzależnieni piją w samotności i chowają puste butelki oraz puszki, by ukryć swój problem przed światem.

Część uzależnionych od alkoholu osób próbuje udowodnić przed otoczeniem, a często i samymi sobą, że w każdej chwili jest w stanie zerwać z piciem. W tym celu mogą one zaprzestawać spożywania alkoholu na czas potrzebny do odsunięcia podejrzeń o nałóg robiąc przerwy w piciu.

Objawami psychicznymi uzależnienia są również ciągłe szukanie wymówek do spożywania alkoholu oraz unikanie konsekwencji nałogu. U osób pijących nałogowo dochodzi ponadto do zaniku poczucia wstydu oraz utraty poczucia odpowiedzialności. Uzależnieni borykają się często ze zmiennością nastrojów i zwiększoną drażliwością, mogą też przejawiać nadmierną agresję.

Wpływ alkoholizmu na otoczenie

Alkoholizm jest chorobą, która dotyka nie tylko uzależnioną osobę, lecz także jej najbliższe otoczenie. Nałóg ten prowadzi często do zaniedbania przez osobę pijącą obowiązków zawodowych i domowych, powoduje również pogorszenie relacji z rodziną i znajomymi. To właśnie najbliżsi alkoholika cierpią na jego uzależnieniu najbardziej.

Powszechne jest wykształcenie się współuzależnienia wśród partnerów osoby z nałogiem alkoholowym oraz zaburzeń u jej dzieci, prowadzących do rozwinięcia się syndromu dorosłych dzieci alkoholików. W sytuacjach ekstremalnych dochodzi do całkowitego zerwania więzi z najbliższymi. Osoba uzależniona od alkoholu może ponadto stać się nieuczciwa, popełniać nadużycia lub wstąpić na drogę przestępczą.

Dlaczego alkoholicy nie podejmują leczenia?

Alkoholicy nie podejmują leczenia z wielu różnorodnych powodów. Może to być próba utrzymania swojego uzależnienia w tajemnicy, spowodowana obawą przed byciem ocenianym, a także przekonanie, że sami są w stanie poradzić sobie z problemem.

Wiele zmagających się z nałogiem alkoholowym osób nie podejmuje leczenia także dlatego, że odczuwają one strach na myśl o objawach abstynencyjnych. U części uzależnionych niechęć do podjęcia kroków do zaprzestania picia wynika z lęku przed porażką, a wielokrotnie również z nieumiejętności wyobrażenia sobie swojego życia na trzeźwo.

Skutki nieleczonego alkoholizmu

Nieleczony alkoholizm wiąże się z licznymi negatywnymi skutkami dla zdrowia pijącej osoby. Substancja ta może powodować rozwój licznych chorób układu krążenia oraz układu trawiennego. Powoduje ponadto zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego i działaniu ośrodka pamięci. Alkoholizm może również skutkować upośledzeniem czynności seksualnych i procesów regeneracji kości, a także większą podatnością na infekcje wirusowe i bakteryjne. Osoby uzależnione od alkoholu często cierpią też z powodu depresji, bezsenności oraz zaburzeń lękowych.

Leczenie alkoholizmu

W celu podjęcia leczenia alkoholizmu, warto zgłosić się na detoks alkoholowy do Gdańska, Warszawy, Poznania czy innego większego miasta, gdzie można liczyć na najlepszą pomoc. Umożliwi to oczyszczenie organizmu z toksycznych substancji pod okiem specjalistów i stworzy podstawy do rozpoczęcia dalszej terapii uzależnienia.