Z czego składa się system sygnalizacji pożaru?

Z czego składa się system sygnalizacji pożaru?

wrz 8, 2021

Ryzyko wybuchu pożaru istnieje w praktycznie każdym pomieszczeniu zamkniętym.

System Sygnalizacji Pożaru — niezbędne informacje

Warto więc zyskać niezbędną wiedzę na temat Systemy Sygnalizacji Pożaru, która może uchronić przed tragedią. Czym jest SSP? Gdzie najlepiej stosować ten system oraz z jakich elementów się składa?

Czym jest System Sygnalizacji Pożarowej

System Sygnalizacji Pożarowej w skrócie SSP. Jest to zbiór elementów tworzących instalacje, wykrywającą pożary, która minimalizuje skutki rozprzestrzenienia się ognia, a następnie zawiadamia najbliższą jednostkę straży pożarnej. 

SSP oprócz wszczynania alarmu i zawiadomienia pomocy, zajmuje się także zmniejszeniem ryzyka wystąpienia pożaru oraz zredukowaniu płomieni, gdy dojdzie już do zapłonu.

System wspiera również sprawną ewakuację ludzi w trakcie pożaru. Dodatkowo utrzymuje komunikacje i współpracuje z innymi systemami, aby zminimalizować skutki pożaru.

Gdzie się stosuje System Sygnalizacji Pożarowej

Obecnie montowanie tego systemu to jest konieczność, we wszystkich obiektach, w których może istnieć zagrożenie pożarowe. Są to np. obiekty mieszkalne, komercyjne, czy użytku publicznego.

Osoby prywatne w celu zadbania o bezpieczeństwa własne i swoich bliskich powinny zastosować SSP w domu. Współcześnie istnieje mnóstwo rozwiązań, które umożliwią dostosowanie czujników do designu domu.

Jednak najczęściej z czujniki możemy spotkać się w miejscach, przez które przewija się codziennie mnóstwo osób, są to m.in.: obiekty biurowe, handlowe, przemysłowe, usługowe, czy komunikacyjne. W niektórych z tych obiektów zamontowanie SSP jest z góry nakazane przez prawo.

Z czego składa się System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru to skomplikowany mechanizm, który składa się z wielu współgrających, ze sobą elementów, do najwyższych z nich wyróżniamy:

 •  Centrala – główny element systemu, gromadzi i analizuje wszystkie inne dane, które pochodzą z pozostałych podzespołów.
 • Czujki – detektory pobierające informacje o zagrożeniu, w tym czujki: optyczne dymu,  jonizacyjne,  temperatury, czujki płomienia, czujki liniowe, czujki zasysające powietrze, multisensorowe
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe – odpowiednio oznakowane przyciski wywołujące alarm.
 • Sygnalizatory – urządzenia alarmowe jak np. syreny, które sygnalizują alarm dźwiękiem, światłem.
 • Elementy sterowania i monitorowania – odpowiedzialne za pracę urządzeń peryferyjnych jak: klapy oddymiające, odcinające, urządzenia gaszące, urządzenia niebezpieczne, mogące rozprzestrzeniać pożar.

Kiedy montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru jest obowiązkowy

W niektórych miejscach istnieje dodatkowe ryzyko wystąpienia pożaru, wówczas osoby odpowiedzialne za takie obiekty są zmuszone prawnie do zainstalowania Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Do miejsc, w których instalacja SSP jest obowiązkowa, można zaliczyć:

 • Obiekty handlowe i wystawowe – w przypadku jednej kondygnacji o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 metrów kwadratowych, natomiast dla wielu kondygnacji o powierzchni 2500 metrów kwadratowych.
 • Garaże podziemne o powierzchni strefy pożarowej ponad 1500 metrów kwadratowych lub te z co najmniej jedną podziemną kondygnacją.
 • Budynki z obiektami gastronomicznymi, które posiadają ponad 300 miejsc.
 • Kina, które mają ponad 600 miejsc.
 • Teatry, które mają ponad 300 miejsc.
 • Hale widowiskowe i sportowe, które mają ponad 1500 miejsc.
 • Szpitale, a także sanatoria, które mają ponad 200 łóżek.
 • Szpitale psychiatryczne, które mają ponad 100 łóżek.
 • Domy pomocy społecznej, a także ośrodki rehabilitujące osoby niepełnosprawne, które mają ponad 100 łóżek.
 • Obiekty zamieszkania zbiorowego, które mają ponad 50 miejsc noclegowych.
 • Budynki użyteczności publicznej mające status wysokich i wysokościowych.
 • Dworce, porty, z których jednocześnie korzysta ponad 500 osób
 • Podziemne stacje kolejowe i metra.
 • Urzędy i ogólnie organy administracji rządowej.
 • Zakłady pracy, które zatrudniają więcej niż 100 osób niepełnosprawnych
 • Centra odpowiedzialne za przetwarzanie danych mające zasięg. Wojewódzki i krajowy.
 • Centrale telefoniczne przy pojemności 10 000 numerów lub tranzytowe o pojemności od 5000 do 10 000 numerów mające znaczenie miejscowe, lub regionalne.
 • Obiekty muzealne i zabytki określone przez Generalnego Konserwatora Zabytków z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • Archiwa wskazane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • Biblioteki gromadzące narodowe zasoby biblioteczne

Elektroniczne Systemy Przeciwpożarowe

Obecnie najskuteczniejszym systemem ochrony i reagowania przeciw pożarowego jest Elektroniczny System Przeciwpożarowy. Gwarantuje on natychmiastowe uruchomienie alarmu przeciwpożarowego, zawiadomienie odpowiednich służb oraz minimalizacje skutków rozprzestrzenienia się ognia. 

Najlepszym miejscem, gdzie warto zamówić jeden z najlepszych Elektronicznych Systemów Przeciwpożarowych, jest doświadczona firma Innex. Dzięki pracy i umiejętnością specjalistów spółka zapewni idealnie dopasowanie systemu przeciwpożarowego do pomieszczenia, a wykwalifikowani pracownicy zadbają o szybki i porządny montaż.

Odpowiedni system SSP jest niezbędny w każdym pomieszczeniu, którego właściciel szanuje sobie spokój i bezpieczeństwo. Niejednokrotnie dobrze zamontowany i zaprojektowany system uratuje nie tylko dobra materialne, ale i życie wielu ludzi.