Kiedy warto skorzystać z profesjonalnego systemu ochrony?

Kiedy warto skorzystać z profesjonalnego systemu ochrony?

paź 13, 2022

Bezpieczeństwo to jedna z kluczowych kwestii, o jaką musimy zadbać zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z tego też względu odpowiednia ochrona mienia oraz osób znajdujących się na danym terenie lub obiekcie, jest kwestią najważniejszą, o której nigdy nie wolno zapominać.

Skuteczna i prawidłowa ochrona obiektu wymaga dokładnie przemyślanego i zaprojektowanego schematu działania. Taką funkcję pełni plan ochrony obiektu, który jest dokumentacją zawierająca wszelkie informacje na temat tego, jakiego rodzaju ochrona jest niezbędna w danym przypadku oraz w jakim zakresie powinna ona występować. Starannie wykonany plan ochrony sprawia, że dany obiekt jest w pełni zabezpieczony, a mienie oraz ludzie mogą czuć się w nim bezpiecznie. Należy jednak wiedzieć, kto zajmuje się przygotowywaniem tego typu planów ochrony, jakie usługi mogą wchodzić w skład kompleksowej ochrony budynków oraz dlaczego w tej kwestii warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Kto zajmuje się przygotowaniem planu ochrony obiektu?

Plan ochrony obiektu to bardzo ważna dokumentacja, którą reguluje Ustawa o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 roku. Z tego też względu przygotowywaniem tego typu planu nie może się zająć pierwsza lepsza osoba czy firma, ponieważ w tym celu konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. W związku z tym sporządzaniem planu ochrony obiektów zajmują się osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego.

Plan ochrony danego obiektu tworzy się na podstawie doświadczenia tych osób i Metodyki Uzgadniania Planów Ochrony, Obszarów, Obiektów i Urządzeń Podlegających Obowiązkowej Ochronie, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji. Oznacza to, że plan ochrony obiektu, który według obowiązującego prawa podlega obowiązkowej ochronie, musi być uzgadniany z właściwym dla danego miejsca Komendantem Wojewódzkim Policji. Ponadto w przypadku budynków, które narażone są na zagrożenia o charakterze terrorystycznym, plan ochrony z załącznikiem antyterrorystycznym musi zostać skonsultowany z właściwym dla danego regionu dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Obiekty, które podlegają obowiązkowej ochronie to: obiekty bankowe, pocztowe, administracyjne, zakłady przemysłowe, muzea i inne obiekty gromadzące dobra kultury narodowej, a także te, które podlegają samorządowi terytorialnemu lub których uszkodzenie może spowodować poważne straty materialne, lub ekologiczne.

Jakie usługi wchodzą w skład ochrony budynku?

Zakres usług związanych z ochroną budynków może być bardzo różny i zazwyczaj dostosowany jest on do indywidualnych wymagań i potrzeb, jakie ma właściciel danego obiektu, zagrożeń, na jakie narażony jest dany budynek, a także do tego, jakie wymogi narzuca na dany obiekt obowiązujące prawo. W skład ochrony budynków wchodzą zazwyczaj takie usługi jak monitoring wizyjny, systemy alarmowe wraz z czujnikami i centralą sterującą, systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, czy też ochrona fizyczna. Każda z tych usług, ma nieco inne zadanie i nie w każdym przypadku konieczne jest stosowanie ich wszystkich. Warto jednak wiedzieć, że zabezpieczenia te działają najskuteczniej wtedy, gdy są ze sobą w prawidłowy sposób łączone np. monitoring wizyjny i ochrona fizyczna itd. Decydując się na inwestycję w tego typu rozwiązania, warto wybierać profesjonalne firmy, które mają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, pozywające im na skutecznie świadczenie tego typu usług. 

Dlaczego w kwestii ochrony obiektów warto skorzystać z pomocy profesjonalistów?

Bezpieczeństwo to kwestia priorytetowa i z tego też względu tworząc plan ochrony danego obiektu, należy dokładnie przeanalizować wszelkie zagrożenia i wdrożyć rozwiązania, które im zapobiegną lub przynajmniej pozwolą na szybką i skuteczną reakcję. Aby stworzyć skuteczny plan i wdrożyć odpowiednie systemy ochrony niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalistów, ponieważ tylko wtedy można mieć pewność, że bezpieczeństwo ludzi oraz mienia będzie w dobrych rękach. Profesjonalne firmy świadczące tego typu usługi związane z ochroną mienia oraz osób, mają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują rozwiązaniami, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. System ochrony stworzony przez profesjonalistów z pewnością będzie działał bardzo skutecznie, a w przypadku wystąpienia jakiegoś zagrożenia będzie niezawodny, co jest najważniejszą cechą.