Na czym polega podział nieruchomości?

Na czym polega podział nieruchomości?

wrz 6, 2019

Podział nieruchomości zarówno w teorii jak i praktyce to skomplikowana sprawa. Podziału nie można dokonać samemu, a tylko z pomocą wyznaczonego do tego specjalisty – geodety. Wszystko powinno odbyć się zgodnie z prawem i zostać udokumentowane. Konieczny będzie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie złożenie wniosku o akceptacje nowego podziału działki do urzędu gminy.

Podział nieruchomości to jedna z podstawowych, ale jednocześnie najpopularniejszych usług świadczonych przez geodetę. To on na podstawie pomiarów i konsultacji wydziela nowe granice działki, czego efektem jest powstanie kilku gruntów. Na czym jednak polega podział nieruchomości? Jakie kroki należy przedsięwziąć, aby działka miała nowe granice?

Podział nieruchomości – co to jest?

W podziale nieruchomości chodzi o podzielenie jednego terenu na dwa lub więcej działek. Nowopowstałe grunty są uważane za odrębne nieruchomości, którego właściciel może być ten sam. Działki są wydzielane przez geodetę, a następnie każda z osobna jest oznaczona w ewidencji gruntów. Istotne jest jednak, aby geodeta określił granice poszczególnych działek.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego – czy jest istotny?

Przed podziałem nieruchomości i skorzystania z usług geodety, właściciel gruntu powinien pobrać wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To tam znajdują się wszystkie informacje odnośnie terenów, które zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, inwestycje drogowe bądź przemysłowe, a które pozostają jedynie obszarami rolnymi czy leśnymi. W MPZG znajduje się również wielkość poszczególnych działek budowlanych.

Jeśli nieruchomość może zostać podzielona, konieczne będzie złożenie w urzędzie gminy odpowiedniego wniosku przez jego właściciela. W dokumentacji powinny znaleźć się informacje potwierdzające tytuł własności nieruchomości, wstępny projekt podziału oraz mapę z projektem podziału. Wniosek podlega zaopiniowani i dopiero kiedy będzie pozytywna można rozpocząć podział.

Podział nieruchomości – usługi geodezyjne

Obecność geodety jest niezbędna w procesie podziału nieruchomości. Istotne jest jednak, aby geodeta posiadał odpowiednie uprawnienia. Dalej można zlecić mu sporządzenie projektu podziału działki. W oparciu o istniejącą dokumentacje odszuka i określi granice nieruchomości, a dalej wprowadzi nowe granice działek w terenie i na mapie. Wstępny projekt geodeta przedstawi do akceptacji właścicielom sąsiednich działek oraz zleceniodawcy. W przypadku akceptacji – można wprowadzić zmiany w życie. Geodeta ełk przedstawia zmiany i wykonuje protokół z przejęcia granic. Sporządza również całą dokumentację, która składa w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Kolejne kroki podziału nieruchomości – o czym należy pamiętać?

W przypadku kiedy dokumentacja złożona przez geodetę zostanie zaakceptowana, dochodzi do nowego podziału działki, a także wyznaczenia granic. Najczęściej robi się to poprzez zakopanie kamieni granicznych bądź wbicia w ziemię metolowych rurek. Te informacje również muszą się znaleźć w dokumentacji.

Po wszystkim właściciel działek otrzymuje od geodety spis wszystkich zmian gruntowych, który powstał jako efekt podziału nieruchomości. Z tymi dokumentami można starać się o wpis do księgi wieczystej.

Projekt podziału nieruchomości – dlaczego pomoc geodety jest istotna?

Obecność geodety podczas podziału nieruchomości jest niezwykle istotna. To od jego pomiarów i sporządzonej dokumentacji zależy, czy działkę będzie można podzielić na osobne grunty i sprzedać, czy nie. Dokonane przez niego profesjonalne pomiary, następnie przygotowana mapa oraz niezbędna dokumentacja, to podstawa do złożenia wniosku do urzędu gminy. Podobnych pomiarów nie może przeprowadzić osoba bez uprawnień, dlatego w przypadku podziału nieruchomości konieczne będzie skorzystanie z usług geodezyjnych.