Ile kosztuje prywatny dom opieki dla osób starszych

Ile kosztuje prywatny dom opieki dla osób starszych

mar 25, 2021

W Polsce starzenie się społeczeństwa jest faktem, gdyż na stu młodych ludzi przypada 112 osób starszych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w najbliższej przyszłości nie należy oczekiwać zmian w dzietności, dlatego obok państwowych domów opieki pojawiają się także prywatne placówki. W naszym kraju funkcjonuje około 800 domów opieki dla seniorów, w których przebywa 80 tysięcy osób starszych. Pośród nich 570 stanowią państwowe placówki, a 220 to zarejestrowane prywatne domy opieki.

Koszt pobytu osoby starszej w prywatnym domu opieki

Prywatne domy opieki różnią się od państwowych standardem, opieką, oferowanymi usługami, co wiąże się z wysokością opłaty za pobyt seniora w tego typu placówce. Opłaty reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej. Koszt jego pobytu w prywatnej placówce jest bardzo różny. Waha się w przedziale od 1800 złotych do 15 tysięcy. Tak ogromne różnice związane są ze standardem placówek prywatnych i ich szeroką ofertą dla seniorów. Cena jest uzależniona także od liczby osób w pokoju, które mogą być jednoosobowe lub kilkuosobowe. Koszt pobytu w pokoju jednoosobowym jest zdecydowanie wyższy. Prywatne domy opieki często podpisują umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co skutkuje obniżeniem kosztów pobytu w tego typu placówce. Zdarza się niestety, że domy opieki dla osób starszych odmawiają przyjęcia seniora, który pomimo niepełnosprawności i podeszłego wieku jest w stanie sam funkcjonować i zadbać o siebie.

Sposób funkcjonowania prywatnych domów opieki dla seniorów

Prywatne domy opieki dla osób starszych położone są zwykle w cichej i spokojnej okolicy w otoczeniu natury, co umożliwia im na co dzień obcowanie z przyrodą. Są to zwykle niewielkie placówki, w których panuje rodzinna atmosfera, gdzie obchodzi się święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i okazjonalne uroczystości, angażując w ich przygotowanie podopiecznych. Wspólne przygotowanie ozdób świątecznych, dekorowanie domu, ubieranie choinki służy integrowaniu ze sobą pensjonariuszy i kultywowaniu rodzimych tradycji oraz budowaniu rodzinnej atmosfery.

Seniorzy w prywatnych domach opieki objęci są całodobową opieką, dzięki której otrzymują wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności. Indywidualne podejście do każdego pensjonariusza przejawia się między innymi w tworzeniu warunków do realizowania przez niego swoich pasji, zainteresowań, podejmowania ulubionych aktywności i wspierania w nawiązywaniu nowych znajomości. Wspólne spędzanie czasu na rozmowach, śpiewach, słuchaniu muzyki tworzy rodzinną atmosferę i służy budowaniu więzi między osobami starszymi. Dom seniora daje możliwość zawarcia nowych znajomości, przyjaźni. Spacery po malowniczej okolicy wspierają terapię zajęciową, szczególnie sylwoterapię.

Opieka zdrowotna i terapeutyczna nad seniorem w prywatnym domu opieki

W prywatnym domu opieki seniorzy są objęcie opieką zdrowotną i terapeutyczną. Jest to całodobowa opieka personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego oraz lekarza, gdyż zdrowie seniorów jest dla pracowników najważniejsze. W trosce o racjonalną dietę kuchnia zapewnia posiłki cztery razy dziennie w postaci śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji. Poza tym osoby starsze mają dostęp na napojów ciepłych i zimnych oraz owoców sezonowych. Pracownicy domu opieki zapewniają niezbędną pomoc seniorom w załatwianiu osobistych spraw i wykupieniu recept oraz realizacji wizyt lekarskich u specjalistów.

Formy terapii zajęciowej w prywatnym domu opieki

Prywatne domy opieki zatrudniają szereg specjalistów, zapewniających osobom starszym terapię w formie różnych zajęć. W ramach aktywizacji osób starszych dostępne są dla nich różne jej formy, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. Ich celem jest organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań oraz dbanie o sprawność psychofizyczną seniorów. Każdy z podopiecznych uczestniczy w takiej formie zajęć, jaka odpowiada jego indywidualnym zainteresowaniom i możliwościom fizycznym. Oprócz terapii zajęciowej takiej jak: zajęcia plastyczne, terapia oparta na słowie, ludoterapia, muzykoterapia, silwoterapia, ergoterapia, biblioterapia oferuje się udział w uroczystościach kulturalno-oświatowych, imprezach integracyjnych i wycieczkach poza teren placówki. Seniorzy mają także możliwość uczestniczenia w mszach świętych i spotkaniach modlitewnych oraz korzystają ze wsparcia duchowego kapłanów.

Dlaczego prywatny dom opieki?

Warto skorzystać z oferty, jaką dają prywatne domy opieki dla seniorów. Zaletą tego typu placówek jest zdecydowanie krótszy czas oczekiwania na miejsce. Osoba starsza może zamieszkać w nim praktycznie natychmiast. Kolejna zaletą jest zdecydowanie mniejsza liczba formalności. To właściciele decydują o przyjęciu seniora do domu opieki. Poza tym oferta przygotowana dla osób starszych w zakresie terapii zajęciowej i zabiegów, czy wyżywienia jest bogatsza i bardziej spersonalizowana.

Właściciele tego typu domów opieki dbają o prestiż swoich placówek, podnosząc nieustannie ich standard.

Najbardziej doceniane są domy spokojnej starości umiejscowione w okolicach większego miasta. Ze względu na łatwiejszy dostęp do dużej liczby specjalistów – miedzy innymi takie, jak prywatne domy opieki w okolicach Wrocławia.