Legalizacja butli LPG – poradnik

Legalizacja butli LPG – poradnik

paź 25, 2018

Instalacje LPG w samochodzie są bardzo korzystnym rozwiązaniem, jednak i one wiążą się z koniecznością pamiętania o pewnych obowiązkowych przeglądach, wymianach i ponownej homologacji. I tak, jednym z obowiązkowych terminów do zapamiętania jest konieczność odnowienia ważności butli LPG co 10 lat – taką fabryczną homologację ustalają zwykle ich producenci. Bez legalnej butli nie można poruszać się samochodami na gaz. Co zrobić w momencie, gdy kończy się jej ważność?

Homologacja butli LPG – podstawowe informacje o legalizacji

Wszystkie butle LPG montowane do tego typu samochodów w Polsce są homologowane na 10 lat, co oznacza że po upływie tego okresu konieczne będzie jej ponowne sprawdzenie i legalizacja. Okazuje się bowiem, że producenci szacują żywotność jednej butli na nawet 20 lat i upływ terminu jej homologacji wcale nie oznacza konieczności całkowitej wymiany butli. Aby jednak ponowna homologacja butli była możliwa, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Po pierwsze, aby butla LPG mogła zostać ponownie zalegalizowana, na jej tabliczce muszą koniecznie znaleźć się informacje takie jak znak 67 R, informacje o producencie, ciśnienie próby, stopień napełnienia oraz data produkcji zbiornika. Zanim legalizacja zostanie przyznana, butlę LPG poddaje się odpowiednim badaniom kontrolnym, podczas których sprawdzana jest powłoka zewnętrzna i wewnętrzna zbiornika oraz jego wytrzymałość ciśnieniowa. Wyniki dyskwalifikujące butlę i nie dopuszczające do jej ponownej legalizacji to przede wszystkim nieczytelne oznaczenia na tabliczce znamionowej lub jej brak, oznaczenie końca eksploatacji (K.E.) na tabliczce, brak dopuszczenia jej do użytku przez Transportowy Dozór Techniczny, widoczna korozja zbiornika lub wgniecenia powłoki, a także brak odpowiedniej adnotacji o instalacji LPG w dokumentach samochodu. W momencie gdy żaden z powyższych problemów nie wystąpi podczas badania, butla LPG powinna otrzymać homologację na kolejne kilka lat.

Zbiornik na gaz musi być zalegalizowany – inaczej narażamy się na wysokie kary.

Kiedy legalizacja butli LPG jest konieczna?

Upłynięcie czasu pierwotnej homologacji dla butli LPG to tylko jeden z przypadków, w których konieczne jest je ponowne zalegalizowanie. Przez proces ten musimy przejść także w momencie, gdy sprowadzamy samochód używany zza granicy (przy czym nie każdy model butli zagranicznej będzie mógł być zalegalizowany w Polsce), lub też gdy samochód uczestniczył w kolizji i zatrzymano wówczas jego dowód rejestracyjny. Udanie się do punktu prowadzącego legalizację butli LPG jest też konieczne w momencie, gdy butla zostaje wymieniona na nowy zbiornik.

Co jednak istotne, nie każdy zakład i warsztat może homologować butle z gazem LPG. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jedynie punkty, które uzyskały uprawnienia do wykonywania tego typu prac z właściwego sobie oddziału Transportowego Dozoru Technicznego. Listę tego typu miejsc można znaleźć na oficjalnej stronie TDT i listę tę warto przejrzeć dokładnie – brak legalizacji butli lub przeprowadzenie jej w miejscu do tego nieuprawnionym może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Legalizacja to nie tylko kwestia uniknięcia kary ale także naszego bezpieczeństwa. Warto zatem zainteresować się tematem

Dlaczego warto postawić na ponowną legalizację butli LPG?

Wiemy już gdzie i kiedy udać się w celu uzyskania ponownej legalizacji dla butli LPG, jednak w dalszym ciągu zastanawiać może kwestia ceny i opłacalności takiego rozwiązania. Choć trudno oszacować precyzyjnie koszty uzyskania homologacji, bo mogą różnić się one pomiędzy poszczególnymi warsztatami, ceny te są mimo wszystko niższe niż w przypadku wymiany butli na zupełnie nową. Skoro sam producent twierdzi, że butla może być z powodzeniem użytkowana nawet 20 lat, a mechanik nie wykryje przeciwwskazań ku jej dalszemu stosowaniu po 10, wymiana na nową wydaje się być zupełnie bez sensu. Legalizacja butli LPG to oszczędność czasu i pieniędzy – warto o niej pamiętać, gdy prowadzimy samochód na gaz.