Nowe ISO 14001 – wszystko co powinieneś wiedzieć

Nowe ISO 14001 – wszystko co powinieneś wiedzieć

paź 16, 2018

Zanieczyszczenie środowiska osiągnęło w ostatnich latach apogeum, pokazując coraz wyraźniej miejsca w których cywilizacja zwyczajnie zawiodła. Ogromna wina leży tu oczywiście po stronie przedsiębiorstw, które w dobie ekspresowego rozwoju gospodarczego stanowczo zaniedbały kwestie ekologii i dążyły do jak największej ekspansji w możliwie najkrótszym czasie. Dziś tendencje się jednak zmieniają, a swoją szansę na rynku zyskują ci, którzy do kwestii zarządzania środowiskowego podchodzą z ogromną pasją i zaangażowaniem. To właśnie dla nich stworzono normę ISO 14001 2015, która dziś stanowi wyznacznik dobrej, zaangażowanej w rozwiązywanie problemów ekologicznych przemysłu firmy. Jakie są założenia normy i co wprowadziła jej ostatnia aktualizacja z roku 2015?

Norma ISO 14001 2015 – wymagania i założenia

Norma ISO 14001:2015 to nowe wydanie standardu dotyczącego systemów zarządzania środowiskowego, wzbogacone o jeszcze surowsze wymogi i skuteczniejsze praktyki dla przedsiębiorstw chcących pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i kwestie związane ze zmniejszaniem negatywnego wpływu przemysłu na otoczenie.

Wymagana ISO 14001:2015 to przede wszystkim nacisk na potrzeby społeczno-ekonomiczne i prowadzenie polityki środowiskowej sprzyjającej zarówno zrównoważonemu rozwojowi przemysłu, jak i ochronie dóbr naturalnych. Minimalizacja negatywnego wpływu działań produkcyjnych na otaczający człowieka ekosystem zdaje się być dziś podstawą właściwego zarządzania środowiskowego i założeniem, u którego podstaw leżą kwestie takie jak identyfikacja ryzyka czy skuteczne opracowywanie strategii jego eliminacji.

Wśród zmian, które wprowadzono do normy w roku 2015 z pewnością można wyróżnić nacisk położony na kontekst organizacji. Dotychczasowe działania i założenia dotyczące polityki środowiskowej skupiały się przede wszystkim na procesach wewnętrznych firmy, jednak dziś norma ISO 14001:2015 podkreśla konieczność uznania wszystkich stron zaangażowanych w działalność firmy i ich oddziaływania na środowisko. Założeniem jest tu eliminacja ryzyka w każdym aspekcie działania firmy, nawet jeśli wcześniej obszar ten nie był brany pod uwagę jako istotny w kwestii polityki środowiskowej.

Norma ISO 14001 2015 kładzie też specjalny nacisk na konieczność zobowiązania się firm do podejmowania działań chroniących środowisko przed skażeniami i degradacją. Zwykle normy ISO nie wchodzą głęboko w szczegóły działań, precyzując raczej wskazówki odnośnie prawidłowego zarządzania organizacją, jednak tym razem ISO 14001 2015 wyraźnie podkreśla stopień, w jakim wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego może zapobiegać wyniszczaniu lokalnych i globalnych ekosystemów.

Wymagania ISO 14001:2015 są naprawdę rozległe i skupiają się na każdym możliwym aspekcie zarządzania środowiskowego organizacji, poszerzając dotychczas znane standardy o znacznie bardziej wnikliwe wymagania. Jednym z ciekawszych przykładów nowości wprowadzonych w ISO 14001 2015 jest nacisk kładziony na komunikację zewnętrzną i wewnętrzną firmy odnośnie kwestii środowiskowych i edukowania zarówno pracowników, jak i wszystkich stron mających swój udział w firmie o konieczności podejmowania określonych działań w celu redukcji negatywnego wpływu przemysłu na ekosystemy.

ISO 14001 – szkolenie pod kątem nowych zmian

Organizowane przez uznane jednostki certyfikacyjne szkolenia ISO 14001:2015 to doskonały sposób na zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji normy o zarządzaniu środowiskowym i zrozumieniu konieczności ich wdrożenia w organizacji.

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2015 to obecnie najlepszy sposób na formalne potwierdzenie własnego zaangażowania w kwestie związane z ochroną środowiska i ograniczeniem negatywnych skutków przemysłu na wrażliwe ekosystemy, świadczący o prowadzeniu zrównoważonej i przemyślanej polityki środowiskowej wykraczającej ponad wymagane prawnie standardy.

Szkolenia ISO 14001:2015 są dziś kierowane zarówno do audytorów prowadzących audyty wewnętrzne w firmach, jak i przedstawicieli firm chcących wdrożyć w swoich szeregach zupełnie nowy system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001 2015.

Ich celem jest nie tylko odświeżenie wiedzy na temat normy tych, którzy już ją znają, ale też przybliżenie istoty wprowadzonych zmian w kontekście obecnej sytuacji środowiskowej na świecie i konieczności wdrożenia lepszych rozwiązań w każdym pojedynczym przedsiębiorstwie mającym na środowisko realny wpływ.