Zadbaj o przeszkolenie pracowników

Zadbaj o przeszkolenie pracowników

cze 7, 2016

Chyba nikt z nas nie ma nawet najmniejszych wątpliwości co do tego, że to właśnie pracodawca powinien zająć się oraz dbać o bezpieczeństwo oraz higienę pracy. Jednak jak tego dokonać? W zasadzie to podstawowym sposobem na dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy jest przeprowadzanie wszelkich szkoleń właśnie BHP. Pracodawca ma wręcz zakazane dopuszczenie pracownika do pracy, który wcześniej nie został odpowiednio przeszkolony, oczywiście z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP na pierwszym miejscu

Szkolenia okresowe BHP są ogromnie ważne, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A jaki jest ich cel? Chyba najbardziej podstawowym celem okresowych szkoleń BHP jest zapoznanie się pracownia ze wszelkimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Na tychże szkoleniach uzupełniana jest zarówno wiedza jak i także umiejętności wszystkich pracowników właśnie z omawianego zakresu. A kto ma obowiązek odbycia tychże wszystkich szkoleń? W pierwszej kolejności mam tutaj na myśli wszystkie te osoby, które są osobami kierującymi bezpośrednio pracownikami oraz sami pracodawcy. Między innymi są to kierownicy, brygadziści czy też mistrzowie. Osoby zatrudnione na tak zwanych stanowiskach robotniczych również mają obowiązek odbycia tychże szkoleń. Oprócz nich także wszyscy pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz także pracownicy wszelkich urządzeń technicznych. Szkolenia BHP nie dotyczą tylko i wyłącznie pracowników z sektora robotniczego, obowiązek ich wykonania mają także pracownicy z sektora administracyjno-biurowego. Pracownicy bardzo rzadko wiedzą co ile powinni odbyć szkolenia okresowe. W zasadzie jest to zależne i odpowiedzieć na to pytanie nigdy nie będzie jednoznaczna. Pierwszy rodzaj szkolenia należy odbyć nie rzadziej nić raz na trzy lata. Do tej grupy kwalifikują się pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

bhp_w_pracy

Dla wymagających pracodawców

To właśnie ich praca jest określana jako praca najbardziej niebezpieczna. Kierownicy pracowników oraz sami pracodawcy muszą być obowiązkowo powtórnie przeszkoleni po upływie 5 lat od poprzedniego szkolenia BHP. Granica sześciu lat została przynależna do pracowników z sektora administracyjno-biurowego. W zasadzie to pracownicy z tego sektora nie są narażeni na jakiekolwiek czynniki, który byłyby szkodliwe dla ich zdrowia. Równie ważna jak samo szkolenie okresowe BHP jest jego forma. Jeśli chodzi o formę mamy kilka jej możliwości. Pierwsza możliwość to kurs. Trwa on w zasadzie około piętnastu godzin lekcyjnych. Kurs to oczywiście część zarówno praktyczna jak i także teoretyczna. Kolejna forma to seminarium. Seminarium to nie mniej niż pięć godzin. Zaś trzecia forma szkoleń okresowych BHP to oczywiście samokształcenie kierowane. Szkolenie to odbywa się całkowicie przez Internet. Jak widać każdy znajdzie odpowiednią formę szkoleniową dla siebie. W firmach państwowych jest to zdecydowanie kurs. Firmy bardziej nowoczesne stawiają na szkolenie przez Internet (co zdecydowanie się osobom szkolonym podoba).