Do czego służą pasy transportowe?

Do czego służą pasy transportowe?

sie 22, 2017

Na początku warto przypomnieć, czy są pasy transportowe. Otóż, są to specjalne pasy, za których pomocą możliwe jest przymocowanie przewożonego transportu i ładunku różnego rodzaju. Pasy transportowe mają za zadanie zabezpieczać przewożony materiał przed wszystkimi siłami, które mogą na niego działać. Przykładowo, dość często przewozi się drzewo z wycinki. Zapewne, niejeden z nas zwrócił uwagę na to, iż drzewo mocowane jest za pomocą specjalnych mocnych pasów. Pasy te dobierane są w sposób adekwatny do obciążenia pojazdu. Utrzymanie ładunku o określonej wadze, wymaga zastosowanie pasów o takowym obciążeniu.

Kiedy stosowane są pasy transportowe?

Pasy transportowe stosowane są przez niejedną firmę – dzięki nim możliwe jest bezpieczne przewożenie drzewa do fabryk czy tartaków. Dodatkowo, pasami zabezpieczane są również urządzenia elektryczne o dość dużych gabarytach. Pasami takim mocuje się również dużą ilość paczek. Palety, które dostarczane są w konkretne miejsca – najczęściej do sklepów firmowych i supermarketów – mocowane są dzięki zastosowaniu pasów. Przewożona w tirach żywność, by się nie rozsypała, musi być przypięta pasami transportowymi. Ponadto, pasy transportowe stanowią częste rozwiązanie w przypadku przewożenia mebli. Meble, które mają zostać dostarczone do klienta lub do firmowego sklepu, są zabezpieczane już w fabryce. Jednak podczas transportowania danej ilości mebli, należy spiąć je razem i zabezpieczyć przed przewróceniem się i uszkodzeniem w tirze.

Pasy transportowe stosuje się także w przypadku przewożenia samochodów. Odpowiednio dopasowane do gabarytów i wagi typy pasów mogą zostać użyte jako amortyzacja samochodów.

Etykiety oraz dopuszczalne obciążenie

Pasy transportowe mogą być zastosowane jedynie w przypadku, gdy posiadają ważną i aktualną etykietę. Ponadto, pasy muszą być dopasowane pod względem wagi i typu obciążenia. Pasy w żaden sposób nie mogą być uszkodzone, gdyż w ten sposób ryzykujemy nie tylko uszkodzenie towaru, ale i bezpieczeństwo innych ludzi. Np., nie może dojść do sytuacji, w której drzewo z lasu wysypuje się na jezdnię. Zastosowanie pasów transportowych ma zapewniać bezpieczeństwo nie tylko przewoźnikowi ale i innym kierowcom na drodze.
Same etykiety posiadają dane, które oznaczają:

  • Maksymalne obciążenie,
  • Dopuszczalna siła ręczna,
  • Nominalna siła napięcia.

Zasady stosowania pasów transportowych normalizowane są przez Unię Europejską. Według tych zasad określają zasady na podstawie których dokonuje się obliczenia sił, które mocują dany ładunek. Norma ta określa również typ budowy ładunku oraz wymagania dotyczące wytrzymałości pasów, którymi mocuje się przewożone przedmioty.

Nie bez znaczenia pozostają kolory i właściwości etykiet. Kolory odpowiadają wytrzymałości na temperatury, warunki atmosferyczne lub ewentualne wpływy substancji chemicznych. Etykieta określa, w jakich warunkach powinna być używana. Istnieją trzy główne podziały etykiet:

  • Poliestry – charakteryzują się odpornością na wszelkie kwasy mineralne,
  • Poliamidy – posiadają odporność na alkaloidy, nie są odporne na kwasy mineralne,
  • Polipropyleny – są odporne na rozpuszczalniki chemiczne. Słabiej odporne na kwasy mineralne oraz na ługi.

Pasy transportowe są więc dostępne w różnych rodzajach. Ich odporność zależy od typu materiału, jaki został użyty do produkcji pasów. Dane zgromadzone na etykiecie pozwalają rozpoznać czy przewożony towar jest zabezpieczony adekwatnie do jego wagi i tworzywa. Obecnie, rola pasów transportowych stanowi jedną z najważniejszych w trakcie przewozu. Bez nich narażeni bylibyśmy na niestabilność przewożonych towarów.