Oświetlenie uliczne LED – w jaki sposób gmina może uzyskać dofinansowanie

Oświetlenie uliczne LED – w jaki sposób gmina może uzyskać dofinansowanie

kw. 17, 2019

Inwestycje w oświetlenie uliczne LED zdają się przyciągać w ostatnich latach uwagę nie tylko większych miast i metropolii, ale także mniejszych gmin i miasteczek nastawionych na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez stosowanie bardziej wydajnych metod oświetlenia ulic i miejsc publicznych. Aby jednak móc zdecydować się na tego rodzaju inwestycję konieczne jest pozyskanie niezbędnych funduszy, których często w budżecie gminy zwyczajnie brakuje. W związku z tym, że przejście na oświetlenie LED jest korzystne nie tylko dla budżetu gminy, ale i przede wszystkim środowiska, wiele organizacji i jednostek publicznych oferuje dziś pomoc w dofinansowaniu modernizacji oświetlenia. W jaki sposób gmina może uzyskać wsparcie finansowe na modernizację oświetlenia ulicznego do nowoczesnych LED-ów?

Białe certyfikaty i świadomość energetyczna gmin

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w ramach oświetlenia w gminach może być dofinansowane z różnych źródeł, z których część będzie wymagała od gminy wykazania zrównoważonego podejścia do polityki środowiskowej i energetycznej. Jednym z łatwiejszych sposobów na odzyskanie części nakładów finansowych przeznaczonych na modernizację oświetlenia stały się w ten sposób tzw. „białe certyfikaty – świadectwa wydawane za uzyskanie oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Białe certyfikaty przyznawane są przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie złożonego wniosku, w którym znajdzie się między innymi audyt efektywności energetycznej omawiający efekt energetyczny inwestycji modernizacyjnej. Posiadanie takiego certyfikatu pozwala na zwrócenie części kosztów inwestycji w modernizację, jednocześnie poświadczając o tym jak zaangażowana w zrównoważoną gospodarkę energetyczną jest dana gmina. Co ciekawe, wiele organizacji decyduje się na wspieranie finansowe gmin chcących uzyskać biały certyfikat, ale nie posiadających wystarczających środków do przeprowadzenia kompletnej modernizacji.

Modernizacja oświetlenia ulicznego LED z funduszy krajowych i europejskich

Zarówno organizacje państwowe, w tym przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie, jak i Unia Europejska regularnie wspierają inicjatywy poprawiające efektywność energetyczną gmin i miast, oferując dofinansowania modernizacji dotychczasowego oświetlenia ulicznego. Szacuje się, że możliwe jest uzyskanie nawet 85% zwrotu kosztów inwestycji oświetleniowej po przedstawieniu realistycznego planu rozwoju energooszczędnych systemów oświetlenia. Głównym warunkiem do przyznania tego typu dofinansowań są efekty środowiskowe, jakie może wnieść taka modernizacja – Unia Europejska zgodnie przyznaje, że za kilka lat oświetlenie LED będzie standardem w ramach oświetlenia ulicznego i być może jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie standardów prawnych.

Na chwilę obecną największym unijnym źródłem pozyskania środków inwestycyjnych na przedsięwzięcia z zakresu energetyki jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, choć ten dedykowany jest przede wszystkim na większe inwestycje i zwykle poleca się gminom, by te w pierwszej kolejności poszukiwały wsparcia w funduszach regionalnych. Tu wsparcie można otrzymać między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z urzędu marszałkowskiego. Zdecydowaną zaletą starania się o takie fundusze jest bardzo duża szansa na uzyskanie pomocy finansowej – rozwój gmin pod kątem większej świadomości środowiskowej i energetycznej widziany jest jak najbardziej na plus i nie ma powodów, by instytucje zbudowane w celu wspierania takich inicjatyw odmawiały udzielenia pomocy finansowej na modernizację oświetlenia i zastosowanie nowoczesnych opraw LED-owych.

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie instalacji oświetlenia ulicznego LED?

O korzyściach wynikających z modernizacji oświetlenia przekonane są właściwie wszystkie organizacje proekologiczneOświetlenie uliczne LED, według których znaczące zmniejszenie zużycia energii nawet w małych gminach może przyczynić się do poprawy ogólnej świadomości energetycznej w całym kraju i obecnego wpływu zmian cywilizacyjnych na otaczające nas środowisko. Oświetlenie uliczne LED to stworzenie warunków, w których komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gmin i miast nie będzie kolidowało z chęcią wykazania przywiązania do spraw środowiskowych czy ograniczenia zużycia energii i generowania oszczędności w budżecie gminnym. Istniejące programy dofinansowania do modernizacji oświetlenia w gminach są najlepszym dowodem na to, że wykorzystanie najwyższych dostępnych technologii, choć drogie w realizacji, z perspektywy czasu jest znacznie korzystniejsze niż stosowanie przestarzałych i nie do końca sprawnych systemów oświetlenia. Inicjatywy te wspierane są nawet przez producentów opraw LED, którzy oferują profesjonalną pomoc w przygotowaniu niezbędnych audytów i dokumentów wymaganych do wnioskowania o dofinansowanie do modernizacji oświetlenia.