Normy ISO w organizacjach

Normy ISO w organizacjach

lut 21, 2018

Normy ISO, w dzisiejszych czasach pełnią poniekąd rolę wyznacznika jakości. Obecnie, na całym świecie coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie niektórych systemów ISO. Ich ilość jest dość duża, jednak istnieje parę najbardziej popularnych systemów, które wykorzystywane są przez znaczną część firm. Chcąc polepszyć stan funkcjonowania swojej firmy, zwiększyć świadomość bezpieczeństwa oraz bardziej zadbać o odpowiednią dokumentację, decydujemy się na wdrożenie nowego i lepszego systemu ISO. Odpowiednio wybrany certyfikat jakości da nam wiele korzyści i poprawi jakość funkcjonowania naszej firmy.

Poniższe normy ISO należą do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych. Ich uniwersalność pozwala na to, by normy te zostały wdrożone w życie każdej firmy. Na całym świecie, firmy korzystają z wielu różnorodnych norm ISO, jednak istnieje pięć najpopularniejszych, których zastosowanie pozwala na rozwój firmy.

5 najważniejszych norm ISO w organizacjach

Ze względu na rosnącą od lat popularność, jaką cieszą się normy ISO, można wyszczególnić 5 takich, które są stosowane najczęściej przez ogromną liczbę firm. W zależności od działu w jakim działa firma oraz jaka jest jej specyfikacja i zasięg, dobierane są typy systemów zarządzania ISO.
Dziś, można wyszczególnić najbardziej znane i najczęściej stosowane normy:

  • Zarządzanie Jakością – jest to norma związana ze znacznym podwyższeniem jakości standardów w naszej firmie. Biorąc pod uwagę coraz bardziej wymagającą klientelę, zawyżone standardy na rynku oraz rosnącą konkurencję, niejedna firma wdraża taki system. Zarządzanie jakością pozwoli nam na osiąganie lepszych wyników i pozostanie bezkonkurencyjnymi. Dodatkowo, norma ta umożliwia podniesienie jakości, co przyciąga inwestorów oraz dużą liczbę nowych klientów. Efektem końcowym jest oszczędność kosztów oraz czasu. Lepszy sposób zarządzania firmą i wszystkimi jej aspektami wpłynie również na zadowolenie klientów.
  • Zarządzanie Środowiskowe, jak sama nazwa wskazuje, służy ochronie środowiska. Założeniami tej normy ISO są przede wszystkim ograniczenie dystrybucji energii oraz gromadzenia odpadów. Firmy, które decydują się na wdrożenie tej normy w życie swojej firmy, mają na celu przede wszystkim poprawę stanu naszego środowiska.
    Obecnie, stan środowiska jest niezadowalający. Jak wiadomo, nadmierny stopień zanieczyszczeń może przyczynić się do wymierania niektórych gatunków zwierząt i roślin oraz do wysychania rzek. Norma ISO, jaką jest zarządzanie środowiskowe, skupia się więc na polepszeniu warunków, jakie panują w naturalnym środowisku.
  • Bezpieczeństwo Informacji stanowi jedno z najczęściej wdrażanych systemów ISO. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ochrony danych oraz informacji, może w skrajnych przypadkach uchronić firmę od upadku. Jednak jeśli posiadamy odpowiednie zabezpieczenia informacji poufnych i nie tylko, możemy o wiele lepiej i pewniej prowadzić naszą firmę. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji umożliwia rozwój, rozszerzanie działalności oraz działanie w bezpieczny sposób. W każdej firmie prowadzi się bazy danych. Oprócz tego, wielu pracowników zajmuje się poufnymi danymi lub informacjami. Ich wyciek stanowi poważne zagrożenie dla firmy i jej działań. Wdrożenie tej normy ISO w życie firmy, pozwoli bez obaw osiągać sukcesy.
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to norma, która traktuje przede wszystkim o bezpiecznym i prawidłowym wykonywaniu wszystkich obowiązków w miejscu pracy. Właściciel danego zakładu pracy ma obowiązek zapoznać cały personel z zasadami, jakie panują na terenie całego zakładu. Wdrożenie porządnego systemu BHP do firmy, pozwala na zwiększenie wiadomości wszystkich pracowników danego miejsca. Wszelkie zagrożenia oraz ryzyko będą znane pracownikom, po przeprowadzeniu gruntownego szkolenia w tym zakresie. Norma, która określa prawidłowe czynności związane z BHP, przyczynia się do lepszego funkcjonowania firmy.
  • Zarządzanie Usługami Informatycznymi – każda firma, niezależnie czy większa czy mniejsza, podlega zarządzaniu przez usługi informatyczne. W dzisiejszych czasach dość ciężko byłoby firmie funkcjonować bez dobrze wyposażonego zaplecza związanego z usługami informatycznymi. Wdrożenie tej normy ISO wiąże się ściśle z ulepszeniem reklamy w Internecie, tworzenia usług, które opierają się na założeniach naszej firmy oraz norm ISO i przyczyniają się do integrowania wszystkich technologii. Norma ta usprawnia działania podejmowane przez zespół informatyków. Systemy ulepszone od strony informatycznej, są zabezpieczone i stale kontrolowane.

Chcesz wdrożyć standardy ISO w swojej organizacji? Skorzystaj z rozwiązanie, które oferuje ins2outs – wygodna, nowoczesna platforma, dzięki której łatwiej zarządzać będziesz procesami wdrożeniowymi na każdym etapie.