Monitoring – orwellowski sen

Monitoring – orwellowski sen

wrz 27, 2019

 Monitoring to bardzo kontrowersyjne słowo w dzisiejszych czasach. Ma wielu swoich zwolenników jak i przeciwników. Używając tego słowa ma się z reguły na myśli telewizyjne systemy dozorowe. Jednak nie jest to jedyne znaczenie tego słowa. Występuje ono także w środowisku naukowym.

Monitoring polega na prowadzeniu obserwacji przez z góry założony czas a następnie wyciągnięcie odpowiednich wniosków na podstawie przeprowadzonego badania. Bardzo często monitoruje się stan wód w jeziorach, rzekach czy morzach w celu określenia ilości wody, jej temperatury, zanieczyszczeń jak i występowania organizmów żywych. Monitoruje się również poziom zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ilość opadów, temperaturę powietrza jak i ciśnienie atmosferyczne. Dzięki tym obserwacjom człowiek jest w stanie lepiej poznać otaczające go środowisko i zrozumieć zachodzące zmiany w otoczeniu, a także starać się im przeciwdziałać jeżeli uzna, że zmiany te stają się niebezpieczne.

Monitoring w miastach

monitoring CCTV WarszawaJednak warto przyjrzeć się monitoringowi, który otacza człowieka codziennie niemalże we wszystkich miejscach, w których się znajduje. Warto wgłębić się w ten temat, gdyż dziś monitoring  spotykany jest w każdym miejscu. Jego głównym zadaniem jest obserwacja, wykrywanie i rejestrowanie sytuacji wskazujących na zaistnienie warunków niebezpiecznych, niedozwolonych czy zwyczajnie szkodliwych. Kamery monitoringu CCTV znajdują się głównie w miejscach publicznych takich jak sklepy, ulice, dworce, instytucje publiczne. Jednak coraz częściej zwykli ludzie decydują się na zamontowanie kamer w celu monitorowania swojego majątku. Monitoring z jednej strony daje poczucie bezpieczeństwa, z innej zaś zabiera prywatność. Dzięki samemu faktowi pojawienia się systemów kamer monitorujących miejsca publiczne ilość przestępstw znacznie spadła. Jest to spowodowane faktem, że człowiek czuje się ciągle obserwowany i żyje ze świadomością, że wszystko co robi jest rejestrowane i jeśli popełni przestępstwo to dzięki kamerom pozostaną dowody obciążające go w postaci nagrania.

Rodzaje kamer

Jeśli chodzi o kamery na rynku istnieje wiele rodzajów kamer. Spotkać można kamery szeroko kątowe przydatne w dużych halach, kamery ruchome, którymi można sterować za pomocą klawiatury sterującej. Przy jej użyciu można skierować kamerę w inne miejsce lub powiększyć obraz w celu lepszej obserwacji danego miejsca. Ponadto cały system wyposażony jest w centrum monitoringu, w którym znajdują się monitory wyświetlające rejestrowany obraz w czasie rzeczywistym. Zdarza się niekiedy, że system wyposażony jest w rozpoznawanie twarzy i zamazuje ją na monitorze w celu poszanowania prywatności. Jest to zabieg specjalny, aby osoba znajdująca się w centrum monitoringu nie była w stanie rozpoznać konkretnej osoby, jedynie jej ubiór i czynności jakie wykonuje. W razie popełnienia przestępstwa można usunąć filtr zamazujący twarz po to, aby móc rozpoznać daną osobę i podjąć odpowiednie działanie w celu pochwycenia osoby. A zatem system ten przyczynia się do poprawy i skuteczności aparatu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ludzi.