Kiedy należy zgłosić się o pomoc do adwokata prawa medycznego?

Kiedy należy zgłosić się o pomoc do adwokata prawa medycznego?

mar 21, 2022

Adwokat prawa medycznego specjalizuje się w szczególnej gałęzi prawa będącej zbiorem norm regulujących stosunki między pacjentem a podmiotem wykonującym usługi medyczne. W przepisach prawa medycznego określone zostały prawa oraz obowiązki pacjentów i ich rodzin oraz personelu medycznego – lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Adwokat prawa medycznego zajmuje się także kwestiami związanymi z dostępem do informacji medycznych wraz z formalnościami dotyczącymi uzyskiwania zgody na wgląd do dokumentacji medycznej. Specjalizuje się ponadto w procedurach wynikających z Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO). Adwokat prawa medycznego podejmuje się również spraw obejmujących kwestię błędów lekarskich oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Wsparcie adwokata prawa medycznego dla pomiotów medycznych

Wsparcie ze strony adwokata prawa medycznego jest niezbędne w licznych sytuacjach wynikających ze specyfiki prowadzonej przed podmiot medyczny działalności.

  • Postępowania o błędy medyczne

Pomoc adwokata medycznego jest wymagana w sprawach wiążących się z konsekwencjami działań zawodowych lekarzy, przede wszystkim w postępowaniach o błędy medyczne – cywilnych, karnych oraz przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Do sądu trafia wiele pozwów pacjentów przeciwko lekarzom różnych specjalizacji, głównie chirurgów, ortopedów i ginekologów. Wszystkie wymagają wsparcia wyspecjalizowanego w prawie medycznym adwokata, który będzie reprezentował interesy oskarżonego, towarzyszył mu w trakcie przesłuchań i rozpraw oraz prowadził rozmowy negocjacyjne i mediacyjne. Pomoc prawnika jest niezbędna, by odeprzeć nieuzasadnione oskarżenia i wywalczyć jak najkorzystniejszy dla medyka werdykt.

  • Postępowania o ochronę dóbr osobistych lekarzy

Adwokat prawa medycznego prowadzi postępowania o ochronę dóbr osobistych lekarzy w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego.

  • Realizacja inwestycji na rynku usług medycznych

Inną sytuacją wymagającą pomocy adwokata prawa medycznego jest realizacja inwestycji na rynku usług medycznych, wiążąca się z koniecznością bieżącej obsługi i doradztwa.

  • Szkolenia

Wsparcie kancelarii adwokackiej wymagane jest także przy szkoleniach z zakresu prawa medycznego oraz przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycznej zgodnie z postanowieniami RODO.

  • Doradztwo strategiczne

Prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym prowadzą doradztwo strategiczne dla podmiotów medycznych. Udzielają porad w sprawie przekształceń, fuzji, przejęć, likwidacji, cesji oraz postępowań przetargowych.

Wsparcie adwokata prawa medycznego dla pacjentów

Pacjent, który został potraktowany przez personel medyczny niezgodnie z prawem bądź stał się ofiarą złej diagnozy lub jakiegokolwiek błędu skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu, może się ubiegać o zadośćuczynienie. Potrzebuje on wsparcia adwokata prawa medycznego mogącego reprezentować poszkodowanych przed sądem. Dzięki profesjonalnemu doradztwu prawnemu szanse pacjenta na otrzymanie zadośćuczynienia za błąd medyczny od szpitala, lekarza lub ubezpieczyciela są znacznie większe.

Czym kierować się przy wyborze kancelarii prawa medycznego?

Wybierając kancelarię prawa medycznego, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie zatrudnianych przez nią specjalistów. Prawnicy i radcy prawni powinni posiadać wieloletnią praktykę w zawodzie podpartą dogłębną wiedzą teoretyczną z zakresu reprezentowanej przez siebie dziedziny oraz znajomością uwarunkowań prawno-ekonomicznych sektora medycznego. Profesjonalna kancelaria prawa medycznego we Wrocławiu podchodzi do każdej sprawy w sposób indywidualny, starannie badając każdy jej aspekt. Zatrudniani przez nią specjaliści ciągle poszerzają swoje zawodowe kompetencje, doszkalając się i pozostając na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi do obowiązujących przepisów.

Kancelaria prawa medycznego we Wrocławiu

Kancelaria Adwokacka WK w Wrocławiu, specjalizująca się w prawie medycznym, świadczy kompleksową pomoc dla wszystkich potrzebujących. Realizuje obsługę prawną zarówno podmiotów sektora ochrony zdrowia, jak i pacjentów, którzy doznali szkody w wyniku błędów medycznych.  Kancelaria prowadzi ponadto:

  • doradztwo w zakresie prawa medycznego oraz realizacji inwestycji,
  • postępowania sądowe, także w przypadku komisji do spraw orzekania o różnego rodzaju zdarzeniach,
  • specjalistyczne szkolenia z zakresu legislacji rozwiązań medycznych.

Adwokaci zatrudniani przez kancelarię prawa medycznego we Wrocławiu zajmują się ponadto interpretacją różnego rodzaju regulacji i zapisów, dbając o dobro poszkodowanych. Ich doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych spraw medycznych i udzielaniu porad prawnych umożliwia skuteczne prowadzenie procesu dochodzenia roszczeń. Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej WK w sposób zrozumiały przekazują informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej, zarówno cywilnej, karnej, jak i administracyjnej, zapewniając klientom jak najbardziej kompletną obsługę.